7 oplossingen voor orde in jouw berging

Het zal voor velen herkenbaar zijn dat de toestelberging een chaos is. Een goede indeling van de berging is de basis, maar niet de enige oplossing. Want het zijn uiteindelijk de gebruikers die de toestellen en materialen kris-kras in de berging plaatsen. Dus het is goed om eerst te achterhalen waarom de berging een chaos wordt en op basis daarvan de beste oplossing te zoeken.

Oorzaken van de chaos

Dit zijn de oorzaken voor chaos in de berging die wij het vaakst tegenkomen:
 • Niemand voelt zich verantwoordelijk voor de toestelberging.
 • Er moeten teveel materialen in een te krappe ruimte. 
 • Bergwagens en berghaken ontbreken, waardoor attributen los op en tussen toestellen geplaatst worden.
 • Er komen nieuwe gebruikers/huurders die niet op de hoogte zijn van de gemaakte regels.
opbergen 1

De 7 oplossingen

Oplossing 1: Instrueren van gebruikers

 • Een opgeruimde berging begint met het instrueren van gebruikers over hoe de materialen in de berging moeten staan. 
 • Betrek hoofdgebruikers bij het vernieuwen van de indeling van de berging. Dat levert draagvlak en vaak ook nuttige informatie op. 
 • Investeer tijd om tot de juiste indeling te komen. Maak gezamenlijk een basisopstelling en markeer die in de berging met tape. Wissel na een periode ervaringen uit en pas waar nodig de opstelling aan. Maak de opstelling definitief door de markering op de vloer te schilderen. 
 • Communiceer dit met alle gebruikers en controleer of daadwerkelijk iedereen zich aan de afspraken houdt. 

Oplossing 2: Beperk het aantal extra materialen
Wees als verhuurder kritisch op het aantal materialen dat gebruikers in de berging plaatsen. Zo gebruiken turnverenigingen en judoclubs veel specifieke materialen, die ruimte vragen in een berging. Maak daar goede afspraken over. Als de ruimte in de berging ontbreekt maar de vereniging de materialen wel nodig heeft, moet je nadenken over een uitbreiding van de berging of extra opslagcapaciteit. Hier geen keuze in maken is vaak een garantie voor chaos in de berging.

Oplossing 3: Bergmiddelen
Als je de locaties van grote toestellen hebt gemarkeerd op de vloer, dan blijven de losse attributen nog over die een chaos kunnen veroorzaken. Door te kiezen voor passende kasten, berghaken en transportmiddelen kun je deze op een slimme manier opbergen. Probleem is vaak dat de muurruimte beperkt is, of dat die alleen achter in de berging aanwezig is. Houd daarom bij het markeren van de locaties voor grote toestellen rekening dat de muurruimte achterin de berging bereikbaar en vrij houdt. 

Oplossing 4: Compartimenten van de toestelberging
Door fysieke scheidingen in de berging aan te brengen, ontstaat structuur. Voordeel kan zijn dat je een deel van de berging makkelijker kunt afsluiten, zodat de basketbalvereniging wel bij de basketballen kan, maar niet bij de minitrampoline. Dat gebruikers materiaal uit compartiment 1 onbedoeld opbergen in compartiment 2 is een nadeel van zo'n indeling. Het is dus belangrijk dat je deze oplossingsrichting bespreekt met de gebruikers.

Vaste opbergingen

Oplossing 5: Tips voor een effectieve indeling
Een aantal tips om een bestaande toestelberging effectief in te richten:

 • Zet eenvoudig verplaatsbare toestellen én toestellen die veel gebruikt worden, vooraan in de berging.
 • Zet producten (vooral de langere) zo in de berging, dat je ze recht naar voren uit de berging kunt halen.
 • Zet toestellen die veel samen gebruikt worden bij elkaar (landingsmat en minitrampoline, springplank en springkast).
 • Gebruik de muren van de berging efficiënt. Zorg voor loopruimte naar (ballen)kasten.
 • Plaats bergbeugels aan de muur om  losse accessoires op te hangen.
 • Plaats zuilen voor bijvoorbeeld volleybal tegen een zijmuur (niet tegen de achtermuur). Als de zijmuur geen ruimte biedt, kun je ook een frame in de berging maken waar je de zuilen op plaatst.
 • De evenwichtsbalk kan meestal alleen op de achtermuur opgeborgen worden. Hang deze dan op schouderhoogte. Dit pakt het makkelijkst en de balk ligt zo altijd hoger dan de andere toestellen en is goed te manoeuvreren. 

Oplossing 6: rolberging
Door een rolberging te gebruiken, worden kleinere materialen praktisch en handzaam opgebergd. Een verrolbaar berframe wordt makkelijk uit een berging getrokken. Het is aan twee kanten voorzien van bergmogelijkheden, waar je attributen aan kunt bevestigen. Van volleybalzuil en trapezestok tot partijlinten en hoepels. Attributen zijn zo snel en goed bereikbaar, ze hebben een vaste plek en beschadiging door stapelen is uitgesloten. Een rolberging is een echte “spacewinner” voor (over)volle toestelbergingen in gymzalen.

Oplossing 7: turnmatten met klittenband aan de muur
Tot slot nog een verrassende ruimtebesparing: turnmatten kun je opbergen tegen de muur in de zaal. Zet de matten vast tegen een klittenbandstrook die je op de muur bevestigt. Voorwaarde is uiteraard dat er aan de achterkant van de turnmat ook een klittenbandstrook zit.  Voordeel is dat deze matten snel beschikbaar zijn en het levert extra ruimte op in de berging. De Nijha combimatten zijn de meest geschikte matten voor het opbergen aan de muur. Deze matten zijn aan de achterkant voorzien van de pluisband – hier hecht het vuil niet zo snel aan. De strook aan de muur is voorzien van haakjes klittenband. Als je deze matten met 3 naast elkaar plaatst, vormen ze samen bovendien een mooi doel van 1,5 meter hoog en 3 meter breed. Achter een basketbalbord tegen de muur kunnen ze ook als extra bescherming functioneren.