beeld doelgroep senioren sport en spel

Ouderenzorg in beweging

De uitdaging

Als het belang van bewegen zo overduidelijk is, waarom worden bewoners binnen de intramurale ouderenzorg dan niet gestimuleerd om in beweging te komen? Gemiddeld 75% van de bewoners van zorgcentra en zelfs 90% van de van de bewoners van verpleeghuizen is lichamelijk inactief. Daar is dus nog een wereld te winnen! De experts van Nijha denken graag met je mee over hoe je op een eenvoudige manier bewoners in beweging krijgt.

 

Senioren

Ouderenzorg in beweging

Wat levert beweegstimulering op?

Uit onderzoek blijkt dat maar een heel kleine groep niet zelfstandig wonende ouderen voldoet aan de beweegnorm, terwijl bewegen juist voor deze groep van enorm belang is voor hun zelfredzaamheid. Ook is onderzoek gedaan naar functioneel bewegen van bewoners in zorgcentra. Geconcludeerd wordt dat dit onderdeel moet gaan uitmaken van een professionele zorgattitude voor de ouderenzorg. 

Wat levert die beweegstimulering dan precies op? Voor bewoners leidt beweegstimulering tot een langere zelfredzaamheid, grotere mate van welbevinden, lagere medicatie en een beter slaap- / waakritme. Bovendien worden contacten geintensiveerd en voelen de ouderen zich meer gewaardeerd, omdat ze bijvoorbeeld kunnen helpen bij dagelijkse klusjes. De zorgprofessional ervaart minder stress bij de ouderen en een meer ontspannen sfeer. Daarnaast blijft meer kwali-tijd over, doordat eenvoudige handelingen door de bewoners zelf gedaan kunnen worden.  

 

Vraag de gratis whitepaper aan!

Ouderenzorg in beweging

Ja, ik ontvang graag het gratis e-magazine Ouderenzorg in Beweging. 

P1090295

Bewegen is belangrijk!

Indoor beweegkansen

Wat kan er in de directe leefomgeving van ouderen worden gedaan om bewegen te stimuleren? Kijk daarvoor naar beweegaanleiding in de omgeving waar alle bewoners dagelijks komen. In de gang en de huiskamer speelt een groot deel van de dag zich af. Door juist daar beweegaanleidingen toe te passen, is de drempel laag om deel te nemen. Bekijk zo alle ruimtes in het zorgcentrem eens door een beweeg-bril en je zult zien dat het veel eenvoudiger is om ouderen te laten bewegen dan je wellicht in eerste instantie zult denken.