De trots van het dorp

Ringzwaaien in de zon, voetballen met uitzicht op de groene velden: voor leerlingen van basisschool Het Woud in Rijnsaterwoude ziet de gymles er tegenwoordig zó uit. Waarom koos de school voor een Buitengymzaal? En hoe verliep dat proces? Mirjam Kennis (directeur van IKC Het Woud) vertelt erover en deelt tips voor andere schoolbestuurders.

 Verhuizing

‘Het idee ontstond toen we ons schoolpand ‘op’ was en we moesten verhuizen,’ vertelt Mirjam. ‘In het nieuwe pand was geen ruimte voor een volwaardige gymzaal. We konden ook geen gebruik meer maken van de oude gymzaal. En voor de gemeente was het vervangen van die gymzaal niet rendabel, want in het dorp zitten nog maar weinig verenigingen om deze aan te verhuren.’ Vervolgens werd overwogen om met bussen naar een naburig dorp te rijden voor de gymles. ‘Maar dat kost veel kostbare onderwijstijd. Toen dachten we: hoe kunnen we het anders doen? In die periode kwam ook corona. We zijn toen meteen buiten gaan gymmen en wat bleek: ondanks het weer kon dat eigenlijk altijd.’ Met dat besef viel een belangrijke drempel weg voor buitengym. Ook werden de voordelen snel duidelijk. ‘Je gaat efficiënt om met onderwijstijd en hebt geen reiskosten.’ 
 

Buiten is belangrijk

Bovendien past de Buitengymzaal perfect bij de visie van Het Woud op bewegen. ‘Wij vinden bewegen en buiten zijn belangrijk. Zeker omdat veel kinderen veel binnen zijn en te weinig sporten. Daarom geloven we: hoe meer we buiten lesgeven, hoe beter. Vanuit deze visie hebben we ook een tiny forest naast het schoolplein en doen we veel met bewegend leren. Daar hebben we toestellen voor en een beweegparcours. Rekenen kan daardoor in het buitenlokaal: op het honderdveld, vol tegels met getallen om actief mee te leren.’
 

Onwijs enthousiast

Kortom, de school zag genoeg redenen om voor een Buitengymzaal te gaan. Hoe pakte ze het verder aan? ‘We deden de gemeente een voorstel: laten we het geld dat jullie anders besteden aan vervoer inzetten voor een Buitengymzaal. We hebben ook meteen contact met Nijha gezocht en de gemeente vanaf het begin meegenomen. Eigenlijk was de gemeente meteen onwijs enthousiast.’ Door de Buitengymzaal onderdeel van de openbare ruimte te maken, zag de gemeente bovendien de meerwaarde voor het dorp. ‘Op deze manier draagt de accommodatie bij aan diverse beleidsdoelen. De gemeente is er heel blij mee. En aan de verenigingen die nog wel in de oude gymzaal zaten, verhuren we de speelzaal in het schoolgebouw. Dat vindt de gemeente ook fijn, want zij wil dat iedereen een plek heeft.’
 

Goede samenwerking 

De goede samenwerking met de gemeente is in Mirjams ogen een belangrijke successleutel. ‘Het helpt om vanaf het begin samen op te trekken. Zorg voor korte lijntjes. Ik vraag ook gewoon dingen zoals: kunnen we daar nog een pad leggen? Daarbij is het geven en nemen, je moet niet te snel willen gaan of te moeilijk doen. Zorg in ieder geval voor begrip over en weer.’ Volgens haar kun je als school de gemeente het best zo vroeg mogelijk betrekken bij je plannen. ‘Kijk: er zijn te weinig gymzalen om alle kinderen twee keer per week gymles te geven. De vraag wordt groter, dus scholen én gemeenten moeten creatief gaan denken. Concepten zoals de Buitengymzaal passen daar goed bij, maar dan moeten gemeenten die opties wel kennen. Ga dus het gesprek aan en laat zien wat de waarde voor de wijk kan zijn. Maak vervolgens samen een plan, zodat het initiatief breed gedragen wordt.’ 

IMG_5830

Ouders betrekken

Over draagvlak gesproken: hoe vonden de ouders het eigenlijk dat er een Buitengymzaal kwam? ‘In het begin waren ze wat sceptisch,’ vertelt Mirjam. ‘Vooral vanuit het idee: wat als het slecht weer is?’ Om de ouders erbij te betrekken, heeft de school bewust ingezet op communicatie. ‘We hebben veel berichten gedeeld om te laten zien wat we doen en hoe leuk de kinderen het vinden. Daardoor werden ook de ouders steeds positiever. Inmiddels ziet het dorp dit echt als iets waar we trots op kunnen zijn.’ Daarbij scheelt het volgens Mirjam dat iedereen inmiddels ook wel ziet dat volwaardig bewegingsonderwijs prima lukt met de Buitengymzaal. ‘We houden ons netjes aan het urenaantal en leerlijnen. Alles is buiten goed uit te voeren, met wat creativiteit.’ 


Enthousiaste docent

Volgens Mirjam is het wel een voorwaarde dat je personeel hebt dat buiten wil lesgeven. ‘Onze docent is heel enthousiast. Dat is ontzettend fijn. Maar als je bijvoorbeeld een nieuwe leerkracht moet aannemen, moet je er wel rekening mee houden. Niet iedere gymdocent ziet dit zitten.’ Daarbij draait het niet eens zozeer om het weer, denkt ze. ‘Gymdocenten leren lesgeven in een bepaalde ruimte. Buiten gymmen vraagt dat je buiten die kaders denkt, dat je de les anders kunt organiseren. Gelukkig vindt onze vaste docent dat juist geweldig.’ En is de docent na de winter nog steeds even enthousiast? ‘Jazeker. Dan kijk ik naar buiten en zie ik haar lopen: met een muts, een windjack en een grote glimlach. Dat is goud waard.’ Naast een positieve en open houding vraagt het volgens haar ook flexibiliteit van de docent. ‘Als het sneeuwt, moet je gewoon sneeuwballen gaan gooien in plaats van voetballen.’ Wel helpt het dat ze een kleine school zijn. ‘Als het echt moet, kunnen we de gymles naar een ander moment verschuiven. Hoewel dat bijna nooit nodig is.’ 
 

Kom kijken

Inmiddels krijgt Mirjam steeds meer reacties. ‘Ook vanuit andere schoolbestuurders is er interesse. Die zijn soms nog wat afwachtend, maar de vraag groeit.’ Heeft ze tot slot een laatste tip voor hen? ‘Je moet het gewoon een keer zien. Het is zo’n fantastisch apparaat. Kom een keer kijken!’
 

Meer weten over de Buitengymzaal?

Bel met Fred

_201909_Nijha-314