Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha samenwerking brengt meer beweging

29-08-2019

Bewegen in het basisonderwijs speelt een belangrijke rol bij zowel de motorische-, sociaal- economische-, als de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Van bewegen worden kinderen fitter én kunnen ze zich beter concentreren in de klas. Van nature klimmen en klauteren kinderen graag en onderzoeken ze hun grenzen. Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha omarmen dit en proberen bewegen en dynamisch leren een prominentere plek op school te geven.

Gezamenlijke ambitie
Presikhaaf Schoolmeubelen focust zich bij het inrichten van scholen op het creëren van ruimte voor beweging én het flexibel inrichten van de ruimtes. Met zelf ontwikkelde zit/sta oplossingen én  inrichtingsconcepten die kinderen aanzet tot meer beweging en goed zitten. Nijha heeft de ambitie om meer kinderen in beweging krijgen door ruimte te creëren voor bewegen. Om deze ambitie na te streven, levert Nijha beweegoplossingen voor het schoolplein, het speellokaal maar ook voor in de klas en gang. Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha vinden elkaar als het gaat om het bewegen in de klas en gang en hebben daarom de keuze gemaakt om hun expertises te bundelen.

Wim de Goei, Managing Director, “Presikhaaf Schoolmeubelen is actief op het gebied van bewegend leren, met meubilair, bewegingslessen en initiatieven die we samen met het JOGG nemen. De samenwerking met Nijha zal leiden tot meer bewegingsoplossingen in onze inrichtingsconcepten”.

Paul Terpstra, commercieel directeur, “Nijha werkt graag samen met een partij die actief is in dezelfde branche. ‘Door elkaars kennis en kunde te gebruiken, kunnen we optimaal inspelen op de vraag vanuit de klant als het gaat om meer bewegen in de school’’.

Event IN BEWEGING LIVE! 
Presikhaar Schoolmeubelen en JOGG organiseren op 11 september aanstaande het event 'IN BEWEGING LIVE'. Het in beweging brengen van kinderen op school staat hierin centraal! Nijha verzorgt een workshop 'Bewegen in de school en Bewegend Leren'. Aanmelden kan gratis via www.schoolmeubelen.com/event-agenda-2019 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag