Gymles op het schoolplein

Als het mooi weer is, wordt er op de meeste schoolpleinen wel eens slagbal gespeeld. Ook al eens gedacht aan een “echte” gymles buiten? Met gebruik van de speeltoestellen op het schoolplein? Natuurlijk speelt beschikbare ruimte een rol. Maar kijk eens naar het speelplein als een gymzaal zonder dak. Zou er dan niet meer mogelijk zijn?

Tijdens pauzes moeten kinderen even stoom afblazen. Daarbij gelden natuurlijk afspraken, maar het is geen lessituatie. De drukte die je tijdens pauzes ervaart, is dus geen goede graadmeter voor een buitengymles. Wil je de mogelijkheden van het plein voor de gymles goed in beeld krijgen? Maak dan een plattegrond. Zo is snel zichtbaar waar vrije ruimte is, welke speeltoestellen je kunt inzetten, waar bruikbare muren zijn en welke organisatievorm het best past.

Schoolplein

Iedereen in beweging op het schoolplein!

Circuit

Een gemiddeld schoolplein is groter dan een gymzaal of speellokaal. Er is dus alle ruimte om kinderen veel te laten bewegen. Er kan misschien wel op 6 plekken gelijktijdig een activiteit zijn. Om te ervaren of buitengym past bij jullie leerlingen is de circuitvorm een goede optie. Met een opdrachtkaart per ‘station’ kunnen kinderen zelfstandig aan de slag. De groepen zijn klein, ze komen vaak aan de beurt en door de relatief korte tijd per station blijft de concentratie hoog.

Hindernisbaan

Op elk speelplein kun je een hindernisbaan maken. Obstakels en speeltoestellen krijgen dan ineens een heel andere functie en vormen samen een parcours. Door de omvang van het plein, werk je naast behendigheid en coördinatie ook aan conditie. Extra uitdagend wordt het als je een samenwerkingsvorm toevoegt.. Zo zou de hindernisbaan door tweetallen afgelegd kunnen worden, waarbij zij een attribuut mee moeten nemen dat zij niet los mogen laten bij het nemen van hindernissen. Naast samenwerking komt dan ook ruimtelijk inzicht aan bod.

 

Spelvormen

Naast slagbal zijn er veel meer spelvormen op het plein mogelijk, ook in kleine groepen. Ervaring leert dat als je kinderen in de gymles de spelvormen aanreikt, ze deze spellen ook in de pauze willen doen. Omdat het in de pauze veel drukker is op het plein, kun je overwegen om een aantal zones op het plein te maken voor dit soort spelen. Dat kan met , pleinplakkers, wegenverf of door gekleurde (stoep)tegels. Een aantal kratten met pauzespelmateriaal doet de rest. Lastig om activiteiten te verzinnen? Net als methodes voor bewegingsonderwijs, heeft Nijha ook activiteitenmappen voor op het schoolplein.

 

Buitengymzaal Survival

Elke dag buiten gymmen

Een andere manier om de gymles buiten te organiseren, is het plaatsen van een Buitengymzaal. Bij basisschool De Schittering in Oudenbosch is het hele jaar door buiten gymmen werkelijkheid geworden! De Buitengymzaal en het plein zijn zo ingericht dat alle leerlijnen en bewegingsthema's aangeboden kunnen worden. Drie voordelen van een Buitengymzaal: 

1. Het hele jaar door buiten sporten en bewegen is gezond voor de leerlingen; 

2. Doordat je niet naar een gymzaal in de buurt hoeft, maar enkel het plein op te lopen, is er optimale beweegtijd; 

3. Het is véél goedkoper dan een gymzaal.

pleinsport

Leerlijnen gekoppeld aan speeltoestellen

Methodes voor de gymlessen zoals het 'Basisdocument bewegingsonderwijs' gaan uit van diverse leerlijnen zoals klimmen, balanceren, springen en atletiek. Op basis daarvan kunnen ook buitengymlessen geordend worden. Nijha heeft voor al haar speeltoestellen vastgelegd binnen welke leerlijn ze inzetbaar zijn. Zo kan bij toestelkeuze, naast speelwaarde, ook gekeken worden naar inzetbaarheid voor de buitengym. Zijn toestellen wat betreft speelwaarde gelijkwaardig, dan kan de toepasbaarheid binnen de leerlijnen voor de pleininrichting een keuzecriterium zijn.

Gaan jullie bezig met een nieuw schoolplein?

Stap voor stap naar een succesvol schoolplein!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag het onze collega's!