Digitale ontwikkelingen in de sportaccommodatie

In dit artikel kijken we naar digitale ontwikkelingen in sportaccommodaties en wat erbij komt kijken om goede keuzes te maken.

Doen jullie al aan digitalisering in de sportaccommodatie?

Bij Nijha krijgen we regelmatig vragen over digitalisering in sportaccommodaties. Vaak gaat het om algemene vragen als 'doen jullie al aan digitalisering?', 'wat hebben jullie op het gebied van digitalisering?' of 'ik hoor steeds meer over digitalisering in sportaccommodaties, moeten we daar wat mee?' Digitalisering is een ruim begrip. Daarom proberen we goed duidelijk te krijgen waar de vraag uit voortkomt en wat onze klanten precies bedoelen. Dat blijkt vaak lastig concreet te maken. Tijd voor een nadere verkenning om te komen tot een juiste afweging of digitalisering meerwaarde biedt.

Welke hulpmiddelen bij trainingen heb je nodig?

Als het gaat om het monitoren van effectiviteit van de trainingen: welke hulpmiddelen zetten de vereniging nu al in? Welke informatie is van belang om real-time beschikbaar te hebben tijdens (of direct na) een training? En welke apparatuur past daarbij? Gaat het om gegevens rondom inspanningsniveaus: dan heb bijvoorbeeld sportkleding met sensoren nodig. Gaat het om meten van fysieke resultaten, dan heb je hulpmiddelen nodig die bijvoorbeeld snelheid of hoogte meten.

Welke beleving wil je toevoegen in jouw accommodatie?

Beleving in sportaccommodaties brengen kan op meerdere manieren. Welke beleving wil je als exploitant toevoegen? Een goede geluidsinstallatie met bluetooth, een verlichtingssysteem met verschillende kleuropties? Of ligt de wens op multimediaal vlak, waarbij je via beamers en bewegingssensoren interactieve spel- en trainingsvormen op vloer en wanden kunt projecteren? En heb je dan ook nieuwe/verwisselbare content beschikbaar?
digitalisering in de lessen

Waarom digitalisering?

Waarom zou je geld investeren in nieuwe technologieën zoals digitalisering? Wat verwacht je ervan? En wat moet het opleveren? Bij deze vragen staat niet iedereen stil, terwijl ze de basis vormen voor de keuzes die je voor jouw accommodatie maakt. We geven je een aantal argumenten om nieuwe technologieën toe te passen in de sportaccommodatie.

 • Digitalisering verbetert de leerhulp binnen lessen bewegingsonderwijs. Opbrengsten zijn onder andere: een hogere beweegintensiteit, een leerhulp die nog beter is afgestemd op de individuele behoeften van de individuele leerlingen en mogelijkheden voor extra differentiatie.
 • Via digitalisering kun je real-time maatwerk trainingsschema’s voor sporters ontwikkelen. De opbrengsten zijn onder andere: meer persoonsgerichte trainingen en een grotere effectiviteit van de trainingen.
 • Door toepassing van technologie kun je extra belevingselementen toevoegen in de accommodatie. De opbrengsten zijn onder andere: binden van nieuwe doelgroepen, een bredere inzet van de accommodatie en extra huurinkomsten.
 • Door toepassing van technologie kun je komen tot effectiever toestelgebruik. De opbrengsten zijn onder andere: het sneller klaarzetten van toestellen, een hogere beweegintensiteit en een groter bedieningsgemak.
 • Digitalisering helpt je om informatie over gebruik en onderhoud te meten. De opbrengsten zijn onder andere: een duidelijker beeld van gebruik in relatie tot afschrijving.

Een goede doelstelling vormt de basis voor de onderbouwing van de investering in digitalisering. Maar hoe zet je die doelstelling om naar de dagelijkse praktijk? Welke acties zijn nodig? Denk voordat je materiaal aanschaft eerst na over onderstaande vraagstukken.

Productkeuze is de laatste stap

Als jouw doelstelling voor het toepassen van technologie helder is én je hebt bedacht hoe je het in de praktijk wilt toepassen, dan pas kun je de vraag beantwoorden welke producten je daarvoor nodig hebt. Toch wordt de productvraag vaak als eerste gesteld: ‘wat heb ik nodig voor een meer digitale leeromgeving?’. Vaak is dat ingegeven door enthousiasme of ongeduld. Probeer vooral de verleiding te weerstaan om snelle keuzes op productniveau te maken. Neem de tijd om goed af te wegen waar de toepassing van technologie aan bij moet dragen. 

Eenvoudig stappenplan

Een eenvoudig stappenplan helpt je bij het formuleren van doelen, wensen en inrichting van het realisatieproces.

  

 1. Ga in gesprek met de eigenaar van de accommodatie als jouw wensen ingebouwd moeten worden in wand/plafond/vloer, of om een permanente stroomvoorziening vragen. Bespreek of de eigenaar bereidheid is om mee te denken en (mee) te investeren.
 2. Als de eigenaar positief is, benader dan andere gebruikers van de accommodatie die mogelijk geïnteresseerd zijn. Beleg een inventarisatiesessie om gezamenlijk de wensen en overeenkomsten te bepalen.
 3. Maak een top 3 van meest relevante toepassingen. Op plaats 1 staat de meest breedgedragen of de meest realistische/kansrijke toepassing.
 4. Regel borging in het vakwerkplan, de trainingsopzet, of de inrichtingsprocedures.
 5. Stel een projectgroep samen met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en verzamel informatie over de voorzieningen die nodig zijn, de hardware die nodig is, mogelijke kosten van licenties en abonnementen, enzovoorts.
 6. Stel een begroting op. Niet alleen voor aanschaf en installatie, maak ook voor training van gebruikers, jaarlijks terugkerende kosten en afschrijving.
 7. Bepaal wie welk deel van de kosten draagt. De eigenaar van de accommodatie kan besluiten de kosten voor haar rekening te nemen en een deel van de kosten te verrekenen in de huur van de accommodatie.
 8. Bepaal het implementatietraject en verdeel de taken.
 9. Communiceer in alle fasen met de achterban en vraag waar nodig om input. Als keuzes gemaakt zijn, organiseer dan een algemene introductiebijeenkomst en nodig daarbij de leverancier van de hardware/software uit om toelichting te geven. Zo krijgt iedereen de gelegenheid kennis te nemen van de mogelijkheden.
 10. Als de voorzieningen in de accommodatie aanwezig zijn, zorg dan voor een training op locatie door de leveranciers. Wijs ook een contactpersoon aan die ondersteuning kan bieden bij vragen (‘helpdesk’). Dat zorgt voor een goede start.

Klein beginnen

Als je twijfelt over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën, start dan met een klein project binnen de vakgroep of vereniging. Bijvoorbeeld met Playfinity ball of Smart Discs. Deze digitale spellenset biedt veel mogelijkheden voor coördinatieoefeningen, behendigheidsparcoursen en snelheidsopdrachten. Ze vragen geen installatie, zijn snel inzetbaar en kunnen met clips en klittenband gekoppeld worden aan sportattributen. Een eenvoudige manier om te toetsen of jouw gebruikers nieuwe technologieën snel omarmen. Vaak zijn dit soort oplossingen ook tijdelijk te huur.

Waar vaak niet aan gedacht wordt

Enthousiasme is een belangrijke driver bij toepassing van nieuwe technologieën. Een brainstorm schiet vaak alle kanten op: van apps waarop leerresultaten bijgehouden kunnen worden, tot virtual reality. En van uploaden van videobeelden in het leerlingdossier, tot een community waarin scholen via een beeldverbinding met elkaar een competitie aangaan. Waar veel minder aandacht voor is:

 • Privacy: heb je als school of vereniging voldoende vastgelegd hoe je omgaat met beeldmateriaal van leerlingen/leden?
 • Beveiliging: hoe beveilig je het netwerk tegen hacken?
 • Netwerk: is er stabiele wifi verbinding in de sportaccommodatie?
 • Helpdesk: hoe zit het met digitale ondersteuning bij falende systemen?

Voor lesgevers zijn het niet de meest interessante onderwerpen, maar voor het optimaal kunnen gebruiken van de gekozen oplossing is het noodzakelijk om ook over deze onderwerpen de afspraken vast te leggen.

Niet uit het oog verliezen…

De inzet van technologische oplossingen is geen doel op zich. Het is een middel om leerlingen binnen de lessen bewegingsonderwijs op een efficiënte wijze beter te leren bewegen, om de exploitatiekansen voor een accommodatie te vergroten, of om te komen tot efficiënter beheer. De waarde van de technologie zit hem in de toepassing, niet in de technologie op zich.

Digitalisering_Playfinity Ball 2

Er zijn 2 artikelen over dit onderwerp verschenen op Sportknowhowxl, geschreven door één van de medewerkers van Nijha.

In de sportaccommodatie

Digitale ontwikkelingen