3 Praktische tools om jongeren in beweging te brengen

Het bewegingsonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. Onder invloed van trends uit de buitensport, dance en lifestyle sporten, staat de traditionele gymles onder druk. Inspelen op deze trends betekent dat er in veel gevallen iets aan het vakwerkplan, de sportaccommodatie en -inrichting moet veranderen. Het Nijha Expertisecentrum ontwikkelde 3 praktische tools om jouw organisatie en jongeren in beweging te brengen.

1. Brainstormsessie ‘Bewegingsonderwijs van de toekomst’

Wat maakt bewegingsonderwijs toekomstbestendig, wat vraagt dat van de vaksectie en op hoe raken die veranderingen de schoolorganisatie? Deze vragen krijgt het Nijha Expertisecentrum steeds vaker. Een standaard antwoord is er niet. Wel hebben we de tool ‘Bewegingsonderwijs van de toekomst’ ontwikkeld, die vaksecties helpt bij het maken van keuzen- zowel inhoudelijk als financieel. 
 
  • Brainstormsessie ‘Bewegingsonderwijs van de toekomst’: Bij deze sessie gaat het vooral om loslaten. We nemen de toekomstige invulling van bewegingsonderwijs als uitgangspunt en niet de mogelijkheden van de huidige accommodatie. De bewegingscultuur verandert en de lifestyle van leerlingen is niet meer zoals die 10 jaar geleden was. Wat vraagt dat van de invulling van het vak bewegingsonderwijs? Deze vragen beantwoorden we in de brainstorm.

2. Flexibiliteit en brede inzetbaarheid

De uitkomst van een discussie over toekomstig bewegingsonderwijs kan aanleiding zijn voor een heroriëntatie op de inzet van sportinventaris. Veel sportaccommodaties zijn nog traditioneel ingericht en de sportinventaris is nog niet afgeschreven. Hoe kun je in zo’n accommodatie toch eigentijds bewegingsonderwijs geven? Wat moet er veranderen, welke stappen kun je daarin zetten en wie moet je wanneer betrekken? Een complex vraagstuk voor de gemiddelde vaksectie. Daarom heeft Nijha de de ‘PvE-toolbox’ (Programma van Eisen) ontwikkeld. 
 
  • PvE-toolbox: In een interactieve sessie met de vaksectie maak je op basis van het vakwerkplan, ontwikkelingen binnen het werkveld en actuele trends een inventarisatie. Wat doet de sectie, welke kansen liggen er, wat zijn de wensen en waar vraagt dat om aanpassingen (in werkwijze, organisatie, inventaris)? Op basis hiervan maak je een uitgangspunten- en prioriteitenlijst. Deze vormt een goed hulpmiddel en is een prima onderbouwing bij het opstellen van plannen voor nieuwbouw of fasegewijze renovatie van een sportaccommodatie.

3. Meer beweegmomenten

In groep 8 van de basisschool spelen kinderen dagelijks buiten, in de brugklas van het voortgezet onderwijs zelden. Niet omdat ze niet meer willen bewegen in pauzes, maar omdat er vaak geen aanbod is. De ruimte die ooit bedoeld was voor sport en spel is ingenomen door noodlokalen of een fietsenberging. Moeten we daar genoegen mee nemen? In de workshop ‘Vaksectie budgettering’ kijken we naar kansen voor een actieve buitenruimte. 
 
  • Workshop ‘Vaksectie budgettering’ Naast een inhoudelijk goed beweegaanbod is het ook belangrijk zicht te hebben op de financiële kant van het vak. Welk budget is nodig om de huidige accommodatie in stand te houden, hoe kun je nieuwe ontwikkelingen financieel verantwoord implementeren, wat te doen met toestellen die niet meer gebruikt worden of niet meer geschikt zijn voor het huidige gebruik? Al dit soort vragen behandelen we in de workshop. 
MOBIEZ

Meer weten over hoe je de tools bij jou op school kunt inzetten?