Adviestrajecten

P1050454
P1050454

Hoe maak je ruimte voor beweging? Nijha helpt je op weg. Bij plannen voor het realiseren van een binnensportaccommodatie of een beweegvriendelijke speelplek is het belangrijk om eerst helder voor de geest te hebben welke kant je op wil. Is er een visie voor de te ontwikkelen ruimte? Welke doelstellingen wil je bereiken?  Wie zijn de gebruikers en wat zijn hun wensen? Heb je de demografische ontwikkelingen scherp? Zijn er financiële kaders vastgesteld? Ben je bekend met alle ontwikkelingen en trends? 

Tijdens een adviestraject helpt Nijha antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. Dit doen we tijdens inspirerende workshops, wijksafari's of ontwerpsessies met inwoners en bijvoorbeeld scholieren. Na deze fase is er een projectplan waarmee je aan de slag kunt. 

Adviestraject bewegen in de wijk

Adviestraject beweeg- en beleeftuin

Meer weten
over een adviestraject?