Subsidies en fondsen voor bewegen in de ouderenzorg

Professionals in de zorg zitten vaak vol goede ideeën om ouderen nog beter te helpen vitaal te blijven. Wat in veel gevallen mist, is budget om die ideeën ook werkelijkheid te laten worden. In Nederland zijn er allerlei fondsen en subsidieregelingen die zorgorganisaties hierbij op financieel vlak kunnen ondersteunen. We zetten een aantal mogelijkheden op een rij.

Wie zoekt naar externe financiering voor een project, ziet vaak door de bomen het bos niet meer in het land van subsidies en fondsen. Ieder fonds heeft zijn eigen eisen en criteria om tot een succesvolle aanvraag te komen. Daarbij speelt ook de locatie van je zorgorganisatie nog een rol; er zijn namelijk landelijke fondsen, maar ook fondsen die oog hebben voor het welzijn van ouderen in een specifieke regio.

De oplossing van Nijha

Nijha helpt je graag de weg in dit landschap te vinden. We hebben een database aangelegd met daarin alle actuele informatie rondom fondsen en subsidies. We hebben alle criteria die fondsen en subsidies stellen voor een project, doelgroep, aanvraag en aanvrager op een rij. En we kennen de vaak wat minder bekende regionale en lokale fondsen en subsidies. Zo helpen we je in één keer duidelijk te krijgen welke aanvraag het meest kansrijk is.

Fondsen 

Uit het grote aantal beschikbare fondsen maakten we hieronder een kleine selectie van belangrijke fondsen als het gaat om activering van ouderen:
 
Nationaal Ouderenfonds: dit fonds ondersteunt projecten en activiteiten die zich richten op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, bevorderen van goede zorg en het bevorderen van een gezonde oude dag. 
Fonds NutsOhra: kwetsbare groepen in onze samenleving zijn de focus van dit fonds. Een broze gezondheid mag hierbij een waardevol leven niet in de weg staan. 
VSBFonds: actieve deelname aan de samenleving is speerpunt van dit fonds. Om fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen hierop zo min mogelijk invloed te laten hebben, ondersteunt het VSBFonds projecten die mensen inspireren met elkaar in contact te komen of te houden. 
HandicapNL (vroeger Revalidatiefonds): ondanks een lichamelijke beperking regie hebben over je eigen leven en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij, dat is waar de projecten van dit fonds zich op richten. 
Het loont de moeite om zelf in je heel directe omgeving via plaatselijke bladen of gemeentelijke informatie op zoek te gaan naar lokale, regionale en provinciale fondsen waar je een fondsaanvraag kunt indienen. Enkele daarvan hebben wij ook voor je in beeld.
Subsidies
Gemeenten en provincies stellen regelmatig tijdelijke subsidieregelingen open, waar initiatieven uit de regio een beroep op kunnen doen. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente of provincie. Ook de Europese Unie biedt trouwens diverse subsidies.
Kenniscentrum Sport biedt een overzicht van diverse sportsubsidies via de database Sportsubsidie.
Zorg 2

Meer weten over subsidies en fondsen voor bewegen en ouderenzorg?