Duurzaamheid in de praktijk

Er komt steeds meer aandacht voor duurzaamheid, ook in de wereld van sport en bewegen. In het Sportakkoord is één van de ambities om tot een duurzame sportinfrastructuur te komen. Dat klinkt groots, maar als het om duurzaamheid gaat kun je ook al op kleiner niveau winst behalen.

Nijha zoekt steeds naar manieren om in de praktijk invulling te geven aan haar duurzaamheidsbeleid. Onze klanten vragen dit ook van ons. Wij willen niet alleen op papier bijdragen aan een circulaire economie, maar dat ook laten terugkomen in onze producten en werkwijze. Eén van de manieren waarop we dat doen, is met onze RE-Cycle producten.

Hergebruik van afgeschreven ballen

Nijha werkt hiervoor intensief samen met Trial, een grote Europese producent van kunststof ballen. Wij hebben Trial gevraagd mee te denken over hoe we zouden kunnen bijdragen aan minder materiaalverbruik. Eén van de opties was hergebruik van afgeschreven ballen. Trial ging aan het experimenteren en ontdekte dat recyclen werkt. De retour gekomen ballen van Trial worden vermalen tot kleine stukjes die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe ballen. Dat heeft geleid tot de eerste serie RE-cycle producten.

Behoud van eigenschappen

Er is veel geëxperimenteerd om tot een juiste mix van nieuw en hergebruikt materiaal te komen. Het bleek niet eenvoudig om de eigenschappen van een bal die bestaat uit 100 procent nieuw materiaal, ook te creëren in een bal met een mix van nieuw en hergebruikt materiaal. Bij stevige producten is Trial daar nu helemaal in geslaagd. De SpikkelbalSkimmyindoor Startblokset en Medicineballen zijn daar voorbeelden van. Omdat de samenstelling van ingeleverde ballen varieert, verschilt het her te gebruiken materiaal van kleur. Elke serie RE-cycle-producten krijgen zo een unieke kleur.

Recycle kunststof ballen Nijha

Per bal 30%

In elk RE-cycle-product zit minimaal 30 procent hergebruikt materiaal. Dat scheelt dus per bal 30 procent aan nieuw materiaal en dat levert een positieve milieubijdrage op. De basis van alle kunststof ballen bestaat uit aardolie, een eindige grondstof. Door hergebruik van materiaal is dus ook minder aardolie nodig. Bovendien verdwijnt een lekke bal niet in de afvalcontainer.

Alleen al op basis van een inschatting op de Nederlandse markt scheelt hergebruik van ballen van Trial ruim 10.000 kilo aan afval. Grote kans dat die weggegooide bal eindigt in de verbrandingsoven die CO2 uit stoot. En daarmee wordt ruim 8.400 liter aardolie bespaard en voorkomen we een uitstoot van zo’n 17 ton CO2.

Kwaliteitseisen

Deze RE-cycle lijn wordt exclusief voor Nijha gemaakt en door Nijha verkocht. We zijn ook met andere producenten in gesprek om meer te doen aan hergebruik. Bij veel producenten staat dat nog in de kinderschoenen, maar het begin is gemaakt.

Oproep: stuur je gebruikte Trial ballen terug

Heb je Trial ballen en zijn ze aan vervanging toe? Verzamel ze en stuur ze op naar Nijha. Wij zorgen ervoor dat de ballen vermalen worden en dat dit restmateriaal hergebruikt wordt in de RE-cycle-producten. Daarmee lever jij op kleine schaal een positieve bijdrage aan het milieu.

Op dit moment nemen we alleen ballen van Trial retour. Trial kent de samenstelling van deze ballen en dat is een garantie dat de RE-cycle producten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Maar dit is een eerste stap om ‘circulariteit als uitgangspunt’ ook echt in de praktijk te brengen.

Milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015

Vanuit onze betrokkenheid bij duurzaamheid en milieu is het logisch dat Nijha ISO-14001:2015 gecertificeerd is. Het betreft een management systeem rond het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Meer weten over duurzaamheid bij Nijha?

Erik helpt je verder

_201909_Nijha-291