Jouw accommodatie en bewegingsonderwijs

Met onderwijs en scholen als huurder van je sportaccommodatie liggen er kansen voor een gezonde exploitatie. Welke? Nijha vertelt je graag meer over de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs. En wat die betekenen voor jouw accommodatie.

Wat verandert er in het bewegingsonderwijs?

Het ontwikkelteam Bewegen & Sport werkt aan een nieuw curriculum voor het bewegingsonderwijs. Het nieuwe curriculum richt zich op het aanleren van vaardigheden voor een actieve leefstijl. Als voorbereiding op een leven lang bewegen met plezier.
 
Het idee is dat het bewegingsonderwijs een stuk gevarieerder wordt. Bewegen en sport op school worden sterker verbonden met de buitenschoolse beweegcultuur. De tijd van bokspringen en klimmen in klimrekken ontwikkelt zich naar activiteiten als freerunning en survival. 
 

Kan dat dan niet in de bestaande sportaccommodaties?

Het antwoord is: nee, vaak niet. De huidige inrichting van veel sportaccommodaties is nog gebaseerd op meer traditionele sporten en kijk op bewegen. De standaardinventaris is beperkt in variatie. En we kunnen niet eeuwig blijven teren op de creativiteit van vakdocenten om met de traditionele inrichting toch eigentijdse beweegactiviteiten te verzorgen. Daar is de inrichting en het materiaal bovendien meestal ook niet tegen bestand.
 
Om het nieuwe bewegingsonderwijs goed uit te voeren, is dus echt een aanpassing nodig in de bestaande inrichting. Met ruimte voor andere toestellen, meer variatie en meer flexibiliteit.
 

Wat is er dan wél nodig in de sportaccommodatie van de toekomst?

Vraag een willekeurige vakdocent naar de ideale sportaccommodatie en er komen veel elementen voorbij die in de huidige sportaccommodaties ontbreken. Dat gaat van digitale en interactieve hulpmiddelen, tot luchtgevulde elementen en van survivalaanbod, tot multifunctionele ankerpunten. 
 
Het nieuwe curriculum leidt ongetwijfeld tot een nog langere lijst wensen. Die hebben in elk geval gemeen dat de materialen en de inrichting multifunctioneel moeten zijn. Zodat je bijvoorbeeld steeds nieuwe parcours voor survival, crossfit, freerunning, of ninja gym kunt opbouwen.  
 

Welke knelpunten moeten we overwinnen?

Hoewel het nieuwe curriculum nog niet klaar is, moeten we er nu alvast over in gesprek gaan. Want we moeten een paar knelpunten zien te overwinnen. Zoals:
  • De overheid stelt nu al minder geld beschikbaar voor de sportinventaris, dan wenselijk is vanuit de KVLO en het bewegingsonderwijs. 
  • De lange afschrijftermijnen voor met name vaste toestellen (soms wel 20 of 25 jaar) staat snel reageren op veranderingen in de beweegcultuur in de weg.
  • In oudere sportaccommodaties zijn plafondbalken en vloeren nog niet berekend op ‘nieuwe sporten’ zoals het bouwen van survivalbanen, of slacklinen.
  • De toestelberging is niet meegegroeid met de grotere hoeveelheid inventaris die er in op geborgen moet worden. 
Niemand kan deze knelpunten alléén oplossen. We moeten dus samen aan de slag met deze complicerende factoren.
 

Met wie moeten we in gesprek?

Wie betrek je bij de gesprekken en plannen voor een toekomstbestendige sportinventaris?
  • Vast staat dat de hoofdgebruikers (het onderwijs) nog beperkt betrokken worden bij de keuze voor de sportinventaris of investeringsplannen. Vraag de vaksecties LO om concrete vakwerkplannen die inzicht geven in wat zij nodig hebben. 
  • Ook sportverenigingen gebruiken binnensportaccommodaties en lopen tegen dezelfde problematiek aan als het onderwijs. Betrek ook hen bij de gesprekken.
  • Ga in gesprek met de VSG en de gemeente om te komen tot een herziening van de bedragen vanuit de overheid voor de bouw/inrichting/instandhouding van sportaccommodaties. 
  • Sluit aan bij de lobby richting VWS en OCW om te komen tot een gezamenlijke bekostiging van ‘bewegen’. Waarbij ook een afschrijvingssystematiek gewenst is, die vernieuwing ondersteunt in plaats van afremt. 

Denk buiten de gebaande kaders

En als je toekomstplannen maakt voor jouw sportaccommodatie, vraag je dan ook eens het volgende af: moeten alle activiteiten ín de sporthal plaatsvinden? Of kun je ook andere ruimten in en om de accommodatie benutten? Denk aan beweegopties in de openbare ruimte. Moet je alle materialen permanent in de accommodatie hebben, of kan dat ook periodiek? Nijha biedt diverse verhuuroplossingen. Kun je door de inzet van technologie jouw inventarisvraagstukken oplossen? Onze adviseurs denken graag met je mee!
Waalboer fotografie