GALM

Nijha sport en spelmaterialen voor ouderen dat is aangepast zodat ook ouderen met motorische en fysieke beperkingen deel kunnen nemen aan de activiteiten. 

Bewegingsstimuleringsmethode GALM

Veel ouderen willen wel bewegen, maar zijn motorisch en fysiek beperkt. Nijha wil ook deze ouderen de mogelijkheid bieden om in beweging te komen met aangepast materiaal. Met dit materiaal kunnen deelnemers op eigen niveau plezier beleven aan beweegactiviteiten in de gymzaal. Naast spelmaterialen is er ook aandacht voor kracht, lenigheid en balans. Met Crossfit materiaal, elastische banden en balansmaterialen worden de belangrijke spiergroepen getraind. 

Meer weten over de mogelijkheden?