MobieZ_Layer
MobieZ karren

MobieZ

Flexibele inrichting sportaccommodaties

Kern van MobieZ is dat de sportinventaris permanent aansluit bij de beweegbehoefte in de accommodatie. De MobieZ materiaalsets en bijbehorende lesmethodes, rouleren nameljik periodiek tussen locaties. Voordeel is dat je altijd kunt beschikken over materiaal dat wél past bij de hedendaagse beweegcultuur. En je draagt ook nog eens bij aan een duurzame samenleving, want niet iedere accommodatie hoeft volledig ingericht te zijn.  

Lees hieronder de reactie van Sportbedrijf Deventer en de Gemeente Voorst op MobieZ. 

IMG_8767 klein

Mobiez vernieuwt

Gymlessen afwisselender en uitdagender maken

De MobieZ materiaalsets worden samengesteld op basis van de leerlijnen balanceren, springen en mikken. Naast de standaard materialen wordt elke leerlijn verrijkt door toevoeging van materialen die normaal gesproken niet in een sportaccommodatie te vinden zijn. Kinderen enthousiast maken voor bewegen vraagt om eigentijdse materialen. Balanceren op skates is immers spannender en ligt dichter bij de belevingswereld van kinderen dan balanceren op een omgekeerde turnbank. Hierin voorziet MobieZ. Het resultaat? Enthousiaste kinderen die volop in beweging zijn. Een greep uit het aanbod: 

Skateboards  |  Skates  |  Biketrial fietsen  |  Indoor golf    Frisbee  |  Judo  |  Hockey  |  Boogschieten  |  Zelfverdediging    Freerunning  |  Circus & acrobatiek  |  Airmatten

IMG_8837 klein
Professioneel

Inclusief leskaarten en scholing

Alle lesgevers krijgen een MobieZ scholing en bij elke activiteit zijn leskaarten ontwikkeld. Deze geven met name bij de trendsporten en onbekendere beweegactiviteiten handvatten voor zowel groeps- als vakleerkrachten als het gaat om lesvoorbereiding en leervoorstellen op ieders niveau. Daarmee wordt de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs optimaal geborgd. De scholingen worden verzorgd door ervaren vakleerkrachten en MobieZ gebruikers. 

mobiez 003
klant aan het woord
Sportbedrijf Deventer

Nijha werkt in de ontwikkeling van het MobieZ-concept nauw samen met Sportbedrijf Deventer. De vakleerkrachten van het Sportbedrijf hebben de leskaarten gemaakt bij alle MobieZ-materiaalsets.

"Leerkrachten geven aan het leuker te vinden om de gymlessen te geven en de kinderen zijn zeer enthousiast. En daar doe je het uiteindelijk voor", vertelt Niels de Vries, sport- en beweegcoach in Deventer. "We willen kinderen beter leren bewegen en dat gaat het beste als ze iets krijgen aangeboden waar ze lol in hebben."

20181024_102225
Klant aan het woord
Gemeente Voorst

In de Gemeente Voorst worden MobieZ materiaalsets gerouleerd tussen 10 sportaccommodaties. 

‘’Met het MobieZ concept hopen we dat kinderen meer interesse krijgen voor de verschillende (trend)sporten. De gemeente Voorst organiseert naschoolse activiteiten met o.a. het materiaal van MobieZ. Door kinderen tijdens de gymlessen enthousiast te maken, verwachten wij dat ze ook na school gaan deelnemen aan de activiteiten’’ - Theo Deijk, Manager St. Koepel Voorst

‘’Doordat het aanbod breder is binnen elk bewegingsthema wordt de bewegingsintensiteit hoger. En dat willen we toch; meer kinderen in beweging. Door deze grote variatie wordt de creativiteit van lesgevers en kinderen gestimuleerd. Zo wordt de gymles uitdagender en spannender’’ – Christiaan Wesche vakleerkracht Accres.

 

Nog meer weten over MobieZ? Kijk op www.mobiez.nl

Jongeren in beweging brengen?

Laat Nijha je verder helpen!

_201909_Nijha-291