Referentie Beweegtuin Ede
Niet zomaar wat toestellen

Het inrichten van een beweeg- en beleeftuin

Wil jij ouderen langer in beweging houden? Denk je na over het aanleggen van een beweegtuin maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je op de juiste plek, want Nijha is al meer dan 100 jaar bekend in de beweegwereld en richt al zo’n 15 jaar beweegtuinen in bij zorgcentra. Het aanleggen van een beweegtuin gaat veel verder dan het plaatsen van een aantal beweegtuin toestellen. Anders doet deze investering geen recht aan de mogelijkheden die tuinen rondom zorgcentra bieden om mensen te activeren. Benieuwd welke kansen er zijn voor een beweegtuin bij jullie locatie? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan met één van onze collega’s. Zij komen graag een keer bij jullie langs om de mogelijkheden te bekijken en gezamenlijk tot de ideale inrichting èn beweegplan te komen.

Referentie Beweegtuin Ede Rekstok staand

Waar begin je?

In 4 stappen naar een beweegtuin of beleeftuin

Om tot een succesvolle beweegtuin of beleeftuin te komen, moeten er vier stappen doorlopen worden. Deze delen wij graag met je:

Stap 1: De aanleiding
Voordat er gestart wordt met het maken van een tuinindeling, vindt een inventarisatie plaats. Waarom wordt de tuin een beweegtuin en beleeftuin, welke groepen gaan gebruik maken van de tuin, wie zorgt voor de begeleiding en programmering en welke elementen mogen niet verloren gaan? Antwoorden op al deze vragen geven richting aan een eerste schets.
Stap 2: Schetsplan
Met alleen een idee is jouw ideale beweegtuin natuurlijk nog lang niet klaar. Nijha helpt je na de eerste fase waarin de plannen worden gemaakt met het maken van een schetsplan. Hierin wordt in grote lijnen aangegeven welke functies waar in de tuin geplaatst worden. Dit kan variëren van looppaden tot beweegaanleidingen en van beplanting tot zitplekken. Daarnaast worden ook loop- en zichtlijnen weergeven. Het is belangrijk dat de beweeg- en beleeftuin een goede verbinding en relatie heeft met omliggende gebouwen.
Stap 3: Het ontwerp
Nadat het schetsplan besproken is, volgt de uitwerking in het ontwerp. Hiermee krijgt de beweegtuin concreet vorm. Er wordt zichtbaar waar de beweegtuin toestellen komen, hoe de paden lopen, waar plantvakken komen en waar de bankjes te vinden zijn.
Stap 4: Trainen begeleiders
Een essentieel onderdeel tot succes zijn de begeleiders. Daarom betrekt Nijha de beweegprofessionals uit de zorginstelling vanaf het begin bij de ontwikkeling van de beweegtuin en beleeftuin. Na realisatie verzorgt Nijha de training van zowel de beweegprofessionals als de vrijwilligers en mantelzorgers.

Vraag het gratis inspiratieboek aan!

FIT+ Beweegtuin

Kun je niet wachten tot het ontwerp en wil je nu al kennis maken met onze productlijn FIT+? Vraag dan het inspiratieboek FIT+ Beweegtuin aan en ontdek alle verschillende toestellen.