Veiligheid speeltoestellen

4415inspectie-speelplein_800x600_verantwoording_voor_veilig_onderhoud_speeltoestellen.jpg Verantwoording voor veilig onderhoud speeltoestellen.

"Welke verplichtingen heeft de kinderopvang of BSO?"

Sinds maart 1997 is het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Staatsbesluit 474) van toepassing. Hierin is vastgelegd dat speeltoestellen veilig geproduceerd en beheerd moeten worden. Het besluit is van toepassing op speeltoestellen die bestemd zijn voor publiek gebruik. 
De kinderopvang is verantwoordelijk voor de toestellen en het beheer tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met de gemeente of bij medegebruik met de (brede) school. Als beheerder van speeltoestellen moet u aan de wet voldoen. Maar wat houdt dat in?

 

Besluit attractie- en speeltoestellen

3580inspectie-huisje_800x600_Zichtinspectie_regelmatig_uitvoeren.jpg Zichtinspectie regelmatig uitvoeren.

Eisen die in het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen genoemd worden: 

Speeltoestellen van ná maart 1997 moeten goedgekeurd zijn en voorzien zijn van een typekeurcertificaat. Toestellen die u op het speelplein heeft staan van na maart 1997 moeten zichtbaar goedgekeurd zijn (sticker, plaatje). 

Voor toestellen van vóór maart 1997 geldt dat u als beheerder alles moet doen om deze toestellen veilig te houden of veilig te maken. 

Per speeltoestel moet een logboek bijgehouden worden. Hierin staan naast de toestelgegevens ook data waarop inspecties, reparaties en ongelukken plaats gevonden hebben.

 

Richtlijnen inspectie

5751inspectie_speeltoestel(2)_800x600_Professionele_inspectie_voor_speeltoestellen.jpg Professionele inspectie voor speeltoestellen.

De richtlijn voor inspecties volgens de Europese norm: 

Routinematige inspectie: visuele inspectie op gebroken of losgeraakte onderdelen, vervuiling van toestel of ondergrond, vandalisme. 
Frequentie: dagelijks tot wekelijks. 

Functionele inspectie: meer gedetailleerde inspectie waarbij o.a. gekeken wordt naar verbindingen, stabiliteit, beschadiging aan toplagen, roestvorming, dikte van het bodemmateriaal, enz. 
Frequentie: maandelijks tot 1 keer per kwartaal. 

Grote inspectie: toestellen worden in hun totaliteit aan een grondige inspectie onderworpen conform EN 1176 en EN 1177. 
Frequentie: 1 of 2 keer per jaar.

De frequentie van alle inspecties is afhankelijk van gebruiksintensiteit, vervuilingsgraad, enz.

Zichtinspecties

De zichtinspecties moet u als beheerder regelmatig uitvoeren. U kijkt dan naar de bevestigingspunten, stabiliteit van de constructie, splinters bij houten delen, scherpe randen, uitstekende delen, enz.

 

Uitgebreide inspectie

5322inspectie-schommelketting_800x600_Inspectie_van_ophanging_schommelketting.jpg Inspectie van ophanging schommelketting.

De uitgebreide (grote) inspectie op basis van de EN 1176 en EN 1177 zal door een professioneel bedrijf uitgevoerd moeten worden. Na deze uitgebreide en diepgaande inspectie krijgt u een verslag per toestel. Hierin vindt u de staat waarin het zich bevindt en welk onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden. Nijha kan deze grote inspectie voor u uitvoeren.

 

Logboek

U bent als beheerder verplicht inspecties uit te voeren en bij te houden in het logboek. Bij een ongeluk waaruit aansprakelijkstelling volgt, zal de verzekeringsmaatschappij altijd nagaan of de beheerder adequaat gehandeld heeft. Blijkt dat de beheerder aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kan nalatigheid in handelen verweten worden. Dit is een sterk argument om de aansprakelijkheid bij u als beheerder neer te leggen.

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag