Interview Ronald de Rooij

Steeds meer scholen willen hun leerlingen meer beweging bieden, maar worstelen met ruimte en tijd. Ronald de Rooij - architect van Topos en initiatiefnemer InFit Beweegconcepten - bedenkt creatieve beweegconcepten voor kinderen. Hij helpt scholen om juist de onverwachte plekken in te richten voor meer klimmen, klauteren, hollen en slingeren. Zónder dat het leerkrachten extra tijd kost. Samen met Nijha ontwikkelde hij de Monkeybox.

Waarom meer bewegen op school?

Ronald: “Onderzoek toont aan dat kinderen te weinig bewegen, teveel zitten, veel met hun tablets in de weer zijn en steeds minder buiten spelen. Dat gebeurt zowel thuis, als op school. Maar omdat kinderen zoveel tijd doorbrengen op school, vinden wij dat dé aangewezen plek om hen actiever te maken. Op de meeste scholen waar wij komen willen de leerkrachten ook heel graag dat hun leerlingen meer bewegen. Zij zien zelf ook de nadelen van al dat stilzitten: leerlingen kunnen minder goed meekomen in de gymles. En ook hebben steeds meer kinderen last van overgewicht.”

Door werkdruk geen tijd voor meer bewegen

Maar: veel leerkrachten voelen een grote werkdruk. Van alle kanten wordt de school bestookt om meer te doen. Meer cultuurles geven, meer natuurles geven, meer aandacht voor maatschappelijke kwesties, .... Ronald herkent dit uit de praktijk: “Veel leerkrachten willen wel, maar hebben gewoon geen tijd om ook nog extra met de kinderen te bewegen. Vaak hoor je de roep om extra gymlessen. Gymles is super belangrijk, maar wij geloven dat je kinderen juist ook buiten de gymles in beweging kunt brengen.”

Ongepland bewegen tussendoor

Ronald: “Wat je steeds vaker ziet is meer bewegen in de klas, met energizers en bewegend leren. Dat is net als de gymles ‘gepland’ bewegen. Wij richten ons juist op de ongeplande beweegmomenten. We richten het gebouw zo in, dat het kinderen uitdaagt om fysiek actief te worden. Het mooie van de Monkeybox is: je zet hem neer en je hebt er als leraar geen omkijken naar! Je kunt kinderen zo extra laten bewegen, zonder dat je er achteraan hoeft te rennen, of er les over hoeft te geven.” 

Apekooien

Vroeger wilden we allemaal het liefst apekooien in de gymles, nietwaar? Maar dit is voor LO-docenten veel werk en een grote verantwoordelijkheid. Wat is nou mooier om de gang in de school om te toveren tot een soort apekooi? Het Monkeybox materiaal is heel divers en heeft modules voor alle leeftijden. Ronald: “Zo daag je kinderen steeds uit met iets dat ze nog nét niet kunnen. Zelfs als kinderen even naar de wc gaan, kunnen ze zichzelf uitdagen om het parkourtje op de gang nog iets sneller of beter te doen. En lukt het niet, dan proberen ze in de lunchpauze gewoon nóg een keer.” 

Nieuwe mindset voor leerkrachten en ouders

Voor veel scholen is het wel even omdenken. Ronald: “Vaak geldt de regel: niet rennen op school! Als je leerkrachten ernaar vraagt zijn ze vaak bang dat leerlingen vallen, tegen elkaar aan botsen en zich bezeren. Maar de school is juist de omgeving waar kinderen leren met risico’s om te gaan, hun eigen grenzen in te schatten en te vallen én weer op te staan. Val je? Dan doe je het volgende keer anders. Maar intussen ontwikkel je wel motorische vaardigheden.”

Het past in een bredere maatschappelijke beweging dat we onze kinderen minder willen beschermen en hen willen leren om weer in bomen te klimmen. “Ook op school kunnen we dat stimuleren”, vindt Ronald. “Laat ze lekker in de touwen hangen en op dingen klimmen. Ouders zien dat en waarderen de extra beweging én het plezier dat hun kind krijgt. Dat ze dan af en toe met een blauwe plek thuiskomen, is ook uit te leggen.”

Hoe vind je een goede plek op school?

De Monkeybox wil je natuurlijk wel op een plek waar kinderen vaak langskomen en er makkelijk bij kunnen. In bestaande bouw is het vaak even zoeken, maar in nieuwbouw van scholen kun je een beweegvriendelijk concept vanaf het begin helemaal meenemen. Daar kun je direct al een Monkeybox inplannen, of een klimwand maken met opvangkussens.”

Biedt scholen ruimte voor creativiteit 

Ronald doet tot slot nog een oproep aan de overheid. “In Denemarken stimuleert de overheid om scholen náást de gymles, nog drie kwartier bewegen per dag aan te bieden. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf invullen. Dat stimuleert enorm de creativiteit zien we daar! Ik snap dat de Nederlandse overheid de drukbezette leerkrachten niet nog meer wil belasten. Maar het zou zo mooi zijn om die creativiteit bij ons ook meer aan te wakkeren. En bewegen niet alleen als ‘inrichting’ te zien, maar het in het hele concept van de school door te trekken. Zónder dat het leerkrachten extra tijd kost.”

De Monkeybox 

De Monkeybox bestaat uit een frame, waar je verschillende beweegmodules ‘in kunt hangen’. Bijvoorbeeld een in hoogte afwisselende balk om te balanceren, touwen om in te klimmen en wielen waarmee ze draaiend kunnen slingeren. De Monkeybox past gewoon in elke gang, of een andere gezamenlijke ruimte. Door een paar Monkeyboxes achter elkaar te plaatsen, maak je bovendien een uitdagende hindernisbaan. Scholen kunnen ook een Monkeybox abonnement nemen. Daarbij blijft het frame staan, maar krijg je steeds wisselende beweegmodules.

Over InFit Beweegconcepten

InFit Beweegconcepten bedenkt en ontwikkelt innovaties voor het onderwijs, de kinderopvang en sportaccommodaties of wachtruimten. Daarbij gaan ze buiten de gebaande paden. Hun visie is dat kinderen van nature bewegen. Er zijn geen leerkrachten nodig die kinderen aanzetten tot bewegen. Wel een uitnodigende inrichting! Topos werkt aan een beweegschool  in Alblasserdam die een goede pilot kan zijn voor vele beweegscholen die kunnen volgen.

spelen in de gang

Meer weten?

Nijha helpt je graag verder!

_201909_Nijha-291