Privacystatement

 

PRIVACYSTATEMENT


Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Dit is de privacyverklaring van Nijha BV. is gevestigd in Lochem aan De Hanzeweg 2. Het Kamer van Koophandelnummer van Nijha is: 08038280. Nijha is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van bijeenkomsten of beurzen, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Nijha.

WANNEER VERZAMELT NIJHA PERSOONSGEGEVENS

Nijha verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wilt gaan maken van onze diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat tijdens afspraken of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van Nijha bezoekt;
 • een zakelijke relatie met Nijha bent;
 • solliciteert bij Nijha.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.


Jouw persoonsgegevens worden door ons dus verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

DOELEINDEN

Nijha verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een bestelling of het inplannen van een inspectie. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.
 2. Acquisitie. Om Nijha onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 3. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van Nijha dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 4. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 5. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 6. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Nijha een optimale gebruikerservaring biedt.
 7. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses.
 8. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op  jouw voorkeuren en interesses.
 9. Direct marketing/adverteren. Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.

GRONDSLAGEN

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

VEILIGHEID

Nijha Bv heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij onder meer met veilige (VPN) verbindingen en encryptie. Wij zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

PROCESSEN

Nijha verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Bestellingen en offertes. Via de webshop of verkoop binnen/buitendienst kun je bestellingen plaatsen of offertes. Om deze te kunnen verwerken heeft Nijha persoonsgegevens nodig. De informatie vanuit de bestellingen analyseert Nijha ook om trends & ontwikkelingen te kunnen duiden.
 2. Verkoop binnendienst / Contactformulier. Bij de verkoop binnendienst / contactformulier van Nijha kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Nijha en je aankopen. Op de website van Nijha kun je contact opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij ons secretariaat en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.
 3. Papieren catalogus en folders. We informeren je graag over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt in het kader van het aanvragen van een catalogus of folder. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we jouw e-mailadres om jou de folder digitaal te versturen. Mocht je geen e-mails van Nijha meer willen ontvangen dan kun je je via de eerst volgende e-mail die je ontvangt afmelden, via de link “afmelden alle nieuwsbrieven”.
 4. Online nieuwsbrieven. Nijha verstuurt diverse nieuwsbrieven. Je kunt je per nieuwsbrief aan- en afmelden. Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke geopend worden, waar precies op geklikt is etc
 5. Acquisitie. Nijha kan jou rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. Nijha maakt hiervoor onder meer gebruik van bestanden die zij koopt van derde partijen. Als hier sprake van is, zal Nijha onderzoeken of de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de herkomst van de gegevens melden. Nijha maakt soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven kan via onze website.
 6. Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren. Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten. We gebruiken jouw aankoopgegevens ook voor gepersonaliseerde mailings. We houden jouw aankoopgedrag bij in onze klantendatabase en kunnen jou aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen doen of gerichte mails sturen. Dit betekent dat de ene klant aanbiedingen krijgt voor bijvoorbeeld voetbal materialen en de andere klant voor hockey materialen.
 7. MijnNijha. Als Nijha klant kun je met je persoonlijke account inloggen in de MijnNijha omgeving. Bij het aanmaken van een account worden jouw klantgegevens opgeslagen. Deze kun je op elk gewenst moment inzien en aanpassen. Via dit portaal heb je inzicht in je geplaatste bestellingen en de historie.
 8. Inkoop / leveranciers. Nijha verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Nijha verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
 9. Sollicitaties Als je bij Nijha solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
 • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Nijha gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

BEWAARTERMIJN

Nijha bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden

 • Klantgegevens. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Nijha. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Nijha maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
 • Leverancier gegevens. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
 • Gegevens van sollicitanten. Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Nijha BV
tav Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3
7240 AA Lochem.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.