104906-BasisDigitaal-766011_F1

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Op de catalogi en prijzen zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem voor Speeltoestellen en bij de Kamer van Koophandel te Enschede voor Sport. 

Aan wie levert Nijha?
Nijha levert als groothandel aan overheden, onderwijs, instellingen, ondernemers en verenigingen. Directe levering aan particulieren vindt alleen plaats bij vooruitbetaling via IDeal.

Downloads leveringsvoorwaarden

Belangrijkste onderdelen uit leveringsvoorwaarden
Hieronder vindt u de belangrijkste onderdelen uit onze leveringsvoorwaarden, uitgesplitst naar:

 • Spelmateriaal en groot sportmateriaal
 • Speeltoestellen  

Spelmateriaal en groot sportmateriaal

Verzendbijdrage klein materiaal
Voor alle orders van klein sport- en spelmateriaal geldt een verzendbijdrage van € 9,95 excl. BTW.

 • Op naleveringen wordt geen verzendbijdrage berekend.
 • Voor expres zendingen of zendingen die op een bepaalde tijd op de plaats van bestemming moeten zijn, worden de tarieven van onze transporteur doorberekend.
 • Bij goederen die niet verpakt kunnen worden in een doos of zwaarder zijn dan 25 kg, worden de tarieven van onze transporteur doorberekend.

Verzendkosten groot materiaal

Transportkosten voor groot materiaal worden berekend op basis van laadmeters. 

Garantie

 • 1 jaar op spelmaterialen
 • 5 jaar op verplaatsbare sporttoestellen
 • 10 jaar op vaste inbouwtoestellen
 • 10 jaar op speeltoestellen

Garantie is aflopend en alleen van toepassing als het materiaal-, constructie-, of fabricagefouten betreft. Normale slijtage, gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik, lak/verfslijtage, onjuist onderhoud of reparaties door derden vallen niet onder de garantie.

Retourzendingen
Niet gebruikt en onbeschadigd materiaal kan geruild worden binnen 14 dagen na aflevering in originele verpakking en voorzien van een kopie van de factuur. Speciaal voor u bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.

 • Retourzendigen zijn voor rekening van de klant en worden alleen geaccepteerd na voorafgaand overleg met Nijha.
 • Retourzendingen op antwoordnummer worden niet in behandeling genomen.
 • Retourgoederen dienen altijd voorzien te worden van een kopie van de factuur. Indien de factuur ontbreekt, wordt € 12,50 in rekening gebracht.

Betalingen

 • Betalingen binnen 30 dagen netto.
 • Voor particulieren geldt: betaling alleen door vooruitbetaling via IDeal.
 • Prijzen zijn in euro's, exclusief BTW, vracht/verzendkosten en reis-/montagekosten.

Nijha kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zet- en/of drukfouten. Wijzigingen in artikelen en prijs zijn voorbehouden. Nijha behoudt zich het recht voor om tussentijds prijzen aan te passen als gevolg van wijzigingen in grondstofprijs en/of valutakoers.

Voorwaarden speeltoestellen

Prijzen
Prijzen zijn in euro's, exclusief btw, vracht/verzendkosten, reis-/montagekosten en eventuele kosten voor klic melding. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Vrachtkosten

 • Transportkosten worden berekend op basis van laadmeters. 
 • Onderdelen en zeer kleine artikelen worden verstuurd met doorberekening van de tarieven van onze transporteur met een minimum van € 9,95 excl. BTW.
 • Speeltoestellen die door Nijha geplaatst worden, worden franco geleverd.

Betalingen
Betalingen binnen 30 dagen netto.

Levering
Levering vindt plaats volgens Staatsbesluit 474. Bij elk toestel ontvangt u een productblad en logboek.

Veiligheid
Alle toestellen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en zijn goedgekeurd door een van de aangewezen keuringsinstanties.

Garantie
Aflopende garantie van 10 jaar op de deugdelijkheid van de constructie en 1 jaar op de plaatsingswerkzaamheden. Voor roterende toestellen geldt 1 jaar volledige garantie op deugdelijkheid van de constructie en op de plaatsingswerkzaamheden. Een en ander conform de leverings- en betalingsvoorwaarden 'Recreatie' van Nijha b.v.

Nummers KvK / Bank
BTW-nummer NL 00 60 61 850 B01
KvK-nummer 08038280
Bankrelatie ABN-AMRO: IBAN NL27 ABNA 0441 5226 37

* Nijha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foute vermeldingen op deze site.
* Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Vragen over de algemene voorwaarden?

Nijha helpt graag verder!

Henk van de Steeg 1