Nijha-356

Dit is er nieuw in de Basisinventarislijst KVLO

Al vanaf 2000 maakt de KVLO basisinventarislijsten voor het Primair (PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Met deze lijst ondersteunt de KVLO bij de bouw en inrichting van gymzalen en sporthallen. De lijst helpt je om keuzes te maken voor een goede inrichting voor het bewegingsonderwijs. In maart 2018 is een nieuwe basisinventarislijst verschenen. Hieronder de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere basisinventarislijsten. 

Aandacht voor bouwkundige voorzieningen

Als een sportaccommodatie 7 meter hoog wordt, is dat prettig voor de volleyballers. Maar om te kunnen ringenzwaaien is een extra constructie nodig om het zwaaipunt naar 5,5 meter te brengen. En als een accommodatie obstakelvrij ingericht moet worden, dan zijn vaak nissen nodig. Dit soort aanpassingen kosten extra geld. Het is belangrijk deze kosten zo vroeg mogelijk inzichtelijk te hebben, zodat de kosten ten laste komen van het bouwbudget. Er staat een duidelijke toelichting in de basisinventarislijst dat dit soort bouwkundige voorzieningen niet bekostigd dienen te worden uit het inrichtingsbudget.

Afschrijftermijnen

Om de inventaris tijdig te vervangen, is inzicht in de levensduur van je materialen belangrijk. In de basisinventarislijst zijn daarom gemiddelde afschrijftermijnen opgenomen, mét de daaraan gekoppelde jaarlijks te reserveren bedragen. Het is daarbij belangrijk, om jullie eigen gebruik als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de definitieve afschrijftermijnen. Als materialen bijvoorbeeld intensief gebruikt worden bij meerdere gelegenheden, moet je rekening houden met kortere afschrijftermijnen. Het is zinvol om jaarlijks een bedrag te reserveren om toestellen op tijd te kunnen vervangen. De KVLO adviseert een percentage van 8% over de inrichtingswaarde. Ook hiervoor geldt uiteraard dat de lokale situatie af kan wijken van het gemiddelde. Met de meerjarenbegroting van Nijha krijg je eenvoudig inzicht in de inventaris en de bijbehorende afschrijftermijnen. Op deze manier ben je voorbereid op toekomstige investeringen. 

Nijha-237

Blijf aansluiten op de hedendaagse beweegcultuur

Er zijn veel ontwikkelingen op het vlak van beweegactiviteiten. Van trends als Crossfit en Biketrial tot lifestyle gerelateerde activiteiten en streetdance. Om de gymlessen goed aan te laten sluiten op deze ontwikkelingen in de bewegingscultuur, heeft de KVLO een aantal ‘themabudgetten’ opgenomen in de lijst. Deze geven je de vrijheid om de inrichting van jouw accommodatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij bijvoorbeeld het vakwerkplan van de vaksectie of de gehanteerde gymmethode.

 

Naast huidige inventaris extra materialen nodig

Binnen bestaande accommodaties is er vaak onvoldoende inventaris om optimaal uitvoering te geven aan het vakwerkplan. Er is te weinig materiaal om goed les te kunnen geven in 3 of 4 vakken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en/of de bewegingsintensiteit tijdens de lessen. Een oplossing is dat je op basis van de lijst een inventarisatie maakt van de materialen die ontbreken. De lijst geeft richtbedragen die je prima kunt gebruiken in de begroting voor de toekomst. Zo is de lijst ook een prima hulpmiddel om een bestaande accommodatie op te waarderen.

 

Digitale lesondersteuning

Scholen maken steeds meer gebruik van digitale middelen in de lessen bewegingsonderwijs. In de lijst van de KVLO staat een advies over middelen die van grote meerwaarde zijn in een sportaccommodatie. Van een goede Wifi verbinding tot een digibord en software voor een leerlingvolgsysteem. Het is belangrijk om ook dit soort faciliteiten in de overweging mee te nemen bij renovatie of nieuwbouw van een sportaccommodatie.

Meer weten over de basisinventarislijst KVLO?

Nijha helpt je graag verder!

_201909_Nijha-195