Advies op maat

Jongeren in beweging

Het bewegingsonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. Onder invloed van trends uit de buitensport, dance en lifestyle sporten, staat de traditionele gymles onder druk. Inspelen op deze trends betekent dat er in veel gevallen iets aan het vakwerkplan, de sportaccommodatie en -inrichting moet veranderen. Maar ook de lesorganisatie, beleving van de lessen en de locatie van het aanbod vragen steeds meer aandacht.

Het Nijha Expertisecentrum ontwikkelde praktische tools om uw organisatie en jongeren in beweging te brengen, klik hier voor ons aanbod.
 

Toekomstbestendig bewegingsonderwijs

6804Jongeren_in_beweging_touchscreen.jpg Ontwikkelingen in bewegingsonderwijs.

Wat maakt bewegingsonderwijs toekomstbestendig, wat vraagt dat van de vaksectie en op hoe raken die veranderingen de schoolorganisatie? Deze vragen krijgt het Nijha Expertisecentrum steeds vaker. Een standaard antwoord is er niet, wel heeft het Expertisecentrum de tool ‘Bewegingsonderwijs van de toekomst’ ontwikkeld die vaksecties helpt bij het maken van keuzen, zowel inhoudelijk als financieel. 

 

Flexibiliteit en brede inzetbaarheid

4564Jongeren_in_beweging_interactief.jpg Van traditioneel naar interactief.

De uitkomst van een discussie over toekomstig bewegingsonderwijs kan aanleiding zijn voor een heroriëntatie op de inzet van sportinventaris. Veel sportaccommodaties zijn nog traditioneel ingericht maar de sportinventaris is nog niet afgeschreven. Hoe kun je in zo’n accommodatie toch eigentijds bewegingsonderwijs geven. Wat moet er veranderen, welke stappen moeten daarin gezet worden en wie moet wanneer betrokken worden. Een complex vraagstuk voor de gemiddelde vaksectie. Daarom heeft het Expertisecentrum de ‘PvE-toolbox’ ontwikkeld. Een handig hulpmiddel om te komen tot een fasegewijze herinrichting, compleet met financiële consequenties.
 

Meer beweegmomenten

6390Jongeren_in_beweging_atletiek.jpg Ook buiten bewegen op VO.

In groep 8 van de basisschool spelen kinderen dagelijks buiten, in de brugklas van het voortgezet onderwijs zelden. Niet omdat ze niet meer willen bewegen in pauzes maar meer omdat er geen aanbod is. Vaak is de ruimte die ooit bedoeld was voor sport en spel buiten ingenomen door noodlokalen of fietsenberging. Moeten we daar genoegen mee nemen? Vanuit de constatering dat kinderen steeds inactiever worden en onze drive voor bewegen zien wij ook kansen om tijdens die tussenschoolse momenten bewegen te stimuleren. Wij sparren graag met u over de kansen voor een actieve buitenruimte bij u op school.
 

Praktische handvatten

2350Jongeren_in_beweging_tennis.jpg Praktische handvatten.

Om als vaksectie een actieve rol te kunnen spelen bij de veranderingen die het vak bewegingsonderwijs doormaakt, heeft het Nijha Expertisecentrum diverse tools ontwikkeld. Gebaseerd op ervaring en met een frisse kijk op de toekomst:

  • PvE-toolbox
    In een interactieve sessie met de vaksectie wordt op basis van het vakwerkplan, ontwikkelingen binnen het werkveld en actuele trends een inventarisatie gemaakt. Wat doet de sectie, welke kansen liggen er, wat zijn de wensen en waar vraagt dat om aanpassingen (in werkwijze, organisatie, inventaris). Op basis hiervan wordt een uitgangspunten- en prioriteitenlijst gemaakt. Deze vormt een goed hulpmiddel en is een prima onderbouwing bij het opstellen van plannen voor nieuwbouw of fasegewijze renovatie van een sportaccommodatie.

  • Brainstormsessie ‘Bewegingsonderwijs van de toekomst’
    Bij deze sessie gaat het vooral om loslaten. De toekomstige invulling van bewegingsonderwijs is het uitgangspunt en niet de mogelijkheden die de huidige accommodatie daar al dan niet toe biedt. De bewegingscultuur verandert en de lifestyle van leerlingen is niet meer zoals die 10 jaar geleden was. Wat vraagt dat van de invulling van het vak bewegingsonderwijs?

  • Workshop ‘Vaksectie budgettering’
    Naast een inhoudelijk goed beweegaanbod is ook belangrijk zicht te hebben op de financiële kant van het vak. Welk budget is nodig om de huidige accommodatie in stand te houden, hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen financieel verantwoord geïmplementeerd worden, wat te doen met toestellen die niet meer gebruikt worden of niet meer geschikt zijn voor het huidige gebruik. Al dit soort vragen worden behandeld in de workshop. 

Eindresultaat is dat alle ingrediënten aanwezig zijn om een goede financiële vaksectiebegroting te maken.
 

Advies op maat

Meer weten?

Meer weten hoe de tools bij u op school ingezet kunnen worden? Neem contact op met het Nijha Expertisecentrum (0573) 28 85 55 of expertisecentrum@nijha.nl.

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag