FIT__Layter
Referentie Beweegtuin Ede
Niet zomaar wat toestellen

Het inrichten van een beweeg- en beleeftuin

Het aanleggen van een beweegtuin moet veel verder gaan dan het plaatsen van een aantal toestellen. Anders doet deze investering geen recht aan de mogelijkheden die tuinen rondom zorgcentra bieden om mensen te activeren. Nijha maakt ruimte voor beweging en maakt samen met jou de meest ideale inrichting én beweegplan. 

De aanleiding

Voordat er gestart wordt met het maken van een tuinindeling, vindt een inventarisatie plaats. Waarom wordt de tuin een beweeg- en beleeftuin, welke groepen gaan gebruik maken van de tuin, wie zorgt voor de begeleiding en programmering en welke elementen mogen niet verloren gaan? Antwoorden op al deze vragen geven richting aan een eerste schets.

Schetsplan

In het schetsplan wordt in grote lijnen aangegeven welke functies waar in de tuin gepland worden. Dit kan variëren van looppaden tot beweegaanleidingen en van beplanting tot zitplekken. Daarnaast worden ook loop- en zichtlijnen weergeven. Het is belangrijk dat de beweeg- en beleeftuin een goede verbinding en relatie heeft met omliggende gebouwen.

Ontwerp

Nadat het schetsplan besproken is volgt de uitwerking in het ontwerp. Hiermee krijgt de beweegtuin concreet vorm. Er wordt zichtbaar waar de toestellen komen, hoe de paden lopen, waar plantvakken komen en waar de bankjes te vinden zijn.

Bekijk hier de toestellen uit de FIT+ lijn.

Trainen begeleiders

Een essentieel onderdeel tot succes zijn de begeleiders. Daarom betrekt Nijha de beweegprofessionals uit de zorginstelling vanaf het begin bij de ontwikkeling van de beweeg- en beleeftuin. Na realisatie verzorgt Nijha de training van zowel de beweegprofessionals als de vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer over het inrichten van

een beweeg- en beleeftuinen?

_201909_Nijha-170