Sporthal De Statie Sas van Gent

De gemeente Terneuzen heeft bij het bouwen van de nieuwe sporthal De Statie in Sas van Gent, de hulp van Nijha ingeschakeld. In de sporthal moest namelijk een semi permanente opstelling komen voor de turnvereniging en daarnaast voldoen aan de onderwijsvoorzieningen. Dat allemaal met een oppervlakte van een reguliere sporthal. Door op voorhand een keuze te maken is het gelukt om deze doelgroepen op maat te faciliteren.

Voorzien in behoefte verhuurprogramma

In het adviseringstraject van het project is namelijk goed gekeken naar de behoefte vanuit het verhuurprogramma, om vervolgens te kijken wat er minimaal nodig is. Resultaat is dat middels een scheidingswand een semi permanente opstelling voor de turnvereniging is gerealiseerd. Daarnaast heeft de hal nog 3 volleybal- en 6 badmintonvelden voor gebruik binnen het onderwijs en sportverenigingen. Hierdoor kan elke doelgroep optimaal sporten en bewegen.

“ Door op voorhand een keuze te maken is het gelukt om maatgericht deze doelgroepen te faciliteren." 

SSSSSSS

Wil je meer weten over het inrichten van een binnensportaccommodatie?

_201909_Nijha-216