Workshops

 

Bij Nijha geloven we dat mensen het verschil maken. En dat plezier daarin de belangrijkste drijfveer is. Zowel voor de mensen die we aan het bewegen willen krijgen, als de mensen die dit bewegen begeleiden – letterlijk en figuurlijk. Daarom bieden wij interactieve workshops aan, direct toepasbaar in de praktijk. 
 

Ons aanbod 
 

 • Beweegstimulering binnen de ADL
  Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Dat draagt bij aan een goede gezondheid, maar ook aan voldoening, zingeving en eigenwaarde. Belangrijk hierin is de mogelijkheden hiervoor te zien in het dagelijks leven. Deze workshop helpt je deze kansen te zien én te benutten. Lees verder
   
 • Inzicht in een beleef- en beweegtuin
  Het succes van een beleef- en beweegtuin valt of staat met de keuzes die vooraf gemaakt worden. Enthousiasme is een mooie drijfveer, maar het is van belang eerst te kijken naar een passend ontwerp en materialen voordat de toestellen worden uitgezocht. In deze workshop kijken we ter plaatse naar het proces voorafgaand aan het moment dat de eerste schop de grond in gaat. Lees verder
   
 • Toolkit beleef- en beweegtuinen
  De gebruiker van de beleef- en beweegtuin staat centraal in een door ons zelf ontwikkelde toolkit; een kaartspel waarmee we spelenderwijs de wensen en eisen van alle partijen bij elkaar brengen. In deze workshop werken we met deze toolkit aan een Programma van Wensen en Eisen dat de basis vormt van het uiteindelijk ontwerp. Lees verder
   
 • Uitdagend sport- en spelmateriaal
  Sport- en spelmaterialen maken een activiteit uitdagender en afwisselender. In de workshop ervaren deelnemers zelf welke mogelijkheden nieuwe spelmaterialen bieden voor beweegstimulering van ouderen. Lees verder
   
 • Bewegen in de huiskamer met Nijha Doe-kleden
  Ouderen brengen veel tijd door in de huiskamer. Dit maakt de huiskamer bij uitstek geschikt voor laagdrempelige beweegactiviteiten. In deze interactieve workshop komen diverse spelmaterialen (o.a. Doe-kleden), spel- en oefenvormen aan bod om ouderen in de huiskamer te activeren. Aan tafel en in de groep. Lees verder
   
 • Bewegen kan overal
  In plaats van op vaste tijdstippen en locaties, is het belangrijk bewegen ook te stimuleren in ruimtes die hier niet primair voor ingericht zijn, de zogenaamde informele ruimtes. Het zien en benutten van de kansen hierin staan centraal in deze workshop. Lees verder
   
 • Stappenplan opstellen beleidskader beweegstimulering
  Een beleidskader voor beweegstimulering helpt bij het uitzetten van een duidelijke koers. Voor veel zorgcentra is het opstellen van een praktisch beleidsplan echter een uitdaging. Deze workshop helpt managers, zorgmedewerkers en beleidsprofessionals hierbij op weg via vier praktische stappen. Lees verder
   
 • Beperkingenpak; voor even oud zijn
  Deelnemers aan deze workshop ervaren met hulp van een beperkingenpak en -brillen hoe het is om oud te zijn, om zich zo in te leven in de oudere doelgroep waar zij mee werken. Deze workshop biedt inzicht in mogelijkheden en beperkingen van ouderen en helpt ouderen beter te stimuleren op hun eigen niveau. Lees verder
   
 • Optimaal gebruik van beweegtuin 
  Het succes van de beweegtuin hangt niet alleen af van het enthousiasme bij begeleiders maar vraagt ook om kennis en inzicht in het verouderingsproces, de gevolgen voor het gebruik van de beweegtuin en de mogelijkheden van de beweegtoestellen. Daarom ontwikkelde we in samenwerking met de Sport & Science Academy deze workshop, gericht op het optimaal benutten van de beweegtuin. Lees verder
   
 • Bewegen aan tafel 
  Bewegen aan tafel is een leuke en laagdrempelige manier om samen met anderen actief bezig te zijn. Het helpt bij de fijne motoriek, oog-handcoördinatie en het trainen van de hersenen. In deze praktijkgerichte workshop komen diverse spelvormen aan bod om bewegen aan tafel te stimuleren. Lees verder
   
 • Workshop op maat
  Zorgorganisaties met een specifieke vraag die niet in één van de workshops wordt behandeld, kunnen ook bij ons terecht. Samen kijken we graag naar een op maat gemaakte workshop of bijscholing. Waardoor professionals vol energie aan de slag kunnen met het stimuleren van bewegen door ouderen. Lees verder
Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag