Direct contact

Partners in Bewegen

Om jong en oud in beweging te krijgen en te houden werkt Nijha samen met een aantal "Partners in bewegen". Met deze organisaties wisselen we kennis en ervaringen uit rondom sport, bewegen en spelen. We versterken elkaars producten en diensten. En door samen te werken ontstaan er ook nieuwe initiatieven om sport en bewegen nog meer op de kaart te zetten.

 

Presikhaaf Schoolmeubelen

Presikhaaf Schoolmeubelen focust zich bij het inrichten van scholen op het creëren van ruimte voor beweging én het flexibel inrichten van de ruimtes. Met zelf ontwikkelde zit/sta oplossingen én  inrichtingsconcepten die kinderen aanzet tot meer beweging en goed zitten.

Bewegen in het basisonderwijs speelt een belangrijke rol bij zowel de motorische-, sociaal- economische-, als de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Van bewegen worden kinderen fitter én kunnen ze zich beter concentreren in de klas. Van nature klimmen en klauteren kinderen graag en onderzoeken ze hun grenzen. Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha omarmen dit en proberen bewegen en dynamisch leren een prominentere plek op school te geven. 

Meer weten over Presikhaaf Schoolmeubelen? Kijk op www.schoolmeubelen.com

 

Moofy

Moofy zorgt voor beweging in én met de klas. Hierdoor wordt de schooldag leuker en actiever. Bewegen wordt op een afwisselende manier aangeboden door middel van filmpjes op het digibord. Samen met gymnastieklessen en spelen op het plein, zorgt bewegen in én met de klas voor een gezond, sportief en vitaal 'beweegklimaat' op school.

Moofy is een idee dat Neda Mutabdzija en Michiel de Bruijn hebben ontwikkeld tijdens de Master International Sport Management aan het Johan Cruyff Intitute in Amsterdam in 2014-2015.

Nijha en Moofy hebben dezelfde visie op bewegende kinderen: dit kan altijd en overal, innovatief en uitdagend. Nijha zorgt voor de goede materialen, en helpt mee de methode te verspreiden.
Meer weten over Moofy? Kijk op www.moofy.nl.

 

Calo Windesheim

5100windesheim.gif

De Calo te Zwolle is een opleidingsinstituut dat studenten opleidt tot leraar Lichamelijke Opvoeding, Psychomotorische therapeut of Sportmanager. Gelieerd aan de Calo is een projectenbureau ingericht: Projectenbureau LINK. In samenwerking met werkveld partners richt het projectenbureau zich op productontwikkeling, innovatieve projecten en onderzoek. Het centrale thema is ‘bewegen’.

Al jarenlang weten de sportopleiding Calo in Zwolle en Nijha elkaar te vinden. In het gezamenlijk bedenken van nieuwe producten (productontwikkeling), inhoudelijk input geven op congressen tot aan een intensieve samenwerking in het kader van Spelen samen Regelen.

Vanaf schooljaar 2016 is de samenwerking geintensiveerd. Beide organisaties zijn namelijk gestart met een sport- en speluitleen gebaseerd op innovaties op het gebied van sport en bewegen. Hierdoor kunnen o.a. studenten van de Calo tijdens hun stages vernieuwende materialen inzetten. In een later stadium gaat er ook nog een Gymlab worden uitgerold.

Kijk op www.windesheim.nl.

 

Huis voor de Sport Groningen

6659untitled.bmp Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) ontwikkelt actief sport- en beweegprojecten die bijdragen aan de integratie van lichamelijke beweging in het dagelijks leven van deelnemers, jong en oud. Onze sportconsulenten en sportuitvoerders hebben jarenlange ervaring in het organiseren van sportevenementen die perfect passen bij de behoeftes van de meest diverse doelgroepen. Binnen uw bedrijf, gemeente, in een dorp of op provinciaal niveau. Samen met onderwijsorganisaties, sportverenigingen, bedrijfsleven en overheid.

Nijha en Huis voor de Sport Groningen hebben elkaar gevonden in verschillende sport- en beweegprojecten. Waaronder het door HvdSG ontwikkelde project Sportdorpen. Ook maakt Nijha deel uit van het Partner Platform Groningen waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld omtrent sport en bewegen.

Meer weten over Huis voor de Sport Groningen? Bekijk de website van deze organisatie

 

Johan Cruyff Foundation

1754Cruyff-logo.jpg

De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt?sportactiviteiten voor kwetsbare kinderen, overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, Cruyff Courts en Schoolpleinen14 geeft de Cruyff Foundation kinderen de ruimte om te sporten en te spelen.?Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.

Nijha is betrokken bij het ontwerp en de realisatie van Aangepaste Cruyff Courts. Dit zijn speciale courts voor kinderen en jongeren met een beperking. Ook ontwikkelde Nijha in samenwerking met de Foundation speciale Cruyff Foundation sporttoestellen en sport- en spelmaterialen. Om een extra bijdrage te leveren aan de realisatie van nog meer projecten, maakt Nijha van ieder verkocht Cruyff Foundation-pakket of -toestel 10% over aan de Cruyff Foundation.

Meer informatie over de samenwerking met de Cruyff Foundation? Cruyff Foundation en Nijha 

 

Jantje Beton

6228Jantje_Beton.jpg Jantje Beton.

Jantje Beton wil dat alle kinderen vrij kunnen buitenspelen. Verstoppertje spelen. Stoepranden. Zelf spelletjes verzinnen. Vaak is er geen plek of prikkelt deze de fantasie niet. Daarom is het project Speelwijken opgestart waarbij samen met kinderen uitdagende speelaanleidingen in de wijk worden gerealiseerd. 

Zoals in de wijk Huizum in de gemeente Leeuwarden waar onder de naam Vrij Buitenspelen speelse objecten en prikkelende markeringen op straat en stoep worden gerealiseerd. Jantje Beton en Nijha hebben hier, samen met de gemeente en de kinderen, hun krachten gebundeld om tot vernieuwende sport- en speelaanleiding in de wijk te komen.


Lees meer over de samenwerking met Jantje Beton? Jantje Beton en Nijha

 

Edwin Van Der Sar Foundation

6506logo_sar.png

Onder het motto ‘never ever give up’ zet de Edwin van der Sar Foundation zich in voor mensen met een hersenbeschadiging. De Foundation stimuleert deze doelgroep om in beweging te komen en te blijven, tijdens de revalidatie en daarna! Actief bezig zijn is noodzakelijk voor herstel van lichamelijke beperkingen en bovendien goed het zelfvertrouwen en sociaal contact. De Foundation realiseert daarom projecten gericht op beweging, zoals sport en actieve dagbesteding. Bij alle projecten van de Foundation ligt de focus op de patiënt.

Nijha heeft in opdracht van de Edwin Van Der Sar Foundation een sport- en spelpakket ontwikkeld gericht op mensen met een hersenbeschadiging. De uitgebreide pakketten bevatten materialen voornamelijk gericht op balans, coördinatie en kracht. 
Inmiddels zijn de eerste pakketten uitgereikt en met groot enthousiasme ontvangen in het land.

Kijk voor meer info op www.edwinvandersarfoundation.org.

 

Krajicek Foundation

1942Nieuwe_KF_logo_zonder_tagline.jpg Krajicek Foundation.

Heel veel kinderen in Nederland moeten het doen zonder een veilige plek, dicht bij huis, om te spelen, te sporten en om vriendjes te maken. De Krajicek Foundation biedt kinderen in aandachtswijken een kans op een positieve toekomst met een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds aanleggen, maar kinderen en jongeren daar juist ook begeleiden. Sinds 2004 werken Nijha en de Krajicek Foundation nauw samen om zoveel mogelijk kinderen in aandachtswijken onder begeleiding van Krajicek Scholarshippers te laten sporten en spelen.

Nijha speelt een rol bij de realisatie van Krajicek Playgrounds en denkt mee over een beweegvriendelijke inrichting. Daarnaast wordt er op veel Krajicek Playgrounds gebruik gemaakt van Nijha sport- en spelmaterialen en zijn beide partijen een pilot gestart rondom het beweegconcept MobieZ. Zo versterken Nijha en de Krajicek Foundation elkaar in hun voornaamste doelstelling: het bevorderen van bewegen.

Meer weten over het partnership van de Krajicek Foundation en Nijha? Kijk op onze partnerpagina

Kenniscentrum Sport

5016kenniscentrum-sport_logo.png KenniscentrumSport

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport. Zij hebben de afgelopen jaren ervaren dat inzet van kennis leidt tot betere interventies, effectievere programma’s en een competenter werkveld. Samen met vele partners willen wij zorgen voor meer impact van sport en bewegen.
Meer weten over Kenniscentrum Sport

 

KVLO

2099KVLO_nieuw_2018.jpg KVLO - Goed leren bewegen

De KVLO is dé belangenvereniging voor docenten lichamelijke opvoeding èn combinatiefunctionarissen c.q. buurtsportcoaches. Als grootste lerarenvereniging maakt de KVLO zich hard voor de belangen van haar bijna 10.000 leden die op school, tussen en na de lessen, in de buurt en bij de sportvereniging kinderen goed leren bewegen.

Nijha en de KVLO werken samen op het gebied van bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding in en rondom de scholen, waarbij de link wordt gelegd tussen inrichting enerzijds en lesinhoud anderzijds. Ook werken beide organisaties samen bij specifieke projecten zoals de Sportiefste School (BO en VO) en bij landelijke congressen.

Meer weten over de KVLO? Bekijk de KVLO website

Doel KVLO: "Kinderen goed leren bewegen in en rondom de school"

Huis voor Beweging

4541huisvoorbeweging_logo.png Huis voor Beweging

Als prefered supplier van Huis voor Beweging wil Nijha met uitdagende sport- en spelmaterialen en kennisuitwisseling een bijdrage leveren om jong en oud in Nederland in beweging te krijgen en te houden. Voor het project Beweegkriebels en Beweegplezier vanaf Vier zijn speciale pakketten ontwikkeld. En voor het VMBO hebben Huis voor Beweging en Nijha een speciale Beweegkist geïntroduceerd. Daarnaast zet Nijha door NISB/Huis voor Beweging ontwikkelde producten in de markt, zoals de Beweegkaarten voor kinderopvang en BSO. Zo vindt er een kruisbestuiving plaats tussen de sport- en spelmaterialen en les/activiteitenmateriaal.

Naar de website van Huis voor Beweging

 

Stichting Doelpunt

2390Stichting_Doelpunt.png

Stichting Doelpunt organiseert activiteiten in het kader van promotie en stimulering van G-(jeugd)voetbal. Kinderen met een beperking kunnen op deze manier kennis maken met de mogelijkheden van voetbal op aangepast niveau. Dit gebeurt mede door middel van het organiseren van voetbaldagen in samenwerking met en bij Betaald Voetbal Organisaties. 

Stichting Doelpunt richt zich met name op kinderen met een motorische of meervoudige beperking. Nijha ondersteunt de activiteiten van stichting Doelpunt niet alleen in materiële en financiële zin, maar ook door het beschikbaar stellen van kennis en kunde. Dit bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten/spelmaterialen welke geschikt zijn voor kinderen met een (m.n. motorische) beperking. Daarnaast kan stichting Doelpunt, door gebruik te maken van het netwerk van Nijha, de kinderen uit de doelgroep beter bereiken. Door de samenwerking hopen beide partijen bij te dragen aan de participatie van kinderen met een beperking aan sport.

Meer weten over stichting Doelpunt? Kijk op www.stichtingdoel.com

Gelderse Sport Federatie

1021Gelderse_sport_federatie.bmp

De Gelderse Sport Federatie is dé coach in Gelderland voor overheden, sportverenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties. In samenwerking met andere organisaties brengt de GSF alle mensen in Gelderland in beweging. Samen stimuleren ze een leven lang sporten en bewegen.

Nijha werkt o.a. op het gebied van B-FIT en Peuterspel samen met deze provinciale sportraad. Ook op het gebied van toestellen voor ouderen weten Nijha en de GSF elkaar regelmatig te vinden. Nijha ontwikkelt en plaatst uitdagende toestellen, zoals de Beweegtuin. GSF zorgt voor ondersteuning en begeleiding in de vorm van lessen en activiteiten op deze toestellen.

Meer weten over de Gelderse Sport Federatie? Kijk op www.gelderland-sport.nl voor meer info.

 

Sport Service Overijssel

5386sport_service_overijssel.gif

Sportservice Overijssel –voorheen Sportraad Overijssel - is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen.
Samen met vele partners werken zij continu aan de randvoorwaarden die het mede mogelijk maken dat de inwoners van Overijssel (meer) kunnen gaan sporten en bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.

Nijha werkt in het kader van het project “Spelen Samen Regelen” samen met Sport Service Overijssel. Met dit pakket om te spelen op het plein bestaat uit een activiteitenmap, digitale omgeving en sport- en spelmaterialen voor het plein.

Kijk voor meer informatie over Sport Service Overijssel op www.sportserviceoverijssel.nl

 

Kennispraktijk

1811kennispraktijk.jpg

Kennispraktijk adviseert bedrijven, overheden en instellingen die (beleidsmatig) actief zijn in de sectoren sport, onderwijs en gezondheid. Het bureau streeft naar de ontwikkeling van kennis over sport, onderwijs en gezondheid en adviseert en ondersteunt bij de toepassing hiervan in de praktijk.

Kennispraktijk en Nijha doen onderzoek naar ouderen en bewegen en de rol van de FIT+ toestellen hierin. Voor de toekomst willen Kennispraktijk en Nijha vaker gezamenlijk optrekken bij onderzoek naar beweegvriendelijke omgevingen.


Meer weten over Kennispraktijk? Kijk op www.kennispraktijk.nl

 

Sport Knowhow XL

4957sportknowhow_xl.gif

Het platform sportknowhow XL is de plek voor iedereen die werkzaam is op het gebied van sport en bewegen. Sportknowhow heeft als missie om de kennis van alle bedrijven en organisaties uit de sportwereld samen te laten komen op dit platform. 

Nijha heeft door de inrichting van beweegruimten, zowel binnen als buiten, veel kennis en ervaring opgedaan. Deze kennis willen wij graag delen op dit Sportknowhow platform. Dit doen we door input te leveren op deze site in de vorm van nieuwsberichten, vraag- en antwoordvormen en online artikelen.
Meer weten over dit platform? Kijk op www.sportknowhowxl.nl

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag