Middelstum, Klim-op, schoolplein basis

Schoolpleininrichting

Schoolplein GBS Klim-op, Middelstum

Bewegen!

Het schoolplein van basisschool Klim-op is helemaal gericht op bewegen door de kinderen. De inrichting, de geplaatste toestellen, alles nodigt uit om in pauzes te rennen, te sporten, en te spelen met de ruimte. Met een verkeersplein en een sportveld, en speeltoestellen aan de andere kant van het plein. Zowel voor de kleuters als voor de oudere leerlingen.

Wil je meer weten over het inrichten van een een schoolplein?