Subsidie voor meer bewegen op school

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur gymles per week te verzorgen. Staan jullie te springen om meer gymles te geven of extra beweging aan te bieden, maar ontbreekt het aan financiële middelen? Vraag dan de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs aan!

Ieder bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) onderwijs komt in aanmerking voor de subsidie. Met de subsidie dient een procesbegeleider worden aangesteld. De procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer gymlesuren of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag.

In totaal is er € 15.530.000,00 aan subsidiebudget te vergeven! Die kans kun je toch niet laten lopen? Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen om de subsidie aan te vragen. 

Nijha helpt je graag verder

De subsidieaanvraag is zo klaar

Wil je gebruik maken van de subsidie, maar zoek je inspiratie om het actieplan goed in te vullen? Wij helpen je graag een handje in de vorm van: 

 • Voorbeeldactiviteiten van de procesbegeleider;
 • Indicaties van het benodigde aantal uren per activiteit;
 • Doelstellingen en evaluatietechnieken;
 • (Beweeg)activiteiten.
Vul je gegevens hieronder in en we mailen je het activiteitenplan met handreikingen én een inspiratiedocument met voorbeelden van oplossingen om kinderen nog meer in beweging te brengen.  
IKC de Twijn 024

De subsidie aanvragen

Zelf aan de slag!

Voor de aanvraag moet een actieplan geschreven worden, met daarin een: 

 • Omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten; 
 • Omschrijving van de doelen van de activiteiten; 
 • Inschatting van het aantal uren per activiteit. 
Leuk om te weten! Nadat het actieplan is goedgekeurd én alle activiteiten zijn uitgevoerd, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden bsteed aan andere activiteiten in lijn met de doelstellingen: 
 • Het verzorgen van extra uren bewegingsonderwijs;
 • Het stimuleren van beweging in brede zin van het onderwijsprogramma.
Bewgend leren algemeen

Concrete oplossingen

Ga voor meer bewegen op school

Het verzorgen van extra uren bewegingsonderwijs
Lukt het jullie nu nog niet om minimaal twee uur gymles per week te verzorgen? 

Stimuleer bewegen door de schooldag heen
Zetten jullie de gang én de klas al in om meer te gaan bewegen? 

 • Zet in op Bewegend Leren  |  Lees verder
 • Beweeg in de gang met de Monkeybox  |  Lees verder
 • (On)georganiseerd bewegen met belijning in de gang  |  Lees verder
 • Kies voor interactief bewegen met de Active Floor  |  Lees verder
 • Gooi het roer om en wordt een Beweegschool  |  Lees verder