Blijf vernieuwen en zorg voor veiligheid

Inrichten en inspecteren van sportaccommodaties

Survival_autoband
Survival_autoband

Naast de oude vertrouwde inrichting, zijn wij samen met onze partners en opdrachtgevers op zoek naar vernieuwende manieren om mensen in beweging te brengen. Op het moment dat versleten toestellen moeten worden vervangen, informeert Nijha je graag over diverse innovaties. Je vindt hier een overzicht van deze ontwikkelingen. 

Om het risico op ongelukken te minimaliseren biedt Nijha klanten de mogelijkheid gymzalen, sportzalen, en -hallen te laten inspecten op de sport- en beweeginrichting. Na de inspectie heb je inzicht in de onvolkomenheden die risico's met zich mee brengen en wat daar aan gedaan is, danwel aan gedaan moet worden. 

Nijha biedt je ook inzicht op de onderhoudskosten per zaal en gebruiksjaar met behulp van een meerjarenbegroting, zodat je je financieel kunt voorbereiden op kosten die het beheer en onderhoud van de beweegruimte met zich meebrengen. 

Buitengymzaal

In de buitengymzaal kun je het gehele jaar door buiten de gymlessen verzorgen. alle leerlijnen en bewegingsthema's zijn ondergebracht. Nieuwsgierig? 

De sporthal van de toekomst: trends en mogelijkheden

De beweegcultuur verandert continue en dat vraagt om vernieuwing. We werpen een blik in de sporthal van toekomst.

Urban sports

Onder invloed van de buitensport wordt het bewegingsonderwijs beïnvloed. Dat betekent dat gymlessen een andere invulling krijgen. Hoe zorg je ervoor dat de inrichting van je sportaccommodatie dit ondersteunt? 

Sportmaterialen en vaste inrichting

Maak ruimte voor beweging met deze sportmaterialen en vaste inrichting. 

Inspectie sporttoestellen

Veiligheidseisen worden de laatste jaren steeds strenger. Gebruikers worden steeds kritischer. Schakel Nijha in om de veiligheid voor de gebruikers te garanderen.