Inspectie outdoor sporttoestellen

aanraken-analyseren-apparaat-416396

Inspectie outdoor sporttoestellen

 

De meest bizarre tricks en oefeningen worden uitgevoerd op toestellen die in weer en wind staan. Daarom is het belangrijk dat je als beheerder van de grond zorg draagt voor goed onderhoud aan de toestellen. Regelmatige inspecties en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud houdt de toestellen in optimale staat en verlengt de levensduur. Zo voorkom je klachten van gebruikers en behoud je tevreden wijkbewoners.

Inspectie door Nijha betekent

  • Aandacht voor veiligheid en onderhoud Outdoor toestellen zijn in opkomst. Dat betekent nieuwe ontwikkelingen en nieuwe keuringsnormen. De Nijha Spirit Outdoor lijn voldoet als eerste aan de EN16630 ‘Permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten’ norm. Hier moeten overigens alle outdoor fitness toestellen aan voldoen.
     
  • Naast de outdoor fitnesstoestellen gelden er ook wetten en normen voor de andere sporttoestellen in de openbare ruimte zoals: voetbaldoelen, basketbalpalen en andere reguliere sportvormen. Voor deze en andere sporttoestellen die niet bedoeld zijn als speeltoestel, geldt de wet Algemene Productveiligheid als ze niet tussen of vlakbij speeltoestellen staan. Doen ze dat wel dan geldt de WAS (Warenwetbesluit Attracties & Speeltoestellen).
     
  • Na afloop ontvang je een uitgebreid inspectierapport, waarin de actuele status van de toestellen staat inclusief een kostenraming voor reparatie of onderhoud van alle geïnspecteerde toestellen.

 

Inspectie urban sports

De veiligheidseisen voor deze sportvormen zijn voor velen onduidelijk. Er zijn diverse normen die gehanteerd worden. Zoals EN16899 voor Parcours en freerunning. Voor skateparken en BMX-banen EN14974. Voor vrij toegankelijke Sportkooien EN15312. Veelal wordt EN16630 als algemene leidraad aangehouden. Afhankelijk van de specifieke locatie, aanwezige gebruikers en functies moeten hierop passende maatregelen worden genomen zodat een acceptabel veiligheidsniveau kan worden gehaald. Met Nijha haal je een betrouwbare partner in huis die weet waarop gelet moet worden.

Naast inspectie aan outdoor- en urban sporttoestellen doet Nijha ook inspecties aan speellokalen, schoolpleien, speeltoestellen en de sportinventaris.

 

Inspectie van outdoor sporttoestellen en parken

Meer weten over de mogelijkheden?