Valpreventie kit voor ouderen

Veel zorgcentra hebben te maken met een grote valincidentie. Stichting Veiligheid onderzocht het aantal valpartijen en kwam tot de schrikbarende conclusie dat het aantal valpartijen van mensen boven de 65 per jaar een kostenpost oplevert van € 820 miiljoen. Wel 30% van de 65-plussers valt minimaal één keer per jaar. Daarbij komt dat ouderen die bang zijn om te vallen, juist eerder vallen en daardoor minder gaan bewegen. Een vicieuze cirkel die we moeten doorbreken. Het valpreventiekit van Nijha kan hierbij helpen.

 

Webshop Valpreventie kit

Valtraining effectief maar niet voldoende

5960materiaal.jpg Valpreventie kit voor ouderen.

Om bewoners te wapenen tegen vallen, organiseren veel zorgcentra valtrainingen. Onderzoek wijst uit dat na het volgen van een valtraining het aantal valpartijen terugloopt. Toch lijkt een valtraining alleen niet voldoende. In de wetenschap dat ouderen 40% van hun spierweefsel verliezen, kan gewonnen vertrouwen en stabiliteit na een valtraining snel weer teruglopen. Dus alle reden om continu aandacht te blijven geven aan balans, stabiliteit en coördinatie.

 

Valpreventiekit

6098hinkelende_opa_800x600.jpg Goede balans en coordinatie voorkomt vallen.

Er zijn diverse valpreventieprogramma’s ontwikkeld. Maar niet elk zorgcentrum is in staat de daarbij behorende hindernisbaan aan te schaffen of te plaatsen. Reden voor Nijha om een valpreventiekit te ontwikkelen die veel variatie biedt, beperkte ruimte vraagt maar toch volop mogelijkheden biedt om kracht, balans en uithoudingsvermogen te trainen. In combinatie met aanwezige materialen kan al snel een gavarieerd bewegingscircuit gemaakt worden vol relevante uitdagingen.

 

Trainen vanaf de stoel

5092cooperband_armen_hoog_800x600_800x600.jpg Valpreventie ook vanuit zittende houding.

Ook in MBvO gymlessen kan aandacht besteed worden aan valpreventie. Vaak wordt gedacht dat valtraining alleen bedoeld is voor mensen die nog goed ter been zijn. Maar ook vanaf de stoel kan gewerkt worden aan meer balans en stabiliteit. Daarom heeft Nijha een compact spelpakket ontwikkeld dat in de MbvO lessen gebruikt kan worden maar ook in de huiskamer. Zonder dat deelnemers het door hebben, trainen ze hun spieren en lichaamsbesef. Bij dit spelpakket zitten ruim 20 ideeën voor oefenvormen. Dus iedereen kan gelijk met het pakket aan de slag. 

 

Besparing

1226spelpakket.jpg Valpreventie spelpakket.

Er is berekend dat een valpartij die leidt tot opname gemiddeld € 7.000 kost. Als door valpreventietraining één zo’n valpartij per jaar wordt voorkomen, scheelt dat € 7.000 aan kosten. Dat maakt een investering in een valtraining, valpreventiekit of valpreventie spelpakket, die over vele jaren zijn functie heeft, meer dan de moeite van het overwegen waard.

 

Webshop Valpreventie kit

Meer over valpreventie?

Bekijk de inhoud van de pakketten:
Valpreventie kit
Valpreventie spelkit

Voor vragen over valtraining bij ouderen, neem contact op met Nijha Expertisecentrum, (0573) 28 85 55 of mail naar expertisecentrum@nijha.nl

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag