Visieontwikkeling

8885Puzzlestukjes_projecten_A-Z.jpg Een succesvolle beweegvriendelijke binnen- of buitenruimte begint bij een visie.

Bij plannen voor het realiseren van een binnensportaccommodatie of een beweegvriendelijke speelplek is het belangrijk om eerst helder voor de geest te hebben welke kant men op wil. Is er een visie voor de te ontwikkelen ruimte? Heeft uw organisatie doelstellingen geformuleerd die er bereikt moeten worden na realisatie van de beweegruimte? Zijn alle kansen die de ruimte biedt goed in kaart gebracht? Is er gekeken naar demografische ontwikkelingen? Zijn er participerende partijen? Zijn er financiële kaders vastgesteld? Deze en andere visie- en beleidsvragen vormen de basis van een plan.

Wat kan Nijha betekenen?

4083Analyse_wijk_in_kader_van_bewegen.jpg Beweegruimte als onderdeel van bredere visie op bewegen.

Het Nijha Expertisecentrum brengt door middel van verschillende sessies en adviesgesprekken de visie en doelstellingen van de te ontwikkelen beweegruimte in kaart. Dit kunnen we zowel bij binnenruimtes als bij buitenruimtes. Met onze jarenlange ervaring met sport- en speelprojecten adviseert Nijha u bij visievorming en verliezen wij geen moment de lokale of regionale wensen uit het oog. Wij werken vraaggericht. Hoe eerder u Nijha betrekt bij het plan hoe beter wij u kunnen adviseren en belangrijke elementen boven tafel kunnen krijgen. Ook belangrijk is om de gebruikersgroepen (doelgroepen) goed in kaart te brengen en eventuele tegengestelde wensen en eisen goed door te spreken.

Advies op maat

Meer weten?

Exact weten wat Nijha in het kader van visieontwikkeling voor binnen- en buitenruimtes voor u kan betekenen? Neem dan telefonisch contact op met Nijha voor een afspraak. In een persoonlijk gesprek lichten wij toe welke ondersteuningsmogelijkheden wij kunnen bieden in deze eerste fase van een project. Telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl.

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag