Circulair en duurzaam

Beleid gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Draaitoestel Click & Play Nijha

Circulair en duurzaam

Beleid gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op diverse manieren draagt Nijha bij aan het verduurzamen van onze samenleving. Onze verhuurtak en flexibele beweegoplossingen zijn voorbeelden van hoe wij circulariteit en duurzaamheid stimuleren. Daarnaast beschikken wij over diverse certificaten, kopen we bewust in en stimuleren we hergebruik van materialen.

Omdat Nijha niet alleen producten verkoopt maar ook ontwikkelt, produceert, assembleert, plaatst en onderhoudt, is er veel kennis van de hele productieketen. Die wordt ingezet om producten en processen te vervolmaken, zowel praktisch en functioneel als vanuit de logistiek bezien. Daarbij zijn de duurzaamheid doelstellingen die jaarlijks opgesteld worden een belangrijk toetsingcriterium.

Niet alleen duurzaam produceren of inkopen, maar ook kijken naar gebruik

Een springkast ziet er al 80 jaar hetzelfde uit. Deze kast uit duurzaam geproduceerd hout maken helpt natuurlijk in het kader van duurzaamheid, maar kritisch kijken of zo’n kast wel het beste aansluit bij het (toekomstig) gebruik is minstens zo belangrijk. Vanuit die optiek ontwikkelde Nijha al in de jaren 80 van de vorige eeuw combiframes uit gerecycled aluminium. Als er in een zaal veel ‘gebouwd’ wordt, dan heeft een springkast erg veel te lijden en past een combiframe beter bij het gebruik. Zo’n combiframe gaat gemiddeld 2 – 4 jaar langer mee dan een springkast. Dan levert dit niet alleen een praktisch en financieel voordeel op, maar wordt ook het milieu minder belast. Op deze manier brengen we mensen met onze oplossingen duurzaam in beweging.

Duurzaam inrichten

Bij renovatie of inrichting van een sportaccommodatie kijken wij kritisch naar hergebruik van materialen. Veiligheid en verhouding tussen te maken kosten en de nog te verwachten levensduur wegen wij daarbij af. Ook renoveren we materialen.

Playcycle

Essentia is de 100% circulaire lijn waarbij duurzaamheid centraal staat. Deze lijn, met acht verschillende toestellen, kennen een inruilgarantie. Bij de ontwikkeling van deze toestellen is naast speelwaarde gekozen voor materialen die optimaal te hergebruiken zijn. Met als basis staal, natuurlijk en 100% herbruikbaar. Dit alles met maar één doel: hergebruik mogelijk maken. Bij de Essentia-speeltoestellen kan gekozen worden voor een PlayCycle certificaat. Met dit certificaat garandeert Nijha dat het speeltoestel ook na 5 of na 10 jaar nog geld waard is. Nijha biedt respectievelijk 30% of 10% van de aanschafwaarde retour, waarbij gegarandeerd wordt dat alle materialen op de juiste wijze worden hergebruikt. Met behoud van de kwaliteit.

Click en Play

Bij Click en Play benaderen we duurzaamheid op een andere wijze. Bij dit concept kun je sport- speel- en ontmoetingsplekken aanpassen met de veranderende behoefte van de buurt. 

MVO prestatieladder

Nijha heeft de MVO prestatieladder geïmplementeerd en opgenomen in het managementsysteem, een digitaal handboek welke beschikbaar is voor alle medewerkers, waarin alle bedrijfsprocessen van Nijha zijn beschreven conform de eisen van ISO 9001, ISO 14001, VCA*, FSC (gecertificeerd onder de licentiecode: FSC-C111349) en de MVO- Prestatieladder (niveau 3). 

In de beleidsverklaring worden o.a. de normelementen van de MVO Prestatieladder benoemd. Nijha stelt heldere doelstellingen en ontwikkelt verbeterprojecten die leiden tot het behalen van deze doelstellingen. 
 

Milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015

Vanuit onze betrokkenheid bij duurzaamheid en milieu is het logisch dat Nijha ISO-14001:2015 gecertificeerd is. Het betreft een management systeem rond het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Benieuwd naar de mogelijkheden van

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

_201909_Nijha-150