Workshop toekomstgerichte inrichting van sportaccommodatiesVoor veel sportaccommodaties geldt dat de sportinventaris door de jaren heen onderhouden wordt en dat waar nodig vervangingen doorgevoerd worden. Vernieuwing heeft slechts mondjesmaat plaatsgevonden. Als een klimrek of springkast aan vervanging toe zijn komt er een nieuw klimrek of springkast voor in de plaats. Vraag is of dat de beste oplossing is, ook gezien de lange afschrijftermijn van dit soort toestellen.

De uitdaging
Sluit zo’n klimrek of springkast nog voldoende aan bij de veranderingen binnen het bewegingsonderwijs of zijn er al alternatieven ontwikkeld die meer mogelijkheden bieden en beter passen bij de ontwikkelingen in de bewegingscultuur?

De oplossing van Nijha
Demografische ontwikkelingen leiden tot een lagere bezetting van accommodaties waardoor veel gemeenten herschikking overwegen. In zo’n proces is het ook goed om te kijken of de sportinventaris nog voldoende toekomstbestendig is. In deze workshop gaan beleidsmedewerkers en vakleerkrachten uit basisonderwijs (BO), voortgezet onderwijs (VO) en combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches samen aan de slag om te komen tot een toekomstbestendige inrichting. 

 

De workshop kent 4 stappen

 • Stap 1 - Huidige situatie
  Hoe ziet de huidige inrichting van sportaccommodaties eruit? Welke toestellen worden veel gebruikt en moeten blijven, welke toestellen hebben hun praktische waarde verloren en kunnen vervallen.
   
 • Stap 2 - Nieuwe ontwikkelingen
  Wat zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van inrichting van sportaccommodaties. Welke zijn interessant en toepasbaar. Welke sluiten het best aan op de doelstellingen van de gemeente en de gekozen invulling van de lesmethoden of vakwerkplannen.
   
 • Stap 3 - Drie inrichting scenario’s
  Op basis van de input maakt het Nijha Expertisecentrum 3 mogelijke inrichtingsvarianten. Alle varianten zouden mogelijk zijn binnen de lokale accommodaties. De drie scenario’s worden besproken en de meest kansrijke wordt gekozen voor verdere uitwerking.
   
 • Stap 4 - Flexibilisering en digitalisering
  Naast ontwikkelingen op het vlak van toestellen, zijn er ook overstijgende ontwikkelingen. Flexibilisering en digitalisering zijn actuele thema’s die, zeker voor de toekomst, veel mogelijkheden bieden. Zowel op het vlak van bewegingsonderwijs als op het vlak van exploitatie.


Het resultaat van deze workshop is een gedegen basis voor een toekomstgerichte inrichting van sportaccommodaties. Met draagvlak bij de lesgevers die deelgenomen hebben aan de sessies. Het gekozen scenario kan uitgewerkt worden voor toepassing bij (fasegewijze) renovaties of bij nieuwbouw. Ook kan het scenario geïmplementeerd worden in en meerjarenbegroting of -investeringsplanning.

 

Details

 • Doelgroep
  Beleidsambtenaren, vakleerkrachten LO, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches
 • Datum
  Naar keuze
 • Locatie
  Op eigen locatie
 • Duur
  Twee sessies (op verschillende dagen) van 3 - 4 uur per sessie
 • Aantal personen
  Max. 14 personen

 

Kunnen wij verder helpen?

Zijn herschikking van sportaccommodaties en/of het doorvoeren van vernieuwing actuele onderwerpen binnen jouw gemeente? En wil je hier actief mee aan de slag? Erik Spiegelenberg vertelt je graag meer over de workshop. Vraag meer informatie over deze workshop aan via expertisecentrum@nijha.nl of bel (0573) 28 85 11. 

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag