_MIS2635

Overzicht lesmethoden bewegingsonderwijs gymzaal

Er zijn diverse werkboeken en methoden beschikbaar voor het bewegingsonderwijs. Die kunnen je helpen bij de planning van de lessen. Als je bijvoorbeeld geen uitgewerkt vakwerkplan bewegingsonderwijs hebt, kan één van onderstaande methoden uitkomst bieden. Zonder uitputtend te zijn, volgt hieronder een overzicht voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nijha-356
Bewegen Samen Regelen
Basisdocument bewegingsonderwijs 
 • De 12 leerlijnen rond overeenkomstige bewegingsproblemen.
 • Naast de methodische / didactische aspecten van de diverse leerlijnen, beschrijft deze methode ook de tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
 • Bestel hier het Basisdocument bewegingsonderwijs.
Methode Basislessen bewegingsonderwijs 2
 • Voor elke groep zijn 21 basislessen beschreven bestaande uit tik-, jagerbal-, trefbal-, lijn-, doel- en stoeispelen.
 • Uitgangspunt bij de basislessen is het spelen in kleine groepen. Elk kind krijgt zodoende de mogelijkheid alle aspecten van het spel te doorleven: aanvallen en verdedigen, tikker zijn en 'af' zijn, winnen en verliezen, enzovoort.
 • Bestel hier de methode Basislessen bewegingsonderwijs 2
De lesbrieven
Basisdocument bewegingsonderwijs ZML
Lessenplan Online
 • Praktische methode die zich naast de traditionele technische lijn, onderscheidt door nieuwe beweegvormen en differentieel leren.
 • Sterke focus op het visuele, veel ondersteunend videomateriaal.
 • Naast een lesmethode rond 13 leerlijnen bevat deze methode een uitgebreide spellendatabase, waaruit zelf honderden extra spellen kunnen worden ingevoegd.
 • Bestel hier de Basis Lesmethode of Kleutergym van Lessenplan
Surivival_autoband 2
Boek Basisdocument VO
 • Een compleet beweegprogramma voor de onderbouw van het VO. 
 • De 22 leer- en ontwikkellijnen komen aan bod met duidelijke link naar de praktijk. 
 • De leerlijnen zijn geordend naar vier sleutels in de bewegingscultuur: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen. 
 • In aantal extra thema’s worden populaire beweegvormen uitgediept, zoals golf, klimmen, mountainbiken en skaten. 
 • Bestel hier het Boek Basisdocument VO.
Lesmethode speciaal onderwijs
 • Praktijkmap met 62 verschillende bewegingslessen die u direct in de klas of in de groep kunt gebruiken.
 • De spelletjes zijn bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar ook goed bruikbaar bij kinderen met gedragsproblematiek.
 • Deze map is ook een inspiratiebron voor reguliere kinderen op school. Het eigen lichaam 'leren kennen' en het lichaam als positief ervaren staan centraal.
 • Bestel hier de methode Bewegingslessen voor kinderen met een beperking.

Meer weten over de lesmethodes?

NIjha helpt graag verder!

_201909_Nijha-314