Beleid gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

1651MVO_prestatieladder_tot_2020.jpg Certificaat MVO Prestatieladder

Nijha heeft de MVO prestatieladder geïmplementeerd en opgenomen in het managementsysteem, een digitaal handboek welke beschikbaar is voor alle medewerkers, waarin alle bedrijfsprocessen van Nijha zijn beschreven conform de eisen van ISO 9001, ISO 14001, VCA*, FSC en de MVO- Prestatieladder (niveau 3).

In de beleidsverklaring worden o.a. de normelementen van de MVO Prestatieladder benoemd. Nijha stelt heldere doelstellingen en ontwikkelt verbeterprojecten die leiden tot het behalen van deze doelstellingen. 

 Beleidsverklaring MVO

 Certificaat MVO prestatieladder niveau 3

Nijha is gecertificeerd volgens de MVO-prestatieladder niveau 3. Voor alle relevante belanghebbenden van Nijha is hieronder een digitaal exemplaar van het MVO jaarverslag 2018 beschikbaar.

 MVO jaarverslag 2018

 

Duurzaam ondernemen

7460Duurzaam_ondernemen_in_balans.jpg Balans in duurzaamheid.

In de visie van Nijha gaat duurzaamheid verder dan het gebruiken van duurzaam geproduceerd hout of gerecycled staal. Nijha bekijkt duurzaamheid vanuit de hele keten. Het gaat in onze optiek ook om uitgekiende constructies, niet méér materiaal gebruiken dan nodig is en het nastreven van lange(re) levensduur. Daarbij is kennis van het gebruik van producten van wezenlijk belang.

 

Bevorderen van duurzaamheid

3941Voortdurend_verbeteren_van_productieproces_Nijha.jpg Voortdurend verbeteren van productieproces.

Bevorderen van duurzaamheid van de sporttoestellen en –installaties en de speeltoestellen is een voortdurend proces. Omdat Nijha niet alleen producten verkoopt maar ook ontwikkelt, produceert, assembleert, plaatst en onderhoudt, is er veel kennis van de hele productieketen. Die wordt ingezet om producten en processen te vervolmaken, zowel praktisch en functioneel als vanuit de logistiek bezien. Daarbij zijn de duurzaamheids doelstellingen die jaarlijks opgesteld worden een belangrijk toetsingcriterium.

 

Binnensportinventaris als voorbeeld

8185combineren_met_Combiframe.jpg Combiframe in plaats van een houten springkast maakt combineren gemakkelijk.

Een springkast ziet er al 80 jaar hetzelfde uit. Deze kast uit duurzaam geproduceerd hout maken helpt natuurlijk in het kader van duurzaamheid, maar kritisch kijken of zo’n kast wel het beste aansluit bij het (toekomstig) gebruik is minstens zo belangrijk. Vanuit die optiek ontwikkelde Nijha al in de jaren 80 van de vorige eeuw combiframes uit (gerecycled aluminium). Als er in een zaal veel ‘gebouwd’ wordt, dan heeft een springkast erg veel te lijden en past een combiframe beter bij het gebruik. Zo’n combiframe gaat gemiddeld 2 – 4 jaar langer mee dan een springkast. Dan levert dit niet alleen een praktisch en financieel voordeel op maar wordt ook het milieu minder belast.

 

Duurzaam inrichten

Bij renovatie of inrichting van een sportaccommodatie wordt kritisch gekeken naar hergebruik van materialen (bijv. transportwagens). Veiligheid en verhouding tussen te maken kosten en de nog te verwachten levensduur zijn daarbij te maken afwegingen. Door de te hergebruiken materialen op te knappen en te voorzien van een nieuwe coating, sluiten ze goed aan bij de nieuwe producten. Bijkomend voordeel is dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en dat de belasting voor het milieu veel geringer is dan bij afvoer van deze materialen.

 

Milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015

8959NEN-EN-ISO_14001_2015.jpg Milieucertificaat ISO 14001:2015 voor Nijha.

Vanuit haar betrokkenheid bij duurzaamheid en milieu is het logisch dat Nijha ISO-14001:2015 gecertificeerd is. Het betreft een management systeem rond het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Nijha is dan van origine wel een metaalbedrijf, maar heeft oog voor het milieu bij andere materialen. Zo voldoet Nijha bij hout bijvoorbeeld aan de ketencertificering voor FSC.

 

Hergebruik bevorderen met PlayCycle

7130Logo_PlayCycle.jpg PlayCycle: gegarandeerde inruilgarantie.

Nijha heeft een speciale lijn speeltoestellen waarbij duurzaamheid centraal staat: Essentia. Deze lijn bestaat uit acht verschillende toestellen met een inruilgarantie. Bij de ontwikkeling van deze toestellen is naast speelwaarde gekozen voor materialen die optimaal te hergebruiken zijn. 
Lees meer over Essentia en PlayCycle.

 

Direct contact

Duurzaam produceren

Nijha is voortdurend bezig duurzaamheid in te bedden in de hele organisatie. Dit leidt tot keuzes in het gebruik van materialen. Meer weten over de achtergronden van deze keuzes? Kijk verder bij materialen bij Nijha.

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag