Inspectie en onderhoudstips afschr. matten

Lesmethoden gymzaal

Overzicht lesmethoden bewegingsonderwijs gymzaal

Er zijn diverse werkboeken en methoden beschikbaar voor het bewegingsonderwijs. Die kunnen je helpen bij de planning van de lessen. Als je bijvoorbeeld geen uitgewerkt vakwerkplan bewegingsonderwijs hebt, kan één van onderstaande methoden uitkomst bieden. Zonder uitputtend te zijn, volgt hieronder een overzicht voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

Basisonderwijs

Bewegen Samen Regelen

De methode Bewegen Samen Regelen is ontwikkeld door de Calo in samenwerking met Stipp. Deze bewegingsmethode bestaat uit lessen met bewegingsactiviteiten. De methode is geschreven voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
 • Voor elke groep dezelfde lesopbouw.
 • De kinderen werken zelfstandig met behulp van leskaarten.
 • Voldoende leertijd en herhaling.
 • Doorgaande ontwikkelingslijn.
 • Digitale ondersteuning  via website

Basisdocument Bewegingsonderwijs

 • In het Basisdocument Bewegingsonderwijs staan 12 leerlijnen rond overeenkomstige bewegingsproblemen.
 • Naast de methodische / didactische aspecten van de diverse leerlijnen, beschrijft deze methode ook de tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee wordt de lange termijn ontwikkeling  van 4 tot en met 12 jaar zichtbaar.
 • Alle 31 bewegingsthema’s uit de leerlijnen, komen in dit boek aan de orde.
 • Het regulieren van de activiteit door de kinderen vormt ook een vast, terugkerend onderwerp.

Methode basislessen Bewegingsonderwijs 2

 • Voor elke groep zijn 21 basislessen beschreven bestaande uit tik-, jagerbal-, trefbal-, lijn-, doel- en stoeispelen.
 • Uitgangspunt bij de basislessen is het spelen in kleine groepen. Elk kind krijgt zodoende de mogelijkheid alle aspecten van het spel te doorleven: aanvallen en verdedigen, tikker zijn en 'af' zijn, winnen en verliezen, enzovoort.
 • De kinderen kunnen zelfstandig leren spelen door een unieke kindgerichte spelbeschrijving.
 • Het spel is spannend en elk kind krijgt de gelegenheid op eigen niveau mee te spelen. Ook beschrijft de methode korte lessenseries voor korfbal, basketbal, volleybal, voetbal, handbal, hockey, badminton, tennis en stoeien.
 • Boek heeft 576 pagina’s.

 De lesbrieven

 • Een praktisch vakwerkplan voor bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8.
 • De losbladige methode is samengesteld op basis van de twaalf leerlijnen.
 • Het plan is bedoeld voor vakdocenten LO, groepsleerkrachten primair onderwijs, combifunctionarissen en voor studenten CIOS, PABO, ALO. Het is te gebruiken als vakwerkplan, inspiratiebron of naslagwerk. Boordevol actuele bewegingsactiviteiten.
 • Iedere lesbrief kent een duidelijke plattegrond, uitleg van de oefenstof, diverse aanwijzingen en foto’s ter verduidelijking. Dit alles steeds beschreven op een dubbele A4.
 • Er wordt gebruikgemaakt van drie soorten lessen: de combinatieles (werken in drie-vijf groepen), de klassikale les en de stroomvormles (werken in bewegingsbanen).
 • De map geeft veel zinvolle tips en is ook duidelijk voor starters in de beroepspraktijk.
 • Er is rekening gehouden met buitenlessen, binnenlessen, sporttoernooien etc.
 • Auteurs zijn vakleerkracht Bewegingsonderwijs.
 • Map bestaat uit afwisselende lessen voor 40 lesweken.

Voortgezet Onderwijs

Boek Basisdocument VO

 • Een compleet beweegprogramma voor de onderbouw van het VO. 
 • De 22 leer- en ontwikkellijnen komen aan bod met duidelijke link naar de praktijk. 
 • De leerlijnen zijn geordend naar vier sleutels in de bewegingscultuur: bewegen beleven, bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen. 
 • In aantal extra thema’s worden populaire beweegvormen uitgediept, zoals golf, klimmen, mountainbiken en skaten. 

Speciaal Onderwijs

Bewegingslessen, voor kinderen met een beperking

 • Praktijkmap met 62 verschillende bewegingslessen die u direct in de klas of in de groep kunt gebruiken.
 • De spelletjes zijn bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar ook goed bruikbaar bij kinderen met gedragsproblematiek.
 • Deze map is ook een inspiratiebron voor reguliere kinderen op school. Het eigen lichaam 'leren kennen' en het lichaam als positief ervaren staan centraal.
 • De map is ingedeeld in groepslessen en ‘stationslessen’.
 • De lessen kunnen eenvoudiger en moeilijker gemaakt worden. Op de leskaarten staan tips over ander materiaalgebruik, combinaties van verschillende thema's etc.
 • De auteurs zijn werkzaam als vakleerkracht binnen het speciaal onderwijs (cluster 3).

Basisdocument bewegingsonderwijs ZML 

 • 12 leerlijnen uitgewerkt in 29 bewegingsthema’s. 
 • Binnen de bewegingsthema’s zijn activiteiten uitgewerkt naar 5 niveaus. 
 • Er is altijd een passende activiteit te kiezen voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. 
 • Speciale aandacht voor leerlingen met geringe bewegingsmogelijkheden en leerlingen in een rolstoel. 

Meer weten over de lesmethodes voor het bewegingsonderwijs in de gymzaal?