Schoolpleininrichting

Schoolplein De Recon, Rotterdam

Schoolplein De Recon, Rotterdam

De Recon is meer dan gewoon een school. Ze vangen kinderen op die langdurig ziek zijn. De school bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij op de voor hen hoogst haalbare en meest zelfstandige wijze. Ze richten zich daarbij vooral op wat positief is in hun ontwikkeling. Buitenspelen, bijvoorbeeld op het schoolplein speelt daarbij een hele belangrijke rol.

"De Cruyff Foundation wil dat kinderen zich zo veel mogelijk kunnen ontwikkelen door te sporten en spelen. Je wordt er sterker van, je gaat samenwerken. We doen dit door dit soort veldjes aan te leggen. Dit soort grote projecten zouden niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van de Nationale Postcode Loterij, de Rabobank Foundation en Nijha die het allemaal ontwerpt en aanlegt" - Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation.
finish

Esther van der Voordt, afdelingsleidster bij OLS De Recon onderstreepte deze woorden met een prachtige speech. "Ik wil iedereen ongelooflijk bedanken. Ik ben zo ongelooflijk trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen in welke vorm dan ook. De kinderen zijn er zo blij mee, we gaan er zoveel plezier aan beleven." 

Het schoolplein van de Recon is in nauwe samenwerking tussen de school, de leerlingen, de Cruyff Foundation en Nijha ontworpen. Er is goed gekeken naar de indeling van het plein, dat zowel aan de voorkant van het schoolgebouw als aan de achterkant ligt. Aan de voorkant trekt met name het Cruyff Court de aandacht, maar zeker ook de prachtige tribune-elementen. Ook het Schoolplein 14 principe heeft een mooi plekje gekregen. De natuurlijke houten speeltoestellen maken het plein aan de voorkant compleet. Aan de achterkant is er ruimte voor een praktisch, populair klein voetbal/hockey veldje. Ook is hier een verkeersplein en een prachtig memoriam plekje voor de leerlingen die helaas niet meer in ons midden zijn.

IMG_20180622_091327

Meer weten over een Cruyff Court op het plein?

Frank helpt verder!

_201909_Nijha-277