Advies op maat

Meerjarenbegroting

De tijd dat er genoeg geld was voor het tijdig vervangen of aanschaffen van sportmateriaal of speeltoestellen is voorbij. Alle uitgaven moeten tegenwoordig lang van tevoren gepland worden. Heeft u al de juiste handvaten om zo’n meerjarenbegroting te maken? Nijha kan u deze handvaten aanreiken en u in verschillende fasen de zorg uit handen nemen.
 

Waarom een meerjarenbegroting

8186Meerjarenbegroting.jpg Meerjarenbegroting Nijha.

Financieel inzicht
Naast de economische afschrijftermijn is er een sporttechnische afschrijftermijn. In de meerjarenbegroting wordt de relatie gelegd. Zo krijgt u een helder totaaloverzicht voor de kosten voor vervanging en onderhoud van de sporttoestellen voor de komende 10 jaren.

Juiste beslissing bij vervanging
De economische afschrijftermijn van is 8 – 10 jaar. Maar bij veelvuldig en intensief gebruik kan de mat sneller an vervanging toe zijn. Dat noemen we de sporttechnische afschrijftermijn. Door de relatie te leggen tussen economische en sporttechnische afschrijving is snel zichtbaar als iets eerder vervangen moet worden. Dit kan duiden op oneigenlijk gebruik, toenemend gebruik of een indicatie zijn voor veranderende lesmethoden. Op basis van dit inzicht kan bij vervanging een juiste beslissing genomen worden.
 

Hoe gaat het in zijn werk

3509Nijha_Beheersysteem.jpg Inventarisatie in softwareprogramma.

Nul meting
Alle aanwezige sporttoestellen of speeltoestellen worden geïnventariseerd. De gegevens worden in een door Nijha ontwikkeld softwareprogramma gebracht. Elk toestel wordt voorzien van aanschafjaar, economische afschrijftermijn, aanschafprijs en jaarlijkse vervangingswaarde. Voor het onderwijs zijn er verschillende basisinventarislijsten, die dienen als uitgangspunt.

Afschrijftermijn bepalen
Op basis van de nulmeting wordt aan ieder inventarisstuk een sporttechnische afschrijftermijn gegeven. Deze wordt bepaald op basis van de staat van het toestel, de gebruiksintensiteit, gebruiksfrequentie en ervaringen in vergelijkbare situaties. Zo ontstaat maatwerk voor uw situatie in tegenstelling tot de economische afschrijftermijn die slechts een landelijk gemiddelde geeft.
 

Up to date houden

Een meerjarenbegroting is een momentopname. Gewijzigd gebruik of vervanging c.q. aanvulling van toestellen heeft effect op de meerjarenbegroting. Voor goed beheer en realistisch inzicht in de jaarlijkse kosten zal de meerjarenbegroting jaarlijks bijgesteld moeten worden. Nijha verzorgt de jaarlijkse update voor u.
 

Klaar voor de toekomst

Verantwoord beheer gaat in onze visie veel verder dan het in goede conditie houden van uw accommodatie. De Nijha meerjarenbegroting biedt een helder inzicht in de toekomstige kosten. Afgestemd op uw gebruik en ambitieniveau. Zijn er meerdere accommodaties? Dan worden deze in een verzamelstaat weergegeven. Zo worden belangrijke investeringen in één oogopslag zichtbaar.
 

Combineren

Heeft u zowel sporttoestellen als speeltoestellen, dan biedt Nijha u een uniek voordeel bieden. U kunt de volledige zorg voor inspectie, onderhoud en meerjarenplanning voor beide soorten toestellen bij één bedrijf onderbrengen. De voordelen zijn meerledig: één aanspreekpunt, geen dubbele kosten en een beter totaaloverzicht.
 

Advies op maat

Meer informatie?

Wilt u meer informatie en vrijblijvend advies op het gebied van meerjarenbegroting en inspectie en onderhoud neem dan contact met ons op via telefoon: (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl.

Daarnaast kunt u voor meer informatie ook de folder Inspectie en Onderhoud aanvragen.

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag