Boost voor sociale cohesie en beweeggedrag van kinderen

De POP-UP speelplek

Pop-up-winkels zijn er al een tijdje, maar sinds 2020 bestaan er ook POP-UP speelplekken. Inmiddels is dit product goed doorontwikkeld en heeft het zijn waarde bewezen. Er stonden onder andere POP-UP speelplekken in ’s-Hertogenbosch, Haarlem, Utrecht en Lelystad, maar ook in kleine dorpjes. De POP-UP speelplek zorgt ervoor dat kinderen meer buitenspelen, maar zorgt vooral ook voor een enorme impact op de sociale cohesie in een wijk. Buurtbewoners zijn enthousiast en geven een 9,1 aan deze tijdelijke speelplekken. Er gebeurt inderdaad iets bijzonders zodra er ergens een POP-UP speelplek staat. Lees het hieronder.

Pop-up speelsplek

Het gebruik

Inzet van de POP-UP speelplek

De POP-UP speelplek wordt op twee manieren gebruikt: 

 1. Tijdelijk project in een (probleem)wijk. De POP-UP speelplek functioneert dan als tool om de sociale cohesie te verhogen, kinderen meer te laten buitenspelen en als positieve aanleiding om allerlei wijkprocessen op gang te brengen of open te breken. De plaatsing brengt een dialoog op gang tussen de opdrachtgever en de wijkbewoners. En versterkt de sociale verbindingen in de wijk.
 2. Tijdelijke speelplek. Er zijn locaties waar dringend behoefte is aan een ruimte om kinderen te laten spelen. Toch is het niet altijd mogelijk om een vaste speelplek te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke woningen of een nieuwbouwwijk in aanbouw. Om kinderen alsnog de mogelijkheid te geven om te spelen, biedt de POP-UP speelplek  uitkomst.
Beeld 1

Wat levert het op?

Voordelen sociaal domein

De POP-UP speelplek is uitermate geschikt om in te zetten bij probleemwijken. 

 1. Het vergroot de sociale cohesie in de wijk met +0,5 (of meer). Doordat volwassenen en kinderen nieuwe sociale contacten maken ontstaat er community-building;
 2. De dialoog tussen de gemeente en bewoners komt makkelijker op gang. Het functioneert als katalysator voor allerlei activiteiten. De POP-UP speelplek zorgt voor positieve reuring in de wijk en kan bestaande (negatieve) patronen doorbreken. 
 3. Kinderen in de basisschoolleeftijd spelen voor 70% meer buiten.

Andere voordelen:

 • In te zetten als tijdelijke speelplek bij een nieuwbouwwijk; 
 • Test of een locatie geschikt is voor een speelplek;
 • Minder kosten dan een vaste speelplek! 
utrecht 5

Opbrengsten uit het praktijkonderzoek

Een greep uit de resultaten

 • 800+ speelmomenten;
 • Er ontstaat community building tussen 10 à 15 wijkbewoners en de professionals in de wijk stemmen beter op elkaar af;
 • De sociale cohesie in de wijk wordt vergroot met +0,5;
 • Kinderen spelen 70% meer buiten;
 • Rapportcijfer: 9,1 .
   
Pop- up speelplek

Een POP-UP speelplek in jullie gemeente?

Unieke kans!

Lijkt de POP-UP speelplek ideaal voor jullie gemeente?  Via het Nationaal Fonds voor de Sport is een subsidie verkregen waardoor wij 3 gemeentes in 2024 een voordeel kunnen bieden van € 7.500 op de huurprijs. En dat is nog niet alles. Er wordt ook een impactonderzoek gedaan naar de sociale cohesie in de wijk. Een mooie manier om als gemeente een nieuwe speelplek te verantwoorden. Interesse? 

Nijha Pop-up excl Telefoonnummer LV

De praktijk

Hoe werkt het?

Het is belangrijk om het voortraject zorgvuldig te doorlopen met de buurt. Als dat goed gebeurt, dan zijn de opbrengsten fantastisch! 

Het proces
De POP-UP speelplek wordt in anderhalve dag opgebouwd vanuit een zeecontainer. Er is zo'n 300 m2 nodig en dat kan in elke willekeurige vorm en op elke ondergrond (steen/gras). De tijdelijke speelplek blijft zo'n 6-8 weken staan, waardoor er met buurtbewoners een prachtig proces van sociale cohesie, positieve reuring en lekker veel buitenspelen ontstaat. Leuk weetje: De POP-UP speelplek wordt in één dag gedemonteerd.

Meer weten over de POP-UP speelplek?
Nijha helpt graag verder!
_201909_Nijha-105