MIS_2911_Geschikt

De impact van bewegen

Met Nijha blijft geen kind meer zitten

Kinderen van 4-10 jaar zitten doordeweeks gemiddeld 8 uur op een dag. Dat willen we toch niet? Bewegen in en om de school brengt kinderen sociaal, motorisch en cognitief verder. 

Direct de vertaling maken richting een beweegschool, gaat voor veel scholen te ver. Wij delen laagdrempelige oefeningen om jullie te helpen. Vraag de gratis inspiratieboeken aan en ontvang 4 weken lang een beweegactiviteit voor in jullie klas of gang. Samengesteld door experts op het gebied van bewegen.

Gratis praktische tips & inspiratie

Download het inspiratieboek bewegend leren

  • Activiteiten voor: taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis
  • Variaties in de activiteiten 
  • Bijpassende materialen
IKC de Twijn 022

Bewegen is goed voor kinderen!

Het effect van bewegen

Wat levert bewegend leren nou op? Alles over Sport & NRO geven het antwoord:

Cognitieve impact

  • Een korte fysieke activiteit heeft een positief effect op aandacht, concentratie, motivatie en het gedrag van kinderen in de klas;
  • Een langdurige fysieke activiteit is effectief voor exectieve functies (werkgeheugen en planningsvaardigheden) en schoolprestaties.
  • Er is geen overtuigend bewijs voor een effect op cognitieve prestaties, toch is er een uitschieter voor rekenen en wiskunde geconstateerd; 

Motorische ontwikkeling
Sport en bewegen heeft een positief effect op de motorische en beweegvaardigheden en fitheid van kinderen.

Sociaal-emotionele impact

  • Bewegen heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen, emotionele stoornissen en stemmingsstoornissen;
  • Minder verzuim & schooluitval.
IKC de Twijn 07

Gebruik de gang & klas

Bewegen kan overal

Bewegen jullie leerlingen voornamelijk op het schoolplein en in het speellokaal en de gymzaal? Dan dagen wij jullie uit om je blik te verruimen richting de gang en de klas. Daar zijn zoveel mogelijkheden om leerlingen (meer) te laten bewegen! Enkele oplossingen die wij bieden:

Tip van Nijha! Wees creatief met de beschikbare ruimte die je hebt. Wij weten dat jullie leerkrachten dit in je hebben! Begin klein, uitbreiden kan altijd. 

Ben je enthousiast geworden en wil je de mogelijkheden bij jullie op school verder verkennen? Wij komen graag een keer langs op jullie school om gezamenlijk de kansen te ontdekken!