Speelplek Laurenspark, Breda

Deze speelplek is bijna onherkenbaar veranderd, met nieuwe speeltoestellen en ruimte om te rennen en te ravotten voor de kinderen. Zowel de kinderen, als de bewoners rondom deze speelplek, als de gemeente Breda zijn blij met het resultaat.

Gekozen is voor speeltoestellen uit de Kick for Kids productlijn. Deze lijn daagt uit om buiten de lijntjes te spelen. De Kick for Kids toestellen zijn asymmetrisch van vorm, waarin allerlei verborgen spelvormen zitten. het legt de fantasie van kinderen niet vast met gedwongen bewegingen, maar prikkelt juist de zintuigen en motorische ontwikkeling. Hoe avontuurljker de omgeving: hoe langerk inderen er blijven spelen zien wij in de praktijk. 

20190312_142651

Wil je meer weten over het helemaal opnieuw inrichten van een speelplek?