Speelplek Spade in Holten

Vanuit Holten is de vraag gekomen om een speelplek in te richten waar de relatie wordt gelegd met de Holterberg. Zie hier het eindresultaat; een speelplek waar naast onze Kloek! toestellen, twee houten speelschapen zijn geplaatst.

De gemeente heeft samen met bewoners de eisen opgesteld waar de speelplek aan moest voldoen. Uitgangspunt was onder andere dat de beeldbepalende bomen zouden blijven staan. Nijha heeft met de houten Kloek! speeltoestellen een natuurlijke inrichting gemaakt. Het terrein heeft een deel voor de kleinste kinderen, en uitdagende speeltoestellen voor de jeugd tot 12 jaar.

HoltenSpadeKloek_01

Wil je meer weten over het helemaal opnieuw inrichten van een speelplek?