samen spelen regelen

inspectie speellokaal

De meeste speellokalen zijn ingericht tussen 1980 en 1985. Dat is 25 jaar geleden! Je merkt het misschien niet als je lekker intensief aan het bewegen bent met de kleuters: maar veel toestellen zijn al afgeschreven. Je bent daarin niet de enige: onafhankelijk onderzoek van TNO laat zien dat in veel speellokalen sprake is van achterstallig onderhoud. Het materiaal is daarmee niet meer altijd veilig voor de kinderen. Regelmatig onderhoud én inspectie zijn de pijlers voor een veilige beweegomgeving.

Als school wil je uiteraard niet dat er ongelukken gebeuren door achterstallig onderhoud. De belangrijkste vragen zijn dan: is het nog veilig gymmen voor jouw kleuters? En: Wat moet je vervangen om weer jaren vooruit te kunnen? Jaarlijkse inspectie van het speellokaal helpt daarbij. Hieronder lees je wat Nijha doet bij een inspectie: 

Een gekwalificeerde inspecteur inspecteert alle toestellen;

De inspecteur smeert alle draaiende delen en zet loszittende delen weer vast;

Als een toestel onveilig is, geeft Nijha een reparatie-advies;

Alle bevindingen komen in een inspectierapport;

Na uitvoering van de inspectie ontvang je van Nijha een vrijblijvende offerte. Hierin geven we aan welke onderdelen of vervangingen nodig zijn om de inventaris weer in veilige staat te brengen;

Aan de inspectie is een W.A.-verzekering gekoppeld met een dekking van maximaal € 2.268.900,- per schadegeval. Dit betekent dat Nijha de aansprakelijkheid bij calamiteiten afgedekt heeft. 

Nijha Workshop Speellokaal Dorack

Inspectie door een specialist

Een loszittende schroef kan een conciërge aandraaien, maar bij een ongeluk zal een verzekeringsmaatschappij kijken of er geen sprake is van nalatig handelen. Door de inspectie uit te besteden aan een specialist, loop je geen risico dat ondeskundigheid een argument is voor aansprakelijkheidstelling. Met een inspectie en -onderhoudscontract van Nijha is aantoonbaar dat je als ‘bevoegd gezag’ alles in het werk stelt om de bewegingsruimte in optimale (lees: veilige) staat te houden. Je moet de geconstateerde gebreken tijdens een inspectie dan uiteraard wel op tijd verhelpen.

 

Kosten inspectie

De kosten voor inspectie zijn afhankelijk van het aantal speellokalen en eventueel gelijktijdige inspectie van de speeltoestellen op het schoolplein. Ook kun je met meerdere scholen samen een inspectieovereenkomst afsluiten. Daarmee bespaar je met name op de reiskosten.

 

Arbo en Arbeidsomstandighedenbesluit

Wil je precies weten wat de wet over dit onderwerp zegt? We zetten de precieze tekst even voor je op een rij. De ARBO-wet verplicht de werkgever om de arbeid redelijkerwijs zo te organiseren dat daarvan geen negatieve invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid en welzijn van de werknemer. De algemene eisen voor het speellokaal zijn geregeld in artikel 3.2 van het arbeidsomstandighedenbesluit uit 1998: 

Algemene eisen voor het speellokaal zijn geregeld in artikel 3.2:

Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid dat vereist, ordelijk gehouden.

  1. Regelmatig wordt gecontroleerd of de arbeidsplaats ter bescherming van werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren. Geconstateerde gebreken die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel mogelijk hersteld.

​Daar waar de wet spreekt over 'werknemers' kun je ook 'gebruikers' lezen. In dat kader is vooral punt 2 belangrijk voor de inspectie en het onderhoud aan speellokaal inventaris. De meeste speellokalen worden namelijk niet regelmatig gecontroleerd. 

De speellokaalinventaris wordt frequent en intensief gebruikt. Daarom is ook artikel 7 van belang. In artikel 7 gaat het over arbeidsmiddelen, oftewel ‘de geschiktheid, de deugdelijkheid en het onderhoud’ van materialen in het speellokaal. De wet zegt dat arbeidsmiddelen geschikt moeten zijn voor het uit te voeren werk. Gevaren bij het gebruik van arbeidsmiddelen moet je voorkomen met ‘maatregelen die de gevaren zoveel mogelijk beperken’. 

Naast inspecties aan het speellokaal doet Nijha ook inspecties aan de sportinventarisspeeltoestellenoutdoor- en urban sports.

Nijha neemt contact met je op!

Moet het speellokaal geïnspecteerd worden?

Moet het speellokaal bij jullie nog geinspecteerd worden? Laat het ons weten door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen dan vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. 

voor al je doerackken

de complete inrichting voor je speellokaal

Meer weten over inspectie?

Nijha staat klaar om je te helpen!

_201909_Nijha-210