Survival_autoband

Blijf vernieuwen en zorg voor veiligheid

Inrichten en inspecteren van sportaccommodaties

Naast de oude vertrouwde inrichting, zijn wij samen met onze partners en opdrachtgevers op zoek naar vernieuwende manieren om mensen in beweging te brengen. Op het moment dat versleten toestellen moeten worden vervangen, informeert Nijha je graag over diverse innovaties. Je vindt hier een overzicht van deze ontwikkelingen. 

Om het risico op ongelukken te minimaliseren biedt Nijha klanten de mogelijkheid gymzalen, sportzalen, en -hallen te laten inspecten op de sport- en beweeginrichting. Na de inspectie heb je inzicht in de onvolkomenheden die risico's met zich mee brengen en wat daar aan gedaan is, danwel aan gedaan moet worden. 

Nijha biedt je ook inzicht op de onderhoudskosten per zaal en gebruiksjaar met behulp van een meerjarenbegroting, zodat je je financieel kunt voorbereiden op kosten die het beheer en onderhoud van de beweegruimte met zich meebrengen.