KVLO | Artikel in het LO Magazine

Buitengymzaal? Overweeg het!

Buitengymzaal De Leertuin 6

Zonder wrijving geen glans!

Ontdek de kansen

Innovaties kennen altijd voor- en tegenstanders. In het artikel 'Buitengymzaal - doe het niet'  noemt schrijver Maarten Buijsman de Buitengymzaal misleidend, te mager, demotiverend en overgewaardeerd. Nijha is blij met zo'n tegenwoord! Een kritische blik maakt het concept alleen maar beter. Dat is ook de reden dat Maarten en collega Erik Spiegelenberg met elkaar in gesprek gingen in de KVLO podcast 'Buiten bewegingsonderwijs in PO'.  En omdat we merken dat er nog veel onbekendheid is ronde de kansen en mogelijkheden, geven wij graag meer duiding aan het concept Buitengymzaal en delen we ervaringen van gebruikers in het artikel 'Buitengymzaal? Overweeg het!'. Zo wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: 

  • Biedt de Buitengymzaal voldoende variatie? 
  • Kunnen alle leerlijnen goed ingevuld worden?
  • Lesuitval of gymmen in de regen?
  • Biedt de Buitengymzaal meerwaarde ten opzichte van binnen gymmen? 

Meer weten over de Buitengymzaal?

Vraag een adviesgesprek aan!
_201909_Nijha-291