Kids Moofy

Bewegend leren in de klas

Tafel spelletjes in de klas

Door kinderen fysiek te laten bewegen in de klas worden de leerresultaten van kinderen verbeterd. Bewegend leren heeft een positieve invloed op de hersenstructuur en hersenactiviteiten. Dit is terug te zien in de: planning, werkgeheugen, aandacht en gedragsregulering. Kinderen die hierin hoog scoren werken geconcentreerder, wat uiteindelijk postief uitpakt voor de leerresultaten. Enkele spellen die snel te organiseren zijn op tafel: 

In het algemeen zijn er twee manieren om bewegen toe te passen te in de klas. Tussen het leren door en tijdens het leren. Hieronder nog een aantal voorbeelden om kinderen in beweging te brengen. 

Tussen het leren door

Vaak zijn dit korte beweeg breaks waarbij kinderen stoppen met de leeractiviteit waar ze mee bezig zijn. Enkele voorbeelden:

 • Kinderen gaan 2 minuten lang springen naast de tafel.
 • Stoelendans: Zodra de muziek klinkt, mogen kinderen gaan dansen. Zodra de muziek stopt, gaan ze zo snel mogelijk op een stoel zitten. 
 • Moves, beweegfiches. Elk fiche is voorzien van een afbeelding en een beweging. 
 • Geef ieder groepje een speelbal. Laat de kinderen de bal zo snel mogelijk naar elkaar rollen zonder dat deze van de tafel afvalt. De groep die dit het langste vol kan houden, is de winnaar! 
 • Plaats 6 korte beweegbreaks in de Move Cube en gooi die door de klas. De beweegbreak die bovenop ligt, moet worden uitgevoerd.
 • Laat kinderen zelf korte oefeningen bedenken en stop deze in een grote pot. Zo heb je iedere dag een nieuwe oefening èn de volle aandacht van de groep!

Hoe lang de kinderen een oefening moeten doen, kan bepaald worden door met een grote dobbelsteen met cijfers te gooien. Vervolgens kan de tijd bijgehouden worden met één van de Time Timers. Het verloop van tijd is visueel zichtbaar, zodat alle kinderen kunnen zien hoe lang ze nog mogen bewegen: Time Timer 9x9 cmTime Timer Large 30 x 30  en de Time Timer 20 minuten.

Bekijk al het materiaal voor Bewegend Leren

Tijdens het leren

Bewegend leren in de klas tijdens het leren betekent bewegend optellen, vermenigvuldigen, spellen en leerstof herhalen. Een aantal voorbeelden hoe je dit in de klas tot uitvoering kunt brengen: 
 

 • Leer kinderen splitsen d.m.v. de Markeerschijven. Laat een kind het getal 8 splitsen door 2 markeerschrijven bij elkaar te pakken. Hoe verder weg de markeerschrijven liggen, hoe meer beweging de kinderen krijgen. 
 • Gebruik het Springelastiek om de tafels te automatiseren. Bij ieder getal dat een kind hardop uitspreekt, wordt er gesprongen. 
 • Mikken en optellen in 1? Het kan! Kinderen werpen ringen met het Ringwerpspel om de genummerde houten staven. Hoeveel punten hebben ze bij elkaar gegooid? 
 • Optellen en aftrekken leer je op een leuke manier met blikken. Gooi met een bal een aantal foam blikken om en tel hoeveel punten je nog over hebt.
 • Er zijn verschillende rekenmatten gemaakt om rekenen in de klas al bewegend te kunnen leren. Bekijk hier alle rekenmatten

Nijha heeft twee inspiratieboeken Bewegend leren gemaakt. Hierin staan simpele voorbeelden hoe je bewegen in het klaslokaal of de gang kunt integreren. Er zijn oefeningen voor: rekenen, taal, spelling, geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. Interesse? Vraag hieronder de gratis inspiratieboeken aan! 

Vraag het inspiratieboek Bewegend Leren aan

Meer weten over bewegend leren?

Nijha helpt je graag verder!

_201909_Nijha-114