Een steentje bijdragen aan de maatschappij

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bekijk hier onze certificeringen
104906-BasisDigitaal-766011_F1

Visie en beleid

Balans en bevorderen van duurzaamheid

In de visie van Nijha gaat duurzaamheid verder dan het gebruiken van duurzaam geproduceerd hout of gerecycled staal. Nijha bekijkt duurzaamheid vanuit de hele keten. Het gaat in onze optiek ook om uitgekiende constructies, niet méér materiaal gebruiken dan nodig is en het nastreven van lange(re) levensduur. Daarbij is kennis van het gebruik van producten van wezenlijk belang.

Bevorderen van duurzaamheid van de sporttoestellen en –installaties en de speeltoestellen is een voortdurend proces. Omdat Nijha niet alleen producten verkoopt maar ook ontwikkelt, produceert, assembleert, plaatst en onderhoudt, is er veel kennis van de hele productieketen. Die wordt ingezet om producten en processen te vervolmaken, zowel praktisch en functioneel als vanuit de logistiek bezien. Daarbij zijn de duurzaamheids-doelstellingen die jaarlijks opgesteld worden een belangrijk toetsingscriterium.

Nijha-318

Binnen- en buitenruimtes

Duurzaam inrichten

Bij renovatie of inrichting van een sportaccommodatie wordt kritisch gekeken naar hergebruik van materialen (bijv. transportwagens). Veiligheid en verhouding tussen te maken kosten en de nog te verwachten levensduur zijn daarbij te maken afwegingen. Door de te hergebruiken materialen op te knappen en te voorzien van een nieuwe coating, sluiten ze goed aan bij de nieuwe producten. Bijkomend voordeel is dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en dat de belasting voor het milieu veel geringer is dan bij afvoer van deze materialen.

Voor de buitenruimte heeft Nijha een speciale lijn speeltoestellen waarbij duurzaamheid centraal staat: Essentia. Deze lijn bestaat uit acht verschillende toestellen met een inruilgarantie. Bij de ontwikkeling van deze toestellen is naast speelwaarde gekozen voor materialen die optimaal te hergebruiken zijn. Met als basis staal, natuurlijk en 100% herbruikbaar. Dit alles met maar één doel: hergebruik mogelijk maken.

Cruyff Foundation Cup 2023 - Marielle van Opbergen (96)

Samen sta je sterker

Maatschappelijke partners

Nijha zet zich elke dag in om mensen in beweging te krijgen. Dit doen wij met betrokken medewerkers, met aandacht voor onze footprint en met belangrijke partners. Enkele van onze maatschappelijke en commerciële partners zijn Johan Cruijff Foundation, Krajicek Foundation, Jantje Beton, SOS Kinderdorpen, Kanjers voor Kanjers, Urban Life Constancy, Urban Sky, 3 x 3 Unites, Right To Play en Houtplezier. Al deze partners zetten zich op hun eigen manier in om beweging onder de aandacht te krijgen binnen hun doelgroep. Wij zijn trots om deze partners te kunnen ondersteunen om zo meer mensen in beweging te krijgen. 

Buitengymzaal De Leertuin 4

Certificeringen

Nijha kent een vooruitstrevend MVO beleid, wat blijkt uit een tal van inspanningen en initiatieven. MVO binnen Nijha wordt onder andere aangetoond door het behalen van verschillende certificaten.

  • MVO prestatieladder niveau 3
  • CO2 prestatieladder niveau 3
  • Keteninitiatief Closed-loop recycling
  • KOMO
  • VCA
  • ISO-14001:2015 
  • ISO 9001:2015
  • FSC®  (licentiecode: FSC-C111349)   

Benieuwd naar hoe Nijha MVO toepast?

Neem contact met ons op!

Henk van de Steeg 1