risicobeperking en veiligheid

Inspectie van speeltoestellen

aanraken-analyseren-apparaat-416396

risicobeperking en veiligheid

Inspectie van speeltoestellen

 

Veiligheid en risico gaat verder dan een eenzijdige productmatige check. Met een beetje gezond verstand snap je dat risico's samenhangen met de gebruikers en gebruikersintensiteit. Laat minimaal eens per jaar je toestellen inspecteren en onderhouden, zodat je voldoet aan de veiligheidseisen en ouders hun kinderen, zonder zorgen, kunnen laten spelen. 

Veiligheid speeltoestellen schoolplein

Inspectie door Nijha betekent:

 • Tevreden gebruikers: Regelmatige inspecties en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud houdt de speeltoestellen in optimale staat. Dus geen klachten van gebruikers over achterstallig onderhoud.
   

 • Afgedekte risico's: Door een overeenkomst af te sluiten geef je aan de veiligheid van speeltoestellen serieus te nemen, en je voldoet aan de eisen van Staatsbesluit 474.
   

 • Lange termijn planning: Na elke inspectie geeft Nijha een overzicht van de staat van de toestellen. Op basis daarvan kun je reparaties laten uitvoeren en/of toestellen vervangen. In combinatie met een meerjarenbegroting kun je een onderbouwde financiële planning voor de komende jaren maken. Zo leidt effectief onderhoud tot een optimaal beheer binnen het beschikbare budget.
   

 • Gecertificeerde teams: Onze inspectie- en reparatieteams zijn KOMO gecertificeerd volgens BRL 9921 “Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud”. Nijha hoort bij de eersten die dit certificaat verkregen. Daarnaast heeft Nijha een inspecteur met het SVS Inspecteur Spelen 2 certificaat. Dit betekent dat onze inspecteur: Risico's op speelplaatsen kan beoordelen; De speelplaatsen/toestellen kan inspecteren; advies kan uitbrengen; specialistische kennis heeft van de wet- en regelgeving speeltoestellen; specialistische technische kennis heeft van de materialen en ondergronden; de jaarlijkse hoofdinspectie volgens de WAS kan uitvoeren; eindverantwoordelijk is en gesprekspartner van de AKI.
   

 • Elk fabrikaat: Nijha inspecteert elk fabrikaat speeltoestellen
   

 • Inspectierapport: Bevindingen staan in een overzichtelijk inspectierapport. Hierin vind je alle informatie die van belang is inclusief kostenraming voor reparatie of onderhoud.

Veiligheid speeltoestellen schoolplein 2

Totaal onderhoud door Nijha

Contract voor 3 jaar

Nijha kan het totale onderhoud overnemen, dat wil zeggen inspecties, reparaties en onderhoud. Hiervoor sluit je een contract af met Nijha met een minimale looptijd van 3 jaar. Per toestel wordt een vaste prijsafspraak gemaakt. Zo’n contract is mogelijk nadat Nijha een eerste inventarisatie heeft gedaan.

Financiële planning met behulp van Nijha Beheersysteem

Met het Nijha Beheersysteem is het nog gemakkelijker om inzichtelijk te krijgen wat er jaarlijks gereserveerd moet worden voor onderhoud, vervanging en afschrijvingen. Het programma bevat diverse applicaties, waaronder logboekbeheer en mogelijkheden voor financieel beheer en planning. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden van dit systeem.

Combineren levert voordeel op

Heeft u meerdere speelplekken, sportaccommodaties en/of speellokalen onder uw beheer? Vraag welke voordelen het u oplevert als u inspecties combineert.

Veiligheid speeltoestellen schoolplein 3

Uitbesteed of in eigen beheer

Reparaties

Reparatie door Nijha

Nijha voert met de grootste zorg reparatiewerkzaamheden uit aan je speeltoestellen. Wij hebben een ruime voorraad aan onderdelen, waardoor we altijd snel kunnen repareren. Wel zo prettig, zodat de kinderen weer snel en veilig kunnen spelen.

Reparatie in eigen beheer

Wil je reparaties in eigen beheer uitvoeren, dan ondersteunen wij je graag bij het bepalen van het te vervangen onderdeel en de contacten met de leverancier. Wij zorgen voor het plaatsen van de bestelling en vlotte levering. Zo heb je slechts 1 aanspreekpunt en kun je zelf snel aan de slag.

Naast inspecties, onderheid en reparaties aan speeltoestellen doet Nijha dit ook aan speellokalen en schoolpleinen, de sportinventarisoutdoor- en urbansporttoestellen.

Meer info over inspectie van speeltoestellen?