Direct contact

Aanschrijven van fondsen

3020kinderen_fondsen.jpg Geld om ons te laten spelen.

Een speelplek is aan een face-lift toe. Of kinderen vervelen zich in een wijk omdat er geen speelgelegenheden zijn. Iedereen is het er over eens dat er iets moet gebeuren, maar het geld ontbreekt om wat te kunnen doen. Het aanschrijven van fondsen biedt wellicht uitkomst. 

Er zijn veel organisaties die geld beschikbaar hebben en benaderd kunnen worden. Wel hebben ze ieder hun eigen regels. Een aantal opvallende zaken hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Kijk op de websites van de betreffende organisaties voor volledige informatie.

Tijdsduur

Houd er rekening mee dat een subsidie aanvraag een traject is van enkele maanden tot enkele jaren. Bij veel fondsen vraagt men om samenwerking. Dit betekent dat u met andere lokale organisaties om de tafel gaat en draagvlak creeërt voor het gezamenlijke project. Het schrijven van een aanvraag kost hierdoor soms meer tijd dan u vooraf had ingeschat. Daar komt bij dat een fonds vergadert soms maar een paar keer per jaar, daarmee is de tijd voordat er een antwoord komt al gauw 2 tot 3 maanden.
 

Voorbereidende fase

Sommige organisaties steunen alleen projecten in de voorbereidende fase. Vrijwel alle fondsen hebben als regel dat een aanvraag in het jaar voorafgaand aan het initiatief moet zijn ingediend. Neem dat in de planning mee en begin dus op tijd met het aanvragen van subsidie of een gift.
 

Volledig

Zorg dat een aanvraag volledig is, dat u precies alle gegevens verstrekt die de organisatie van u vraagt. Het komt voor dat aanvragen worden afgewezen omdat niet de goede procedure gevolgd is, terwijl er eigenlijk wél geld beschikbaar was.
 

Bekend en onbekend

Er zijn organisaties die wel geld hebben maar die nauwelijks benaderd worden. Kijk dus verder dan de grote en bekende fondsen. Ook in uw heel directe omgeving zijn er lokaal, regionaal en provinciaal diverse fondsen waar u een fondsaanvraag kunt indienen.
 

Rechtspersoon

Is uw organisatie een vereniging met een eigen speelplek, of beheert die vereniging een speelplek die eigendom is van de gemeente. In het eerste geval zou een subsidie aanvraag zin kunnen hebben, in het tweede geval niet. Kijk dus vóórdat u een aanvraag indient wat de eisen zijn aan de rechtspersoon.
 

Overzicht van fondsen

Voor meer informatie over de betreffende fondsen: kijk bij links. Daarvandaan komt u op de websites.

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag