Inspectie

Je sportinventaris in goede conditie

Survival klimnet 4

Inspectie

Sportinventaris in goede conditie

Veiligheid en risico gaat verder dan een eenzijdige productmatige check. Met een beetje gezond verstand snap je dat de risico's samenhangen met de gebruikers en gebruikersintensiteit. Het is belangrijk minimaal jaarlijks de sportinventaris te laten inspecteren. Als een zaal intensief gebruikt wordt, zowel overdag als ’s avonds, dan is een halfjaarlijkse inspectiefrequentie wenselijk.

Inspectiewerkzaamheden bestaan uit:

 • Inventarisatie van de gebruikers van de beweegruimte 

 • Het inspecteren van alle vaste en verplaatsbare sporttoestellen door een gekwalificeerde inspecteur.

 • Draaiende delen worden gesmeerd en loszittende delen worden vastgezet.

 • Als een toestel onveilig wordt bevonden, brengt Nijha  een reparatie-advies uit of keurt het toestel af. Indien mogelijk wordt het defect direct verholpen. 

 • De bevindingen van de inspecteur zijn terug te vinden in het inspectierapport. 

 • Na uitvoering van de inspectie ontvang je een vrijblijvende offerte. Hierin wordt aangegeven welke vervangingen of onderdelen noodzakelijk zijn om het toestel weer in veilige staat te brengen.

 • Meerjarenbegroting. Nijha biedt je inzicht in de onderhoudskosten per zaal en gebruiksjaar met behulp van de meerjarenbegroting, zodat je je financieel kunt voorbereiden op kosten die het beheer en onderhoud van de beweegruimte met zich meebrengen. 

Inspectie door Nijha betekent:

 • Maatwerk; Inspecties en onderhoud worden afgestemd op het gebruik en indien mogelijk verzorgen we reparaties op dezelfde dag, waardoor de toestellen zo kort mogelijk buiten gebruik zijn.
 • Elk fabricaat; Nijha inspecteert elk fabricaat sport- en speeltoestel. Ook toestellen van onze collega-concurrenten. 
 • EN normen; Nijha inspecteert volgens de meest recente EN normen.

Het inspecteren van sporttoestellen is om verschillende redenen van belang: 

 • Je voldoet aan de ARBO richtlijnen

 • Duurzaam: Je werkt in combinatie met de Meerjarenbegroting op een duurzame en verantwoorde wijze. 

 • Risico wordt afgedekt; Door een overeenkomst af te sluiten geef je aan de veiligheid van sporttoestellen serieus te nemen. Mocht er onverhoopt een ongeval plaatsvinden, dan zal de verzekeringsmaatschappij zonder meer vragen of er een inspectie- en onderhoudsovereenkomst is afgesloten.

 • Tevreden gebruikers; Regelmatige inspecties en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud houdt de sporttoestellen in optimale staat. Dus geen klachten van gebruikers over achterstallig onderhoud. 

 • Financiële planning; Na elke inspectie geeft Nijha een overzicht van de staat van de toestellen. Op basis daarvan kun je reparaties laten uitvoeren en/of toestellen vervangen. In combinatie met een meerjarenbegroting kun je een onderbouwde financiële planning voor de komende jaren maken. Zo leidt effectief onderhoud tot een optimaal beheer binnen het beschikbare budget.

Naast inspectie van de sportinventaris doet Nijha ook inspecties van speellokalen en schoolpleinen, speeltoestellen en outdoor- en urban sports

Direct een inspectie plannen?

Vul het formulier in en we nemen contact met je op

Meer weten over inspecties?