Schoolplein

Een goed ingericht schoolplein met de Nijha Schoolpleinscan

sport en bewegen_sport op het plein
sport en bewegen_sport op het plein

Een uitdagend en veelzijdig schoolplein is belangrijk voor de ontwikkeling van motoriek en sociale vaardigheden van kinderen. Een goed ingericht schoolplein prikkelt de fantasie en stimuleert bewegen. Hierdoor verbeteren het leervermogen en de concentratie. Nijha vindt het belangrijk om bewegen te stimuleren en ontwikkelde daarom de Schoolpleinscan©. Deze gratis online tool is speciaal bedoeld voor scholen uit het basis- en speciaal onderwijs.

De noodzaak van een goed ingericht schoolplein

De rol van het schoolplein verandert. Steeds meer schoolpleinen worden ook buiten schooltijden opengesteld en pleinen worden meer en meer ingezet voor nieuwe activiteiten of buitenlessen. 

Het schoolplein krijgt hiermee een bredere functie dan alleen het voorzien in speelruimte voor de pauzes. Koppel dat aan de groeiende maatschappelijke behoefte om kinderen meer te laten bewegen en obesitas tegen te gaan, en de noodzaak van een goed schoolplein wordt glashelder. Zeker in de wetenschap dat de huidige inrichting, indeling en functie van schoolpleinen vaak gedateerd zijn en niet meer voldoen aan de actuele beweegbehoefte. 

Vaak kennen schoolbesturen en schooldirecties de juiste oplossing niet, of weten ze niet waar te beginnen. Wat wij vaak tegenkomen is dat scholen snel een nieuw speeltoestel plaatsen, terwijl de daadwerkelijke oplossing in een compleet andere hoek ligt.  Het vinden van de juiste oplossing vraagt om een bredere kijk op gebruik, inrichting en investeringen. Met de Schoolpleinscan© kunnen scholen  beter invulling geven aan de eisen en uitdagingen waar een hedendaags schoolplein voor staat.

Hoe werkt de Schoolpleinscan©?

Door op de website van de Schoolpleinscan diverse stellingen te doorlopen wordt het bestaande schoolplein direct gescand. Je geeft hierbij zelf aan welke onderwerpen voor jullie school het belangrijkst zijn. Na het doorlopen van de scan, krijg je een advies met een overzicht waar kansen liggen om het schoolplein te optimaliseren als ruimte voor sport en spelen. 

De Schoolpleinscan© biedt enerzijds inzicht in waarom problemen op een schoolplein ontstaan, anderzijds helpt de scan bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op het anders gebruiken en inrichten van het schoolplein. 

Naast fysieke elementen, kijken de scan en het advies ook naar voorwaardenscheppende aspecten. Denk daarbij aan: begeleiding, kennis over bewegen en beleid. De scan zorgt voor nieuwe inspiratie en zicht op de mogelijkheden van het huidige schoolplein. 

Kwaliteitsimpuls

Met de Schoolpleinscan© geef je een kwaliteitsimpuls aan de brede inzetbaarheid van een schoolplein. Het resultaat van de Schoolpleinscan© is dan ook geen rapportcijfer, maar een inhoudelijke analyse en onafhankelijk advies op basis van de door de jou ingevulde antwoorden.

Een goed ingericht schoolplein met de Nijha Schoolpleinscan