Voorbereid op de toekomst.

Meerjarenbegroting

Survival_klimnet

Voorbereid op de toekomst

Meerjarenbegroting

Wees voorbereid op toekomstige investering met de meerjarenbegroting. De Nijha meerjarenbegroting biedt een helder inzicht in de toekomstige kosten. Afgestemd op uw gebruik en ambitieniveau. Zijn er meerdere accommodaties? Dan worden deze in een verzamelstaat weergegeven. Zo worden belangrijke investeringen in één oogopslag zichtbaar en weet je precies hoeveel geld je jaarlijks moet reserveren om altijd up-to-date te blijven! 

Waarom werken met een meerjarenbegroting? 

Financieel inzicht
Naast de economische afschrijftermijn is er een sporttechnische afschrijftermijn. In de meerjarenbegroting wordt de relatie gelegd. Zo krijg je een helder totaaloverzicht in de kosten voor vervanging en onderhoud van de sporttoestellen voor de komende 10 jaren. 

​Juiste beslissing bij vervanging
De economische afschrijftermijn van bijvoorbeeld sportmaterialen is 8 – 10 jaar. Maar bij veelvuldig en intensief gebruik kan de mat sneller aan vervanging toe zijn. Dat noemen we de sporttechnische afschrijftermijn. Door de relatie te leggen tussen economische en sporttechnische afschrijving is snel zichtbaar als iets eerder vervangen moet worden. Dit kan duiden op oneigenlijk gebruik, toenemend gebruik of een indicatie zijn voor veranderende lesmethoden. Op basis van dit inzicht kan bij vervanging een juiste beslissing genomen worden.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Nul meting
Alle aanwezige sporttoestellen of speeltoestellen worden geïnventariseerd. Elk toestel wordt voorzien van aanschafjaar, economische afschrijftermijn, aanschafprijs en jaarlijkse vervangingswaarde. Voor het onderwijs zijn er verschillende basisinventarislijsten, die dienen als uitgangspunt.

​Afschrijftermijn bepalen
Op basis van de nulmeting wordt aan ieder inventarisstuk een sporttechnische afschrijftermijn gegeven. Deze wordt bepaald op basis van de staat van het toestel, de gebruiksintensiteit, gebruiksfrequentie en ervaringen in vergelijkbare situaties. Zo ontstaat maatwerk voor uw situatie in tegenstelling tot de economische afschrijftermijn die slechts een landelijk gemiddelde geeft.

​Jaarlijkse actualisatie
Een meerjarenbegroting is een momentopname. Gewijzigd gebruik of vervanging c.q. aanvulling van toestellen heeft effect op de meerjarenbegroting. Voor goed beheer en realistisch inzicht in de jaarlijkse kosten zal de meerjarenbegroting jaarlijks bijgesteld moeten worden. Nijha verzorgt de jaarlijkse update.

meerjarenbegroting

Ik wil graag meer informatie!

_201909_Nijha-216