Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Op de catalogi en prijzen zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem voor Speeltoestellen en bij de Kamer van Koophandel te Enschede voor Sport. U kunt deze voorwaarden downloaden onder aan deze pagina.

Aan wie levert Nijha?

Nijha levert als groothandel aan overheden, onderwijs, instellingen, ondernemers en verenigingen. Directe levering aan particulieren vindt alleen plaats bij vooruitbetaling via IDeal.

Belangrijkste onderdelen uit leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de belangrijkste onderdelen uit onze leveringsvoorwaarden, uitgesplitst naar “Spelmateriaal / Sportmateriaal” en “Speeltoestellen”.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de verkoopafdeling, telefoon (0573) 28 85 55.

Leveringsvoorwaarden Spelmateriaal en Groot Sportmateriaal

Verzendbijdrage sport- en spelmateriaal

Voor alle orders van sport- en spelmateriaal geldt een verzendbijdrage van € 9,50 excl. BTW.

 • Op naleveringen wordt geen verzendbijdrage berekend.
 • Voor expresse zendingen of zendingen die op een bepaalde tijd op de plaats van bestemming moeten zijn, wordt de kostprijs doorberekend.
 • Bij goederen die niet verpakt kunnen worden in een doos of zwaarder zijn dan 25 kg, worden de werkelijke kosten doorberekend.

Verzendkosten groot sportmateriaal

7% bij netto goederenbedrag tot € 13.500,00.
5% bij netto goederenbedrag boven € 13.500,00.

Garantie

1 jaar op spelmaterialen

 • 5 jaar op verplaatsbare sporttoestellen
 • 10 jaar op vaste inbouwtoestellen
 • 10 jaar op speeltoestellen

Garantie is aflopend en alleen van toepassing als het materiaal-, constructie-, of fabricagefouten betreft. Normale slijtage, gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik, lak/verfslijtage, onjuist onderhoud of reparaties door derden vallen niet onder de garantie.


Retourzendingen

Niet gebruikt en onbeschadigd materiaal kan geruild worden binnen 14 dagen na aflevering in originele verpakking en voorzien van een kopie van de factuur. Speciaal voor u bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.

 • Retourzendigen zijn voor rekening van de klant en worden alleen geaccepteerd na voorafgaand overleg met Nijha.
 • Retourzendingen op antwoordnummer worden niet in behandeling genomen.
 • Retourgoederen dienen altijd voorzien te worden van een kopie van de factuur. Indien de factuur ontbreekt, wordt € 12,50 in rekening gebracht.

Betalingen

 • Betalingen binnen 28 dagen netto.
 • Voor particulieren geldt: betaling alleen door vooruitbetaling via IDeal.
 • Prijzen zijn in euro's, exclusief btw, vracht/verzendkosten en reis-/montagekosten.

Nijha kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zet- en/of drukfouten. Wijzigingen in artikelen en prijs zijn voorbehouden. Nijha behoudt zich het recht voor om tussentijds prijzen aan te passen als gevolg van wijzigingen in grondstofprijs en/of valutakoers.

Showroombezoek

U kunt de nieuwste sport- en spelmaterialen bekijken en uitproberen in onze showroom. De showroom is op afspraak te bezoeken en is, evenals het magazijn, tijdens werkdagen geopend van 7.30-12.15 uur en van 13.00-16.30 uur. Bel voorafgaand aan uw bezoek met één van onderstaande informatienummers.

Informatienummers:

Wilt u meer weten over de producten of diensten van Nijha dan kunt u de onderstaande informatienummers bellen:

Sport- en spelmaterialen: (0573) 28 85 64
Grote en vervangingsmaterialen: (0573) 28 85 94
Inspectie en onderhoud: (0573) 28 85 94
Speeltoestellen: (0573) 28 85 94

Leveringsvoorwaarden Speeltoestellen

Prijzen

Prijzen zijn in euro's, exclusief btw, vracht/verzendkosten, reis-/montagekosten en eventuele kosten voor klic melding. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Vrachtkosten

 • Onderdelen en zeer kleine artikelen worden verstuurd met doorberekening van de werkelijke kosten, met een minimum van € 12,50.
 • 7% op alle overige losse leveringen met een minimum van € 45,00.
 • Speeltoestellen die door Nijha geplaatst worden, worden franco geleverd.
 • Betalingen
 • Betalingen binnen 28 dagen netto.

Levering

Levering vindt plaats volgens Staatsbesluit 474. Bij elk toestel ontvangt u een productblad en logboek.

Veiligheid

Alle toestellen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en zijn goedgekeurd door een van de aangewezen keuringsinstanties.

Garantie

Aflopende garantie van 10 jaar op de deugdelijkheid van de constructie en 1 jaar op de plaatsingswerkzaamheden. Voor roterende toestellen geldt 1 jaar volledige garantie op deugdelijkheid van de constructie en op de plaatsingswerkzaamheden. Een en ander conform de leverings- en betalingsvoorwaarden 'Recreatie' van Nijha b.v.

Nummers KvK / Bank
BTW-nummer NL 00 60 61 850 B01
KvK-nummer 08038280
Bankrelatie ABN-AMRO: IBAN NL27 ABNA 0441 5226 37

* Nijha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foute vermeldingen op deze site.
* Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Downloads leveringsvoorwaarden