Schermen in bewegingsonderwijs

8566schermen.jpg Schermen is een niet alledaagse maar aansprekende sport.

Bij zelfverdediging en weerbaarheidstraining voor jeugd wordt al snel gedacht aan judo. Maar ook de dynamische sport schermen is zeer geschikt om de weerbaarheid onder kinderen te vergroten. En bovenal een niet alledaagse, aansprekende sport om kennis mee te maken. Binnen verenigingsverband, maar zeker ook binnen het bewegingsonderwijs. Om het veilig en toch uitdagend te kunnen aanbieden binnen het onderwijs, zijn speciale schermmaterialen gewenst. Deze materialen zijn ontwikkeld door (oud) bondscoaches van de Schermbond en sluiten naadloos aan bij de wensen van het onderwijs. Ter ondersteuning is er ook een kennismakingsmap schermen en bestaat er een mogelijkheid voor een scholing.

 

Webshop Schermen

Schermen: een fascinerende sport voor de jeugd

4351scherm_materiaal.jpg Schermmaterialen speciaal voor het basisonderwijs.

Schermen is een tactische, dynamische en sierlijke sport, waar met respect voor jezelf en de tegenstander het duel wordt aangegaan. Het doel is eenvoudig: het raken van de ander en het zelf niet geraakt worden. Schermen is volkomen veilig en daardoor ook zeer geschikt als schoolsport, zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Verschillende aspecten komen in de schermsport naar voren: reactievermogen, techniek, tactiek, creativiteit en beslissingsvermogen zijn hier pakkende voorbeelden van. Maar bovenal is schermen erg leuk om te doen en spreekt het tot de verbeelding van jong en oud. Opvallend: schermen is één van de vijf sporten die vanaf de oprichting van de Olympische Spelen deel uitmaakt van het programma.

 

Bescherming

2881metalen_gaas.jpg Het metalen gaas in het schermmasker beschermt het gezicht.

Het lichaam wordt goed beschermd in de schermsport. Het meest opvallende zijn het masker en het “ wapen” - de sabel, degen of floret-. Het masker bestaat uit een metalen gaas die het gezicht beschermt. Een zogenaamde slag beschermt de hals. Een vest beschermt het bovenlichaam waarop de tegenstander “geraakt” wordt. De kleuren van de uitrusting zijn van oudsher wit, zodat de scheidsrechter goed kan zien of je geraakt bent. De schermmaterialen voor schoolgebruik zijn er echter ook in andere kleuren, met zelfs opvallende trefvlakken om het leren mikken van kinderen te verbeteren. Ook draagt de schermer een handschoen aan de hand waarmee hij of zij de Sabel vast heeft.

 

Sabel: veilig en uitnodigend

3440sabel.jpg Sabel wordt het meest gebruikt bij schoolsport.

De Sabel wordt het meest gebruikt bij schermen als schoolsport. De technieken zijn zeer toegankelijk en er kan al snel geduelleerd worden en een partijtje geschermd worden. Met de Sabel worden treffers gemaakt met de punt of de zogenaamde snijkanten of platte kanten. Door deze verschillende manier van raken is het voor kinderen een snel aan te leren sport. Naast de sabel kennen we binnen de officiële schermsport ook nog het Degen – recht steekwapen – en de meer flexibele Floret.

 

Kennismakingsmap Schermen

2105lesmap_schermen_800x600.jpg Lesmap schermen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Hoe laagdrempelig en veilig schermen ook is met de speciale schoolmaterialen, zomaar binnen een gymles introduceren zonder enige kennis van de sport is niet wenselijk. De kennismakingsmap Schermen is dan een mooie opstart om schermen aan te bieden in het bewegingsonderwijs op het BO en VO. De map bevat schermtechnieken, oefeningen en voorbeeldlessen om schermen aan te bieden in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook wordt er ingegaan hoe je partijvormen kan aanbieden.

 

Workshop schermen / Schermscholing

Ook bestaat de optie om een scholing schermen te volgen. Ervaren schermers geven de scholing met als doel dat de (vak)leerkracht het vervolgens zelf kan aanbieden in de eigen gymlessen. In de scholing maak je kennis met de vele aspecten van de schermsport en wordt er een directe link gelegd met de mogelijkheden voor de gymles. Aan deze scholing van een dagdeel is het certificaat ‘schermleraar onderwijs’ verbonden.

 

Webshop Schermen

Meer weten?

Schermen is een fraaie aanvulling op het sportaanbod in de bewegingslessen. De speciale schermkledij- en materialen, de lesmap en de scholing helpen u met het laagdrempelig aanbieden van de schermsport. Voor het bestellen van schermmaterialen kunt u kijken in de webshop. Hier vindt u schermmaterialen voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor scholing? Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of info@nijha.nl.

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag