Digitalisering_Fitlight Trainer 2

Digitale ontwikkelingen

Digitale ontwikkelingen in de sportaccommodatie

In dit tweedelige artikel kijken we naar digitale ontwikkelingen in sportaccommodaties en wat erbij komt kijken om goede keuzes te maken. In dit eerste deel ligt de nadruk op de argumenten vóór en vormen van digitalisering. In het tweede deel geven we een praktisch plan van aanpak en een aantal aansprekende voorbeelden.

Doen jullie al aan digitalisering in de sportaccommodatie?

Bij Nijha krijgen we regelmatig vragen over digitalisering in sportaccommodaties. Vaak gaat het om algemene vragen als 'doen jullie al aan digitalisering?', 'wat hebben jullie op het gebied van digitalisering?' of 'ik hoor steeds meer over digitalisering in sportaccommodaties, moeten we daar wat mee?' Digitalisering is een ruim begrip. Daarom proberen we goed duidelijk te krijgen waar de vraag uit voortkomt en wat onze klanten precies bedoelen. Dat blijkt vaak lastig concreet te maken. Tijd voor een nadere verkenning om te komen tot een juiste afweging of digitalisering meerwaarde biedt.

Wil je een koppeling maken met het leerlingdossier?

Voor het inrichten van een digitale leeromgeving binnen de lessen bewegingsonderwijs heb je in de eerste plaats hulpmiddelen in de les nodig. Denk aan digitale leskaarten/kijkwijzers, tablet, video-analyse apparatuur, enzovoorts. Maar wellicht is ook een koppeling naar het leerlingdossier wenselijk. Met zo’n koppeling kun je – bijvoorbeeld door het uploaden van beeldmateriaal - vorderingen in de lessen bewegingsonderwijs zichtbaar maken.

Welke hulpmiddelen bij trainingen heb je nodig?

Als het gaat om het monitoren van effectiviteit van de trainingen: welke hulpmiddelen zetten de vereniging nu al in? Welke informatie is van belang om real-time beschikbaar te hebben tijdens (of direct na) een training? En welke apparatuur past daarbij? Gaat het om gegevens rondom inspanningsniveaus: dan heb bijvoorbeeld sportkleding met sensoren nodig. Gaat het om meten van fysieke resultaten, dan heb je hulpmiddelen nodig die bijvoorbeeld snelheid of hoogte meten.

Welke beleving wil je toevoegen in jouw accommodatie?

Beleving in sportaccommodaties brengen kan op meerdere manieren. Welke beleving wil je als exploitant toevoegen? Een goede geluidsinstallatie met bluetooth, een verlichtingssysteem met verschillende kleuropties? Of ligt de wens op multimediaal vlak, waarbij je via beamers en bewegingssensoren interactieve spel- en trainingsvormen op vloer en wanden kunt projecteren? En heb je dan ook nieuwe/verwisselbare content beschikbaar?

Wat is belangrijk bij effectiever toestelgebruik?

Bij effectiever toestelgebruik kun je denken aan het elektrisch bedienbaar maken van toestellen. Welke toestellen komen daarvoor in aanmerking en hoe kan de bediening efficiënt plaatsvinden? Een optie is om de bediening van alle toestellen vanaf een centrale plek (smartphone, tablet, scherm in de muur) te regelen. Dus geen aparte sleutelschakelaar bij elk toestel, maar alles bedienbaar vanaf één device. 

Waarom digitalisering?

Waarom zou je geld investeren in nieuwe technologieën zoals digitalisering? Wat verwacht je ervan? En wat moet het opleveren? Bij deze vragen staat niet iedereen stil, terwijl ze de basis vormen voor de keuzes die je voor jouw accommodatie maakt. We geven je een aantal argumenten om nieuwe technologieën toe te passen in de sportaccommodatie.
 
  • Digitalisering verbetert de leerhulp binnen lessen bewegingsonderwijs. Opbrengsten zijn onder andere: een hogere beweegintensiteit, een leerhulp die nog beter is afgestemd op de individuele behoeften van de individuele leerlingen en mogelijkheden voor extra differentiatie.
  • Via digitalisering kun je real-time maatwerk trainingsschema’s voor sporters ontwikkelen. De opbrengsten zijn onder andere: meer persoonsgerichte trainingen en een grotere effectiviteit van de trainingen.
  • Door toepassing van technologie kun je extra belevingselementen toevoegen in de accommodatie. De opbrengsten zijn onder andere: binden van nieuwe doelgroepen, een bredere inzet van de accommodatie en extra huurinkomsten.
  • Door toepassing van technologie kun je komen tot effectiever toestelgebruik. De opbrengsten zijn onder andere: het sneller klaarzetten van toestellen, een hogere beweegintensiteit en een groter bedieningsgemak.
  • Digitalisering helpt je om informatie over gebruik en onderhoud te meten. De opbrengsten zijn onder andere: een duidelijker beeld van gebruik in relatie tot afschrijving.
 
Een goede doelstelling vormt de basis voor de onderbouwing van de investering in digitalisering. Maar hoe zet je die doelstelling om naar de dagelijkse praktijk? Welke acties zijn nodig? Denk voordat je materiaal aanschaft eerst na over onderstaande vraagstukken.
 

Productkeuze is de laatste stap

Als jouw doelstelling voor het toepassen van technologie helder is én je hebt bedacht hoe je het in de praktijk wilt toepassen, dan pas kun je de vraag beantwoorden welke producten je daarvoor nodig hebt. Toch wordt de productvraag vaak als eerste gesteld: ‘wat heb ik nodig voor een meer digitale leeromgeving?’. Vaak is dat ingegeven door enthousiasme of ongeduld. Probeer vooral de verleiding te weerstaan om snelle keuzes op productniveau te maken. Neem de tijd om goed af te wegen waar de toepassing van technologie aan bij moet dragen. 

Een gestructureerde aanpak

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat maakt een gestructureerde aanpak voor jouw accommodatie extra noodzakelijk. Voordeel van denken vanuit een helder doel, is dat daardoor ook veel opties afvallen van toepassingen die daar niet aan bijdragen. Een gestructureerde aanpak biedt dus houvast en leidt tot kritische vragen als het gaat om toepassingen van mogelijke producten. Daarmee leg je de nadruk op functionaliteit en niet op het uiterlijk of mooie verkoopinformatie. Zeker voor praktijkmensen is het even doorbijten om met elkaar tot de juiste uitgangspunten te komen, maar daarmee leg je een stevige basis en voorkom je dat er straks dure digitale gadgets in de accommodatie liggen die niet of nauwelijks gebruikt worden.

In de sportaccommodatie

Digitale ontwikkelingen

_201909_Nijha-231