Advies op maat

Conceptfase

5965Projectrealisatie.jpg Ontwikkelen eerste concepten.

De visie en gebruikersgroepen in kaart gebracht? Vanaf dat moment worden de wensen en eisen van de klant zeer nauwkeurig in kaart gebracht. Maar ook de ontwikkelingen in de (bewegings)markt worden kenbaar gemaakt. Zo wordt er een aanzet gemaakt om te komen tot een ideale beweegruimte.

Als de visie en de doelstellingen voor alle betrokkenen helder zijn, wordt er een volgende stap gezet. De eerste concepten worden ontwikkeld. Wat wil je met de toekomstige beweeglocatie en vanuit welk concept moeten ze worden uitgerold? Is de wens om innovatief te werk te gaan, zijn er wensen op het gebied van digitalisering, levensvatbaarheid van de locatie, zijn er wensen ten aanzien van functionaliteit of wellicht duurzaamheid. Dit is ook het moment om beschikbare budgetten in kaart te brengen. Aan het eind van deze fase zijn de belangrijkste keuzes gemaakt.

Wat kan Nijha betekenen in conceptfase?

7389Concept_tekening.jpg In de conceptfase worden de eerste ruwe schetsen gemaakt.

Nijha heeft een breed assortiment aan producten en diensten. Voor elke klant en voor elk budget is er een oplossing op maat. Bij het maken van goede keuzes is de conceptfase zeer belangrijk. Dit geldt zowel voor binnensportaccommodaties als buitenruimtes. Het is zeer aan te raden Nijha in deze fase al te betrekken.

Maken van belangrijke keuzes
Vanuit een heldere visie gaat Nijha met u aan de slag om te komen tot een gedegen concept. In de conceptfase wordt o.a. in kaart gebracht wie de betrokken partijen zijn, of er behoefte is aan een traditionele inrichting of dat er juist vraag is naar innovaties en worden er in deze fase al op grote lijnen een aantal belangrijke keuzes gemaakt. En ja, ook het beschikbare budget komt in deze fase voor het eerst om de hoek kijken.

Luisteren naar de wensen
Bij de inrichting van speelplekken of schoolpleinen maakt Nijha in de conceptfase gebruik van de term "Van vlek naar plek". De vlek is hierbij de metafoor voor visie en plek staat gelijk aan het concept.
Bij de ontwikkeling van een binnensportaccommodatie (sporthal, gymzaal, speellokaal) is dit de fase waarin de wensen van gebruikers worden geinventariseerd. Ook de multifunctionaliteit van de accommodatie, de wens voor traditioneel inrichten of juist innovatief en het beschikbare budget spelen een belangrijke rol in deze fase. Door alle betrokken partijen te "horen" krijgt Nijha in deze fase een goed beeld van het project en leidt het uiteindelijk tot gedegen keuzes die recht doen aan alle gebruikers van de beweegruimte.

Aan het einde van de conceptfase staan alle neuzen dezelfde kant uit. Ook ligt er een "ruw" plan van waaruit de eerste 3D ontwerpen gemaakt kunnen worden.

Advies op maat

Hulp nodig in conceptfase?

De leverancier van de sport- en speeltoestellen zo vroeg mogelijk betrekken in het proces levert vele voordelen op voor u als opdrachtgever, maar ook voor de gebruikers van de beweegruimte. Weten welke voordelen het hier betreft? Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl.

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag