Projectbegeleiding; van visie tot realisatie

Projectbegeleiding: van visie tot realisatie

Met bijna 100 jaar ervaring is Nijha de ideale partner om jouw sport- en speelprojecten van begin tot eind optimaal te laten verlopen. Met een bevredigend eindresultaat: een beweegvriendelijke binnen- of buitenruimte die voldoet aan jouw wensen en eisen en die van gebruikers. Samen komen we tot een perfecte projectrealisatie; van visievorming tot realisatie. 

P1050454

Visieontwikkeling

Bij plannen voor het realiseren van een binnensportaccommodatie of een beweegvriendelijke speelplek is het belangrijk om eerst helder voor de geest te hebben welke kant men op wil. Is er een visie voor de te ontwikkelen ruimte? Heeft jouw organisatie doelstellingen geformuleerd die er bereikt moeten worden na realisatie van de beweegruimte? Zijn alle kansen die de ruimte biedt goed in kaart gebracht? Is er gekeken naar demografische ontwikkelingen? Zijn er participerende partijen? Zijn er financiële kaders vastgesteld? Deze en andere visie- en beleidsvragen vormen de basis van een plan.

Nijha brengt door middel van verschillende sessies en adviesgesprekken de visie en doelstellingen van de te ontwikkelen beweegruimte in kaart. Dit is de basis voor de volgende stappen in het project. 

schetsontwerp

Concept

Als de visie en de doelstellingen voor alle betrokkenen helder zijn, wordt er een volgende stap gezet. De eerste concepten worden ontwikkeld. Wat wil je met de toekomstige beweeglocatie en vanuit welk concept moeten ze worden uitgerold? Wil je innovatief te werk gaan, verder met digitalisering, wat is de levensvatbaarheid van de locatie en hoe ga je om met duurzaamheid.

Bij de inrichting van speelplekken of schoolpleinen maakt Nijha in de conceptfase gebruik van de term "Van vlek naar plek". De vlek is hierbij de metafoor voor visie en plek staat gelijk aan het concept.

Bij de ontwikkeling van een binnensportaccommodatie (sporthal, gymzaal, speellokaal) is dit de fase waarin de wensen van gebruikers worden geinventariseerd. Ook de multifunctionaliteit van de accommodatie, de wens voor traditioneel inrichten of juist innovatief en het beschikbare budget spelen een belangrijke rol in deze fase. Door alle betrokken partijen te "horen" krijgt Nijha in deze fase een goed beeld van het project en leidt het uiteindelijk tot gedegen keuzes die recht doen aan alle gebruikers van de beweegruimte.

Aan het einde van de conceptfase staan alle neuzen dezelfde kant uit. Ook ligt er een "ruw" plan van waaruit de eerste 3D ontwerpen gemaakt kunnen worden.

ontwerp poster

Ontwerp en advies

Visualisering is een belangrijk proces tijdens een project. Zeker bij ruimtes waar sport, spelen en bewegen centraal staan. Hebben we het over hetzelfde? Staan alle neuzen werkelijk dezelfde kant op? Sluiten wensen van gebruikers op elkaar aan? Sluiten budget en toekomstvisie op elkaar aan? In de ontwerp- en adviesfase worden deze en andere punten in kaart gebracht. Een 3D ontwerp met heldere adviezen leiden in deze fase tot een planindelingstekening en een Definitief Ontwerp (DO).

Bij Nijha ben je aan het goede adres voor de inrichting van speellokalen, sportaccommodaties, beweeg- en beleeftuinen, schoolpleinen of sport- en beweegruimtes in de buitenlucht. 

Nijha maakt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever een ontwerp. Een goed programma van eisen voorkomt onduidelijkheden in de bouwfase. Nijha inventariseert gebruikerswensen en wensen van de opdrachtgever en vertaalt deze naar een ontwerp. Nijha maakt hierbij gebruik van 3D visualisatie. Door te visualiseren krijgen betrokkenen vaak een beter beeld van de te realiseren accommodatie dan bijvoorbeeld vanaf een bestektekening. Bij nieuwbouw is het slim Nijha in een vroeg stadium te betrekken. Hoe eerder Nijha ingeschakeld wordt hoe groter de kans dat extra voorzieningen in het bouwbudget passen en niet ten koste gaan van het inrichtingsbudget.

Diverse gebruikers en doeleinden. 

Wordt de toekomstige sportaccommodatie overdag gebruikt voor onderwijsdoeleinden? En in de avonduren en weekenden voor de breedtesport? Het vakwerkplan of de gebruikte methode van de school laat Nijha aansluiten bij een passend inrichtingsvoorstel en voor de sportwereld voldoen wij aan de strenge NOC*NSF normen voor binnensportaccommodaties. Zonder dat we één van beide gebruikersgroepen tekort hoeven te doen.

Moet een speellokaal ook geschikt zijn voor theaterlessen? Zonering van speel- en sportplekken in de buitenlucht maken dat diverse doelgroepen gebruik kunnen maken van de ruimte. En bij de inrichting van het schoolplein kijken we ook naar hoe buitenlessen geïntegreerd kunnen worden en of het plein ruimte biedt aan buitengymles.  

Nijha-318

Projectrealisatie

En dan breekt het uur aan. Het project wordt gerealiseerd.

Sportaccommodaties

Bij nieuwbouw of renovatie van een binnensportaccommodatie stemt Nijha zaken af met de hoofdaannemer en bij knelpunten lopen er snelle lijntjes om het project bij te sturen en alles in goede banen te leiden. In deze fase behartigt Nijha de belangen van de opdrachtgever én van de eindgebruikers. Nijha schuift aan bij bouwvergaderingen, houdt contacten met betrokkenen en zorgt voor een uitstekende afstemming tussen vloer, belijning en inrichting. De installaties en toestellen worden door onszelf gemonteerd waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft.

Sport en speellocaties in buitenlucht

Bij het inrichten van speelplekken of multifunctionele playgrounds speelt Nijha meestal de rol van de hoofdaannemer. Dit betekent dat wij de regie hebben bij het realiseren van het speelproject. Van de plaatsing van de speel- en sporttoestellen tot de ondergrond en eventuele groenvoorziening. Uiteraard in nauwe samenspraak met jou als opdrachtgever en aansturing van eventuele onderaannemers. 

aanraken-analyseren-apparaat-416396

Nazorg

Sportaccommodatie

De gymzaal of sporthal is gerealiseerd en klaar voor gebruik. In deze fase verzorgt Nijha gebruikersinstructie voor scholen en sportverenigingen die gebruik gaan maken van de zaalinrichting. Ook het onderhoud van de sportinrichting en -toestellen zijn bij Nijha in goede handen. Met een inspectie- en onderhoudscontract weet je zeker dat de toestellen blijven voldoen aan de veiligheidseisen en eventuele gebreken snel worden opgelost. Voor de lange termijn hebben wij de meerjarenbegroting. Een dynamische tool waarin je precies ziet welke toestellen aan vervanging toe zijn en welk bedrag er jaarlijks geïnvesteerd moet worden om de zaal up-to-date te houden.

Speel- en sportruimte in de buitenlucht

Ook na realisatie van speelplekken, schoolpleinen, playgrounds en beweegtuinen staat Nijha je graag bij. Wij verzorgen gebruikersintructies en verzorgen desgewenst de inspectie en het onderhoud

Maak van jouw project een succes

Nijha helpt graag met de begeleiding!

_201909_Nijha-314